بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوی خیلی ها بودم ... اما اسیر قدر نشناسی یک نفر شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل بی مهری ها روزه سکوت گرفته ام...!فقط یک سوال...!؟فرو دادن این همه بغض،روزه ام را باطل نمیکند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشکسته ام اماهنوزمیتوانم باخرده هایش بنویسم همیشه بیادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ای ازمن اگرسویت نمی ایدمرنج/هرچراکه مینویسم اشک پاکش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نه دستی برای گرفتن است نه اغوشی برای گریه این روزها فقط زنده ام تا دیگران زندگی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بگفت ترکم کن بگو چشم تو که رسوای جهانی غم عالم پشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه می دونی فردا قراره چه اتفاق هایی برات بیفته ، غمگینه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مجازي ادمهايي ديدم واقعي تر از هر واقعي! و در دنياي واقعي اما آدمهايي ديدم كه از آدمهاي مجازي هم مجازي تر بودند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خواستمت ک نخواستنت را ندیدم...تو آنقدر نخواستی ک هیچ چیز را ندیدی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایت آنقدر زیاد شده ک هر "غریبه" ای را شبیه تو میبینم...نمیدانم "غریبه"ها "تو" شده اند یا "تو" غریبه...!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یادگرفتم دوست شوم،بخندم،ببخشم اما هرگز یا نگرفتم کسی را که دوستش دارم فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاتنم گرمی یک اغوش میخواهدباطعم عشق ن هوس.لبانم خیسی لبهایی رامیخواهد باطعم محبت ن شهوت.گیسوانم نوازش دستی رامیخواهدباطعم ناز ن نیاز.تنی رامیخواهم ک روحم راارضاکند ن جسمم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحظه ای که رفته ای هنوز در عجبم که چه طور تمام دنیای مرا در چمدانت جای داده ای و با خودت بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از آدمایی که میگن دوستت دارم اما معنیشو نمیدونن،از آدمایی که میخوان مال اونا باشی اما خودشون مال تو نیستن،از اونایی که زیر بارون برات میمیرن و وقتی آفتاب میشه همه چیز یادشون میره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوی خیلی ها بودم ... اما اسیر قدر نشناسی یک نفر شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل بی مهری ها روزه سکوت گرفته ام...!فقط یک سوال...!؟فرو دادن این همه بغض،روزه ام را باطل نمیکند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشکسته ام اماهنوزمیتوانم باخرده هایش بنویسم همیشه بیادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه ای ازمن اگرسویت نمی ایدمرنج/هرچراکه مینویسم اشک پاکش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نه دستی برای گرفتن است نه اغوشی برای گریه این روزها فقط زنده ام تا دیگران زندگی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بگفت ترکم کن بگو چشم تو که رسوای جهانی غم عالم پشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه می دونی فردا قراره چه اتفاق هایی برات بیفته ، غمگینه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مجازي ادمهايي ديدم واقعي تر از هر واقعي! و در دنياي واقعي اما آدمهايي ديدم كه از آدمهاي مجازي هم مجازي تر بودند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خواستمت ک نخواستنت را ندیدم...تو آنقدر نخواستی ک هیچ چیز را ندیدی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن هایت آنقدر زیاد شده ک هر "غریبه" ای را شبیه تو میبینم...نمیدانم "غریبه"ها "تو" شده اند یا "تو" غریبه...!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یادگرفتم دوست شوم،بخندم،ببخشم اما هرگز یا نگرفتم کسی را که دوستش دارم فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاتنم گرمی یک اغوش میخواهدباطعم عشق ن هوس.لبانم خیسی لبهایی رامیخواهد باطعم محبت ن شهوت.گیسوانم نوازش دستی رامیخواهدباطعم ناز ن نیاز.تنی رامیخواهم ک روحم راارضاکند ن جسمم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحظه ای که رفته ای هنوز در عجبم که چه طور تمام دنیای مرا در چمدانت جای داده ای و با خودت بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از آدمایی که میگن دوستت دارم اما معنیشو نمیدونن،از آدمایی که میخوان مال اونا باشی اما خودشون مال تو نیستن،از اونایی که زیر بارون برات میمیرن و وقتی آفتاب میشه همه چیز یادشون میره