بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ حسرتی در دنیا  این چنین یک جا جمع نمی شود ؛  در این سه واژه کوتاه : " او دوستم ندارد " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرغ آفتاب ! زندانی دیار شب جاودانیم  یک روز ، از دریچه زندان من بتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سمت تویی و عشق: مرگی ساده یک سمت جهان به قتل من آماده! می ترسم! مثل بچّه گنجشکی که در دست دو بچّه ی شرور افتاده . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√ مـثـل ســـهـــراب ؛ دگــر جــنــس تــنــهــایــی مــن چــیــنی نــیــست... جــنــس مـــرمـــر شده است چینی نـــازکـ ـــــ تنهایی مـــن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــادت میـ ـکنم ... به داشــــتن چیزی و ســـپس نداشتنــ ـش !! به بودن کســ ــی و ســــپس نبودنــ ـش !! تنــهــ ــا عــــــــادت میــ ـکنم ...  اما فرامـــوش نـــهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیابی وفاست ولی شماقدرش رابدانید.. من دنیای بی وفاتری داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه بنویسم که ترجمان ِ این همه دل تنگی باشد هنوز در انتظار ِ خورشید ِ یقین، صبح هایم شام می شود.. و هنوز بر بر آنم که انعکاس دعایم ، مرا نجات می بخشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را یاد نگرفتم که فراموشش کنم. اگر چه شاید باد برگهایم را تکان دهد ولب ریشه ام در خاک محکم وایساده ست... من عشق را از درخت آموخته ام... ♥ـــــ♥(ヅ)♥ـــــ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها ادم اینقدرتنهاست که ارزو داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته بودم سرحوض تاببینم شاید،عکس تنهایی خودرادرآب،آب درحوض نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــک روز بــه مــن گــفــتـــ : "گـــورتـــــ را گـــم کـــن" الآن هر روز بــآ گــریــه دنــبــال قبــر مــن میگـــردد کـــآش آرام پیـــش خــودش زیـــر زبـــانـــی میگـــفتــــ : " زبانمــ لـــآل . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم … و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب می دانستی  من  چشمان تو را میخواستم ....  اما  نه اینکه با خود ببرم ....  اینکه  در آن بیفنم  و تا انتها قدم اش بزنم ..... می دانی  لبان من ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بیشتر از همه آدم رو داغون میکنه: این ک هنوز دوسش داری  ولی دیگه قیافش یادت نیست عکسشو داری ولی میترسی نگاش کنی  میترسی دوباره اون چشما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم اما دلتنگ آغوشی نیستم خسته ام ولی به تکیه گاه نمی اندیشم چشم هایم تر هستند و قرمز ولی رازی ندارم چون مدتهاست دیگر کسی را “خیلی” دوست ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره دوره ی آدمهایست که هم خواب هم میشوند ولی خواب هم را نمی بینند ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هیچ حسرتی در دنیا  این چنین یک جا جمع نمی شود ؛  در این سه واژه کوتاه : " او دوستم ندارد " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرغ آفتاب ! زندانی دیار شب جاودانیم  یک روز ، از دریچه زندان من بتاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سمت تویی و عشق: مرگی ساده یک سمت جهان به قتل من آماده! می ترسم! مثل بچّه گنجشکی که در دست دو بچّه ی شرور افتاده . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√ مـثـل ســـهـــراب ؛ دگــر جــنــس تــنــهــایــی مــن چــیــنی نــیــست... جــنــس مـــرمـــر شده است چینی نـــازکـ ـــــ تنهایی مـــن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــادت میـ ـکنم ... به داشــــتن چیزی و ســـپس نداشتنــ ـش !! به بودن کســ ــی و ســــپس نبودنــ ـش !! تنــهــ ــا عــــــــادت میــ ـکنم ...  اما فرامـــوش نـــهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیابی وفاست ولی شماقدرش رابدانید.. من دنیای بی وفاتری داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه بنویسم که ترجمان ِ این همه دل تنگی باشد هنوز در انتظار ِ خورشید ِ یقین، صبح هایم شام می شود.. و هنوز بر بر آنم که انعکاس دعایم ، مرا نجات می بخشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را یاد نگرفتم که فراموشش کنم. اگر چه شاید باد برگهایم را تکان دهد ولب ریشه ام در خاک محکم وایساده ست... من عشق را از درخت آموخته ام... ♥ـــــ♥(ヅ)♥ـــــ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها ادم اینقدرتنهاست که ارزو داره یکی صداش کنه حتی اشتباهی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته بودم سرحوض تاببینم شاید،عکس تنهایی خودرادرآب،آب درحوض نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــک روز بــه مــن گــفــتـــ : "گـــورتـــــ را گـــم کـــن" الآن هر روز بــآ گــریــه دنــبــال قبــر مــن میگـــردد کـــآش آرام پیـــش خــودش زیـــر زبـــانـــی میگـــفتــــ : " زبانمــ لـــآل . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم … و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب می دانستی  من  چشمان تو را میخواستم ....  اما  نه اینکه با خود ببرم ....  اینکه  در آن بیفنم  و تا انتها قدم اش بزنم ..... می دانی  لبان من ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بیشتر از همه آدم رو داغون میکنه: این ک هنوز دوسش داری  ولی دیگه قیافش یادت نیست عکسشو داری ولی میترسی نگاش کنی  میترسی دوباره اون چشما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم اما دلتنگ آغوشی نیستم خسته ام ولی به تکیه گاه نمی اندیشم چشم هایم تر هستند و قرمز ولی رازی ندارم چون مدتهاست دیگر کسی را “خیلی” دوست ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره دوره ی آدمهایست که هم خواب هم میشوند ولی خواب هم را نمی بینند ...