بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وفا !!!! این روز ها نه مجالی برای دلتنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های نیامدنت روی گونه هایم ماسیده اند..... نبوس! نمک گیر میشوی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی زیبا تر می شوی.... اما بخند، من به همان زیبا  که " تر " نیست قانعم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلــبـــــ مـــن بـــت بــود...؟ که خدا تـــو را برای شـکـستــنـــش فرستاد…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر هرسينه سري تكيه كندوقت وداع سر ماوقت وداع تكيه به ديواركند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بدانیم که گاهی آنچه می کشیم، درد بی او بودن نیست! تاوان با او بودن است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مشغله هایم گم شده ام اما. دلـ ــ ــم برای هوایـت همیشه بیکــــار اســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشـنگتریـن دروغ روزے به تمام این بے قرارے ها مےخندے و ساده از کنارشان مےگذرے... ایـن قشـنگتریـن دروغیـست که دیگـران بـرای آراـم کردنـتـ به تو مےگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک سیلی به تو بدهکارم وقتی آن همه تمبر “دوستت دارم” روی گونه هایت چسباندم… وقت رفتن باید مهر “باطل شد” رویشان می زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه مرا خورد... وقتی دیدم دست به سینه ایستادی... و من تمام راه را برای آغوشت دویده بودم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميگيرد،وقتي ميبينم او هست،من هستم اما قسمت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تـــــــــ ـــــو" رفـتـــــﮯ انـگــــار کهـــ مـــ ـــن از اولــــــــش نـبـودم مـــ ــن ولـی مـﮯمـانــــــ ـــــم انـگــــــ ـار ڪـﮧ تـــــــ ـــــــو تـا آخـرشــــــــــ هـسـتـﮯ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من همین بود همیشه بمونی تو کنار من آرزوی من همین بود فقط یه بار بگی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اين باران  اگر از آسمان سنگ هم ببارد بي تو چترم را باز نخواهم كرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب همان حس غريبي است كه وقتي به لب هاي تو لبخند نباشد . دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـبـا تـریـن لـبـاسـی کـه مـیـتـونـه زن را بـپـوشونـه.. بـازوان مـردیـسـت کـه دوسـتـش داره....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وفا !!!! این روز ها نه مجالی برای دلتنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک های نیامدنت روی گونه هایم ماسیده اند..... نبوس! نمک گیر میشوی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی زیبا تر می شوی.... اما بخند، من به همان زیبا  که " تر " نیست قانعم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلــبـــــ مـــن بـــت بــود...؟ که خدا تـــو را برای شـکـستــنـــش فرستاد…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر هرسينه سري تكيه كندوقت وداع سر ماوقت وداع تكيه به ديواركند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بدانیم که گاهی آنچه می کشیم، درد بی او بودن نیست! تاوان با او بودن است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مشغله هایم گم شده ام اما. دلـ ــ ــم برای هوایـت همیشه بیکــــار اســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشـنگتریـن دروغ روزے به تمام این بے قرارے ها مےخندے و ساده از کنارشان مےگذرے... ایـن قشـنگتریـن دروغیـست که دیگـران بـرای آراـم کردنـتـ به تو مےگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک سیلی به تو بدهکارم وقتی آن همه تمبر “دوستت دارم” روی گونه هایت چسباندم… وقت رفتن باید مهر “باطل شد” رویشان می زدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه مرا خورد... وقتی دیدم دست به سینه ایستادی... و من تمام راه را برای آغوشت دویده بودم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميگيرد،وقتي ميبينم او هست،من هستم اما قسمت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تـــــــــ ـــــو" رفـتـــــﮯ انـگــــار کهـــ مـــ ـــن از اولــــــــش نـبـودم مـــ ــن ولـی مـﮯمـانــــــ ـــــم انـگــــــ ـار ڪـﮧ تـــــــ ـــــــو تـا آخـرشــــــــــ هـسـتـﮯ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من همین بود همیشه بمونی تو کنار من آرزوی من همین بود فقط یه بار بگی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اين باران  اگر از آسمان سنگ هم ببارد بي تو چترم را باز نخواهم كرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب همان حس غريبي است كه وقتي به لب هاي تو لبخند نباشد . دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـبـا تـریـن لـبـاسـی کـه مـیـتـونـه زن را بـپـوشونـه.. بـازوان مـردیـسـت کـه دوسـتـش داره....