بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خدا حافظ گفتم نمی خواهی مرا؟ باشد.......نخواه...... اما ای کاش می گفتی چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ همیشه سخت ترین کلمه است برای بازگفتن… بر لب که بیاید دیگر باید رفت !  می روی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان راه کاملاً پیداست! می دهم قابش کنند کنایه هایت را به رسم یادگاری. و به همان دیوار میاویزمش! جای همان دستخط تماشائی................. خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اي كه عاشقشي رو رها كن اگه اونم عاشق باشه بر ميگرده اگه بر نگيا بدون هيچ وقت عاشق نبوده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته خواسته بودی دیگه واست نخونم بخدا که نمیشه،نمیشه نمیتونم..........یادته خواسته بودی عکساتو بسوزونم بخدا که نمیشه همشون وصل به جونم تو ازم نخواه عزیزم جونو به لب برسونم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـالـهاست از سـقف این خـــانه "یــاد تو" مــــی چکـــد اگـــر باران بنــد بیاید ،، ازاین خــــانـــه مـــــی روم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شریفی است سوختن برای کسی که حتی برایت تب نکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم واقعیتی مرا آزار دهد تا اینکه دروغی مرا آرامم کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیبـــــــــــــــــهٍ من از عشق تو همیشـــــــــــــــــه بی نصیبـــــــــــــــــه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخاموش كردن چراغ سرما رابه اتاقم دعوت ميكنم توبراي گرم كردنم در آغوشم آتش بسوزان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو آرزوهای من اند  بخند تا برآورده شوند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــــــال داشتنت را چنــــــان بلعیـــــده ام... که شبـــــها سنگینـــــی اش خــــــواب را از چشــــمانم گــــــرفته.. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خیالت که به مشامم میرسد.... هوس با تو بودن کلافه ام میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملودی نفس هایت که از لا به لای شعر هایم نواخته میشود... واژه ها هم جان تازه میگیرند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی نیستم که دوستت دارم! اما کسی هستم که تنها تو را دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنگی بهانه بود عشقم!!! آب را با لیوان تو میخواستم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خدا حافظ گفتم نمی خواهی مرا؟ باشد.......نخواه...... اما ای کاش می گفتی چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ همیشه سخت ترین کلمه است برای بازگفتن… بر لب که بیاید دیگر باید رفت !  می روی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان راه کاملاً پیداست! می دهم قابش کنند کنایه هایت را به رسم یادگاری. و به همان دیوار میاویزمش! جای همان دستخط تماشائی................. خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اي كه عاشقشي رو رها كن اگه اونم عاشق باشه بر ميگرده اگه بر نگيا بدون هيچ وقت عاشق نبوده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته خواسته بودی دیگه واست نخونم بخدا که نمیشه،نمیشه نمیتونم..........یادته خواسته بودی عکساتو بسوزونم بخدا که نمیشه همشون وصل به جونم تو ازم نخواه عزیزم جونو به لب برسونم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـالـهاست از سـقف این خـــانه "یــاد تو" مــــی چکـــد اگـــر باران بنــد بیاید ،، ازاین خــــانـــه مـــــی روم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شریفی است سوختن برای کسی که حتی برایت تب نکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم واقعیتی مرا آزار دهد تا اینکه دروغی مرا آرامم کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیبـــــــــــــــــهٍ من از عشق تو همیشـــــــــــــــــه بی نصیبـــــــــــــــــه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باخاموش كردن چراغ سرما رابه اتاقم دعوت ميكنم توبراي گرم كردنم در آغوشم آتش بسوزان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو آرزوهای من اند  بخند تا برآورده شوند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــــــال داشتنت را چنــــــان بلعیـــــده ام... که شبـــــها سنگینـــــی اش خــــــواب را از چشــــمانم گــــــرفته.. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خیالت که به مشامم میرسد.... هوس با تو بودن کلافه ام میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملودی نفس هایت که از لا به لای شعر هایم نواخته میشود... واژه ها هم جان تازه میگیرند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی نیستم که دوستت دارم! اما کسی هستم که تنها تو را دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنگی بهانه بود عشقم!!! آب را با لیوان تو میخواستم .