بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی تو بودی تا من هم چیزی برای از دست دادن داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم، لب هایم هم نسوخته است، تنها تمام من تاول زده از آشی که نخورده ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماهی تب‌داری هستم که اقیانوسی سردم نکرد اما زندگی‌ام روی موج‌های آرام تو شکل گرفت اما تو باور نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو انعکاس گرفتگی یک فریاد است به من نگاه کن  بگذار در نگاه تو مرگ همه ی فریادها را تجربه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت می گوید : «کنارت هستم ای تنها!!!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی...؟!!!!!!!! بعضی ها بهش میگن قسمت. اما من تازگیها بهش میگم.... به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی؟گاهی با تمام تکراری بودنش غوغا می کند و در جوابش می توان بزرگترین دروغ ها را گفت خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهای است  و تو چون مروارید  گردن آویز کسان دگری  ه.ا.سایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خیلی داغونم یاد میاد یکی داغون تر از منم وجود داره که اسمش D$D$D اونوقتهکه خدارو شکر میکنم........... وای پسر یعنی واقعن یه همچین آدمی هستی تو............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم عذاب میکشم گوشهایم عذاب میکشند  گوشهایم حسرت دارند گوشهایم زجر میکشند چرا یه بار نگفت دوست دارم حد اقل برای تظاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با توام..................... میخوای بری برو... دیگه هی زر نزن که مواظب خودت باش خوشبخت بشی و این شررو وررااااااااا وقتی رفتی دیگه این چیزا بهت مربوط نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شرمندم شرمنده ی دل معصومم که گول خورد ای دل شرمندتم تقصیره خودت هم بودا ای دلم خیلی معصوم بودی خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوش دلم بار غمت سنگین است دور از تو همیشه قلب من غمگین است ان شب که دلت شکست یادت باشد تاوان شکستن دل من این است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر قشنگ گفت یاس ! تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم بگو با من دیگه چرا د آخه نوکرتم ؟ حرف دل خیلیاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد... فاصله هایی بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــند را.. با يک پيام ساده و کوتاه... کافيست بنوسی : "دوستت دارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نـــــده.... تا شب های دلتنگی اش برای مــــــــــا باشد و روزهای خوشش برای دیگــــــــری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی تو بودی تا من هم چیزی برای از دست دادن داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم، لب هایم هم نسوخته است، تنها تمام من تاول زده از آشی که نخورده ام...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماهی تب‌داری هستم که اقیانوسی سردم نکرد اما زندگی‌ام روی موج‌های آرام تو شکل گرفت اما تو باور نکردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تو انعکاس گرفتگی یک فریاد است به من نگاه کن  بگذار در نگاه تو مرگ همه ی فریادها را تجربه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت می گوید : «کنارت هستم ای تنها!!!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی...؟!!!!!!!! بعضی ها بهش میگن قسمت. اما من تازگیها بهش میگم.... به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی؟گاهی با تمام تکراری بودنش غوغا می کند و در جوابش می توان بزرگترین دروغ ها را گفت خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهای است  و تو چون مروارید  گردن آویز کسان دگری  ه.ا.سایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خیلی داغونم یاد میاد یکی داغون تر از منم وجود داره که اسمش D$D$D اونوقتهکه خدارو شکر میکنم........... وای پسر یعنی واقعن یه همچین آدمی هستی تو............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم عذاب میکشم گوشهایم عذاب میکشند  گوشهایم حسرت دارند گوشهایم زجر میکشند چرا یه بار نگفت دوست دارم حد اقل برای تظاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با توام..................... میخوای بری برو... دیگه هی زر نزن که مواظب خودت باش خوشبخت بشی و این شررو وررااااااااا وقتی رفتی دیگه این چیزا بهت مربوط نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شرمندم شرمنده ی دل معصومم که گول خورد ای دل شرمندتم تقصیره خودت هم بودا ای دلم خیلی معصوم بودی خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوش دلم بار غمت سنگین است دور از تو همیشه قلب من غمگین است ان شب که دلت شکست یادت باشد تاوان شکستن دل من این است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر قشنگ گفت یاس ! تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم بگو با من دیگه چرا د آخه نوکرتم ؟ حرف دل خیلیاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد... فاصله هایی بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــند را.. با يک پيام ساده و کوتاه... کافيست بنوسی : "دوستت دارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نـــــده.... تا شب های دلتنگی اش برای مــــــــــا باشد و روزهای خوشش برای دیگــــــــری...