بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ياكسي روبهمون نده يااگه ميدي ديگه ازمون نگيرش خوب آخه آدم هاهم هديه روپس نميگيرندتوكه خدايى ديگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی فـلـانــــــی! تـمـوم لحـظـه هـایـی کـه سـرگـرمـیـتــ بـودم ... زنـدگـیـم بــودی !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم.... حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـایـی یـَـنـی بــری عـطـری رو کــه اون مـیزده رو بـخـری ُ بـزنـی بـه خــودتــ تـا فِـکــ کـنـی کـنـارتـه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم بزرگ است! غصه هایم بزرگ تر... شانه هایم کوچکند! دلم کوچکتر... کجاست عدالت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسـه داداش گـلم D$D$D : بزن به سلامتـیِ عـشـقـی کــه  طـالـعـش بــه اسـمـتـــ نـبـود ولـی هـنـوزمـ دوسِـش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نيست...غمگینم...کسی شاید نمیفهمد...کسی شاید نمیداند... کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی... تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی:عجب احساس زیبایی ...! تو هم شاید نمیدانی...!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت به سرت نزند! که شعرهایم را بتکانی… چرا که رسوا خواهم شــــــــــــد…! و همه خواهند دید!! لحظه لحظه تــــــو را در میان واژه هایم!!!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار فراموشی تمام احساسم را پوشاند... چند وقت است به این دل سر نزدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفت سرم را از ته تراشیدم خاطر دستانش دیوانه ام میکرد دیوانه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین ظلمت تنهایی... چشمهایم را گشودم... تاکمی تاریکی نبودنت را درک کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نه! فقط اندکی بار تنهایی سنگین است همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده آدم تنها و بی حوصله و داغون با کلی فکر و خیال توی سرش و یه بغض سنگین تو گلوش بخواد به یه نفر زنگ بزنه و درد و دل کنه اما وقتی تمام شماره های گوشیشو چک کرد با ناامیدی گوشی رو بزاره سر جاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی رفتی نمی دانستم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه "پرجرات "میشود در برابرت کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش بگير كه بداني چه ميكشم احساس سوختن به تماشا نميشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ياكسي روبهمون نده يااگه ميدي ديگه ازمون نگيرش خوب آخه آدم هاهم هديه روپس نميگيرندتوكه خدايى ديگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی فـلـانــــــی! تـمـوم لحـظـه هـایـی کـه سـرگـرمـیـتــ بـودم ... زنـدگـیـم بــودی !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم.... حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهـایـی یـَـنـی بــری عـطـری رو کــه اون مـیزده رو بـخـری ُ بـزنـی بـه خــودتــ تـا فِـکــ کـنـی کـنـارتـه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایم بزرگ است! غصه هایم بزرگ تر... شانه هایم کوچکند! دلم کوچکتر... کجاست عدالت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسـه داداش گـلم D$D$D : بزن به سلامتـیِ عـشـقـی کــه  طـالـعـش بــه اسـمـتـــ نـبـود ولـی هـنـوزمـ دوسِـش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش نيست...غمگینم...کسی شاید نمیفهمد...کسی شاید نمیداند... کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی... تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی:عجب احساس زیبایی ...! تو هم شاید نمیدانی...!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت به سرت نزند! که شعرهایم را بتکانی… چرا که رسوا خواهم شــــــــــــد…! و همه خواهند دید!! لحظه لحظه تــــــو را در میان واژه هایم!!!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار فراموشی تمام احساسم را پوشاند... چند وقت است به این دل سر نزدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفت سرم را از ته تراشیدم خاطر دستانش دیوانه ام میکرد دیوانه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین ظلمت تنهایی... چشمهایم را گشودم... تاکمی تاریکی نبودنت را درک کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نه! فقط اندکی بار تنهایی سنگین است همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده آدم تنها و بی حوصله و داغون با کلی فکر و خیال توی سرش و یه بغض سنگین تو گلوش بخواد به یه نفر زنگ بزنه و درد و دل کنه اما وقتی تمام شماره های گوشیشو چک کرد با ناامیدی گوشی رو بزاره سر جاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی رفتی نمی دانستم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه "پرجرات "میشود در برابرت کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش بگير كه بداني چه ميكشم احساس سوختن به تماشا نميشود