بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دست عشق جز اين بر نمي آيد وگرنه پاسخ دشنام مهرباني نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیخواهم شاهد باشم!شاهد بی مهری هایت... بی تفاوتی هایت...سرد بودنت...بی صدا گذشتنت... میخواهم جدا باشم،بی تو...خودم...دیگر هیچ چیز بینمان نیست...،تنها آسمان هایمان یکیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند صبر یک فریب بزرگ باشد... چون سالهاست با غوره ها کلنجار میرویم حلوا نمیشود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن تنهایی سخته ولی چکار کنیم مابه تنهایی عادت کرده ایم کجای بی وفا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین حس زندگی مرور خاطره های خوبست!پس مرورت میکنم هنگامی که دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت میکنم به داشتن چیزی وسپس به نداشتنش به بودن کسی وسپس نبودنش تنها عادت میکنم اما فراموش .........نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر!بگذار من هممثل سهراب بگویم....دلخوشیها کم نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد ازتودگر مستئ ما پا نگرفت، بعد از تو كسی دردل ما جا نگرفت، دركلبه تنهايئ خودپوسيدم، بعد از توكسئ سراغی ازمانگرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارحوصله ام بمان نباشی دلم که هیچ دنیایم هم تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت می شود در برابرت؛ کسی که می فهمد: از ته دل دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﭼﺸمــــــاﺕ ﮐﻪ ﻣﻌﺘـــــــﺎﺩ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺘــــــــﯽ... ﺣﺎﻻ ﻫــــــﺮ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻃــــــﺮﻩ ﺗﺰﺭﯾــــــﻖ ﻣﯿﮑﻨــــــﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که تو میتونی خودتو خر کنی … داغون کنی … بدبخت کنی … اما نمیتونی خودتو بغل کنی ، آروم کنی ، از تنـهـایـی دربیاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دیوانگی در من بالا زده نه ســکوت ... نه موســــــیقی نه حتی سیگار ... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگی را تسکین نمیدهد - - - - جز عطر تـنت لعنتــــــي . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت نگه دار.. دلم.. گُلم..کاین اشک خون بهای عمر رفته ی من است.. میراث من! نه به قید قرعه.. نه به حکم عُرف! یکجا سند زده ام همه را به حرمت چشمانت.... به نام تو!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک بهترین پدیده ی دنیاست ولی تا زیبا ترین چیز ها رو از انسان نگیره خودشو تقدیم نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــــــار... نبـــــــــــــــــودنت را برایم، دیــــکته میکند، و باز هم نمره من میشود; صفــــــــــــــــــــــــــر!!! هنوز، نبودنت را یاد نگرفتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دست عشق جز اين بر نمي آيد وگرنه پاسخ دشنام مهرباني نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمیخواهم شاهد باشم!شاهد بی مهری هایت... بی تفاوتی هایت...سرد بودنت...بی صدا گذشتنت... میخواهم جدا باشم،بی تو...خودم...دیگر هیچ چیز بینمان نیست...،تنها آسمان هایمان یکیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند صبر یک فریب بزرگ باشد... چون سالهاست با غوره ها کلنجار میرویم حلوا نمیشود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن تنهایی سخته ولی چکار کنیم مابه تنهایی عادت کرده ایم کجای بی وفا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین حس زندگی مرور خاطره های خوبست!پس مرورت میکنم هنگامی که دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت میکنم به داشتن چیزی وسپس به نداشتنش به بودن کسی وسپس نبودنش تنها عادت میکنم اما فراموش .........نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را از من نگیر!بگذار من هممثل سهراب بگویم....دلخوشیها کم نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد ازتودگر مستئ ما پا نگرفت، بعد از تو كسی دردل ما جا نگرفت، دركلبه تنهايئ خودپوسيدم، بعد از توكسئ سراغی ازمانگرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارحوصله ام بمان نباشی دلم که هیچ دنیایم هم تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرأت می شود در برابرت؛ کسی که می فهمد: از ته دل دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﭼﺸمــــــاﺕ ﮐﻪ ﻣﻌﺘـــــــﺎﺩ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺘــــــــﯽ... ﺣﺎﻻ ﻫــــــﺮ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻃــــــﺮﻩ ﺗﺰﺭﯾــــــﻖ ﻣﯿﮑﻨــــــﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که تو میتونی خودتو خر کنی … داغون کنی … بدبخت کنی … اما نمیتونی خودتو بغل کنی ، آروم کنی ، از تنـهـایـی دربیاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دیوانگی در من بالا زده نه ســکوت ... نه موســــــیقی نه حتی سیگار ... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگی را تسکین نمیدهد - - - - جز عطر تـنت لعنتــــــي . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت نگه دار.. دلم.. گُلم..کاین اشک خون بهای عمر رفته ی من است.. میراث من! نه به قید قرعه.. نه به حکم عُرف! یکجا سند زده ام همه را به حرمت چشمانت.... به نام تو!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک بهترین پدیده ی دنیاست ولی تا زیبا ترین چیز ها رو از انسان نگیره خودشو تقدیم نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــــــار... نبـــــــــــــــــودنت را برایم، دیــــکته میکند، و باز هم نمره من میشود; صفــــــــــــــــــــــــــر!!! هنوز، نبودنت را یاد نگرفتم