بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تعصب به دوستانم گفتم:خرافات است...... بعد از چند ماه به حرفشان رسیدم.... آری...چشم سبز ها خیانت را عجیب بلدند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 2تا گوش آشنا واسه شنیدن حرفات نیست ، به یه جفت چشم غریبه اعتماد میکنی و میای اینجا حرفاتُ میزنی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع Delete فولدر خاطراتت ، ذهنم Error می دهد ! گمانم یکی از فایلها در حال اجراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضی ست!!! وقتی عشق را تقسیم کردند ، تو خارج قسمت من شدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـڪًشـتـҐ را בر چـشـمـҐ فـُـرפּ مـے بَــرҐ.. ایـלּ ωـــَـב اڪًــر فــُــرפּ بــریــزב ؛ בنــیــآ را آبــ פֿـפּ اهـــב بُـــرב !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه این برام سوال بوده که عشق چیه؟؟؟؟؟ اما حالا با تو به زیباترین جواب رسیدم.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای. اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی. تنهای تنها !!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها تو را نمی فهمند...!!بلکه ترجمه ات میکنند،ان هم ب زبان خودشان!هیچکس ب"فریاد سکوتت"نمیرسد،همه منتظر مینشینند بجای انکه ب دادت برسند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریت سیگار مشروب بخاری. . .  به هیچ یک نیازی نیست. . . آتش میگیری میسوزی منگ میشوی و مست و گرمت میشود وقتی که تنها هستی و دلتنگ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنها میشی دوست داری اون فیلی که بالا ایستاده باهات حرف بزنه این یعنی نهایت تنهایی... لایک یادت نره تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بازی سرنوشت باید خندید در حسرت یک بهشت باید خندید یک قطره ی اشک روی دفتر افتاد آهسه قلم نوشت باید خندید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خــودمان مــی گویــم... عادت می کنیم.... و با صراحت زیــادی....ایـــن جمله را تکـــرار می کنیم... آن چیــزی که هیـچکس نمــی پرسد....این اســــت که... بـه چـــه قیــمتـــــی عادتـــ مـــی کنیم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاحواس تقدیرراپرت کنیم،توصدایش کن من دزدکی فاصله هارابرمیدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي دل ساده و تنها ديگه بسه شوق پرواز واسه ي من و تو اي دل اسمون شد يه قفس باز اونکه يک عمر با تو بودش تو رو اينجوري رها کرد چجوري ميشه که دل رو اسير غريبه ها کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطراتت را بر روی شن هـــــای ساحــــــل حک نکن؛ تا وقتی که هرموجی از راه بــــــرسد، آنهـا را پـــاک کند و برود...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تعصب به دوستانم گفتم:خرافات است...... بعد از چند ماه به حرفشان رسیدم.... آری...چشم سبز ها خیانت را عجیب بلدند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 2تا گوش آشنا واسه شنیدن حرفات نیست ، به یه جفت چشم غریبه اعتماد میکنی و میای اینجا حرفاتُ میزنی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع Delete فولدر خاطراتت ، ذهنم Error می دهد ! گمانم یکی از فایلها در حال اجراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضی ست!!! وقتی عشق را تقسیم کردند ، تو خارج قسمت من شدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـڪًشـتـҐ را בر چـشـمـҐ فـُـرפּ مـے بَــرҐ.. ایـלּ ωـــَـב اڪًــر فــُــرפּ بــریــزב ؛ בنــیــآ را آبــ פֿـפּ اهـــב بُـــرב !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه این برام سوال بوده که عشق چیه؟؟؟؟؟ اما حالا با تو به زیباترین جواب رسیدم.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای. اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی. تنهای تنها !!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها تو را نمی فهمند...!!بلکه ترجمه ات میکنند،ان هم ب زبان خودشان!هیچکس ب"فریاد سکوتت"نمیرسد،همه منتظر مینشینند بجای انکه ب دادت برسند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریت سیگار مشروب بخاری. . .  به هیچ یک نیازی نیست. . . آتش میگیری میسوزی منگ میشوی و مست و گرمت میشود وقتی که تنها هستی و دلتنگ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنها میشی دوست داری اون فیلی که بالا ایستاده باهات حرف بزنه این یعنی نهایت تنهایی... لایک یادت نره تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر بازی سرنوشت باید خندید در حسرت یک بهشت باید خندید یک قطره ی اشک روی دفتر افتاد آهسه قلم نوشت باید خندید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خــودمان مــی گویــم... عادت می کنیم.... و با صراحت زیــادی....ایـــن جمله را تکـــرار می کنیم... آن چیــزی که هیـچکس نمــی پرسد....این اســــت که... بـه چـــه قیــمتـــــی عادتـــ مـــی کنیم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاحواس تقدیرراپرت کنیم،توصدایش کن من دزدکی فاصله هارابرمیدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي دل ساده و تنها ديگه بسه شوق پرواز واسه ي من و تو اي دل اسمون شد يه قفس باز اونکه يک عمر با تو بودش تو رو اينجوري رها کرد چجوري ميشه که دل رو اسير غريبه ها کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطراتت را بر روی شن هـــــای ساحــــــل حک نکن؛ تا وقتی که هرموجی از راه بــــــرسد، آنهـا را پـــاک کند و برود...!