بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو برای زندگیت انتخاب کن، که اگه آب گرمکن هم تو صورتش ترکید؛ بهونه های دیگه ای هم برای ادامه زندگی باهاش داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی تو زندگی هست که باید دست آدما رو بکشی! نگهشون داری.. صورتشون رو میون دستات بگیری و بگی: ببین!من دوستت دارم!.. نرو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...مثل عکسی دراعلامیه ی ترحیم که "لبخندش" دیگران را "میگریاند".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید به دور خود یه دیوار تنهایی کشید.. نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی..بلکه برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى بایدکرد! گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ،گاه باید رویید درپس یک باران، گاه باید خندید برغمى بى پایان، لحظه هایت بى غم، شادباشى هردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سهراب"... قایقی را ک گفتی ساختم اما هرچه رفتم ب پشت دریا نرسیدم!خاک من همه اش غریب است آشنا ندارد!"من همه جا تنهام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواکه بغض کند حتی خداهم اگرسیب بیاورد..... چیزی بجزآغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته فكر ميكني تو دستته اما وقتي دستتو باز ميكني مي بيني هيچي ازش نمونده جز خيسي خاطرات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش میگفتم میخوام دیگه گوشیمو خاموش کنم! بعد از 2روز که روشن میکردم همون لحظه اونم اس میداد و میرسید!فک میکرد اصلن خاموش نبودم! چ ضده حال بدی!یعنی دو روز خاموشید الکی بوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا !!!!!! این روز ها نه مجالی برای دلتنگی دارم و نه حوصله ات را ... اما گهگاهی بدطوری دلم هوایت را میکند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه و نه حتی عادت ... حماقت محض است ... دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد ... یک باز قسمت کردم چندین برابر ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفته اگه برگرده ار دوست داشتنش نیست .. واسه اینه که بهترشو پیدا نکرده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راپرسیدندگفتم روبه راهم..اماافسوس کسی نفهمیدکه روبه کدامین راهم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكی بود
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هنوزم هست وهميشه به يادته...


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون کسی که داشت میرفت گفتم نرو نمیتونی فراموشم کنی برگشت نگام کرد گفتم دیدی نمیتونی … گفت: ببخشید شما ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو برای زندگیت انتخاب کن، که اگه آب گرمکن هم تو صورتش ترکید؛ بهونه های دیگه ای هم برای ادامه زندگی باهاش داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جایی تو زندگی هست که باید دست آدما رو بکشی! نگهشون داری.. صورتشون رو میون دستات بگیری و بگی: ببین!من دوستت دارم!.. نرو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم...مثل عکسی دراعلامیه ی ترحیم که "لبخندش" دیگران را "میگریاند".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید به دور خود یه دیوار تنهایی کشید.. نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی..بلکه برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى بایدکرد! گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ،گاه باید رویید درپس یک باران، گاه باید خندید برغمى بى پایان، لحظه هایت بى غم، شادباشى هردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سهراب"... قایقی را ک گفتی ساختم اما هرچه رفتم ب پشت دریا نرسیدم!خاک من همه اش غریب است آشنا ندارد!"من همه جا تنهام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواکه بغض کند حتی خداهم اگرسیب بیاورد..... چیزی بجزآغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن عشق مثل نگه داشتن آب تو دسته فكر ميكني تو دستته اما وقتي دستتو باز ميكني مي بيني هيچي ازش نمونده جز خيسي خاطرات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش میگفتم میخوام دیگه گوشیمو خاموش کنم! بعد از 2روز که روشن میکردم همون لحظه اونم اس میداد و میرسید!فک میکرد اصلن خاموش نبودم! چ ضده حال بدی!یعنی دو روز خاموشید الکی بوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا !!!!!! این روز ها نه مجالی برای دلتنگی دارم و نه حوصله ات را ... اما گهگاهی بدطوری دلم هوایت را میکند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است نه علاقه و نه حتی عادت ... حماقت محض است ... دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد ... یک باز قسمت کردم چندین برابر ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفته اگه برگرده ار دوست داشتنش نیست .. واسه اینه که بهترشو پیدا نکرده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راپرسیدندگفتم روبه راهم..اماافسوس کسی نفهمیدکه روبه کدامین راهم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكی بود
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هنوزم هست وهميشه به يادته...


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون کسی که داشت میرفت گفتم نرو نمیتونی فراموشم کنی برگشت نگام کرد گفتم دیدی نمیتونی … گفت: ببخشید شما ؟