بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی اونایی که هزارتا خاطــــــــــــــــرخواه دارن ولی دلشون گیرِ یه بــــــــــــــــــــــــی معرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی زمانی شارژ 5 تومنیو تو دو روز تموم میکردم... الان شارژ دو تومنیو ی ماهه گرفتم هنو تموم نشده... اثرات تنهاییه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی گریزی نیست بگذار اغوشم برای همیشه یخ بزند...! نمیخواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردن ادم برفی احساسم بیندازد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی من "مـــن" بودم ، تو "تــــــــو"... امروز من همون آدم سابقم،امـــّا تو دیگه اون "تـــــــو" سابق نیستی... نیــــــــــــــــــــستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من پــُــر شده بود از ، این یه مشت امیـــد واهی کــــــاش از اول میدونستم ، تو رفیـــــــق نیمه راهی "سلطان احســــــاس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر حیفه این عشق همینجور هدر شه یکی از من و تو بره در به در شه بره در به در شه باید سر کنم با همین جای خالی حالا تو نبودم بگو در چه حالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشی روز تعطیل باشد غروب باشد باران هم ببارد احساس میکنی بلاتکلیف ترین آدم دنیا هستی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بازه ی زمانی برای " با تو " بودن به اندازه ی کافی طولانی نخواهد بود . ولی بیا از " تا ابد " شروع کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس آخرین بیسکوییت ساقه طلایی رو دارم ! شکسته... تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله ای نیست... خودم آرزو کردم به هر چه می خواهی برسی. آرزویم برآورده شد... به " او " رسیدی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه سیمی توان خرید دریغا ...دریغ... و هنگامی که به کیمیای عشق احساس  نیاز میافتد از یادمبر  که ما "من و تو" عشق را رعایت نکرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما شقایق های باران خورده ایم سیلی ناحق فراوان خورده ایم ساقه احساسمان خشکیده است زخمها از باد و طوفان خورده ایم تا چه بوده تاکنون تقصیرمان تا چه باشد بعد از این تقدیرمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه خیلیا پیش میاد ک اس های عاشقانه واسه مخاطب خاص میفرستن؛  ولی زمانی ک رابطشون ب هم میخوره از بابت اس عاشقانه ای ک فرستاده افسوس میخورن.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده وقتی بخوای به مخاطب خاصِت پیام بدی همزمان اونم بهت پیام بده ...انقده خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من: من فقط میخواستم به تو بگویم چقدرخوشحالم که من قسمتی اززندگی تو هستم ومن میخواستم که بدانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه خداجون!قربون بزرگيت،وفاى سگ به چه كارمون مياديه فكرى به حال آدمات ميكردي...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی اونایی که هزارتا خاطــــــــــــــــرخواه دارن ولی دلشون گیرِ یه بــــــــــــــــــــــــی معرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی زمانی شارژ 5 تومنیو تو دو روز تموم میکردم... الان شارژ دو تومنیو ی ماهه گرفتم هنو تموم نشده... اثرات تنهاییه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی گریزی نیست بگذار اغوشم برای همیشه یخ بزند...! نمیخواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردن ادم برفی احساسم بیندازد..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی من "مـــن" بودم ، تو "تــــــــو"... امروز من همون آدم سابقم،امـــّا تو دیگه اون "تـــــــو" سابق نیستی... نیــــــــــــــــــــستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من پــُــر شده بود از ، این یه مشت امیـــد واهی کــــــاش از اول میدونستم ، تو رفیـــــــق نیمه راهی "سلطان احســــــاس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر حیفه این عشق همینجور هدر شه یکی از من و تو بره در به در شه بره در به در شه باید سر کنم با همین جای خالی حالا تو نبودم بگو در چه حالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها باشی روز تعطیل باشد غروب باشد باران هم ببارد احساس میکنی بلاتکلیف ترین آدم دنیا هستی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بازه ی زمانی برای " با تو " بودن به اندازه ی کافی طولانی نخواهد بود . ولی بیا از " تا ابد " شروع کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس آخرین بیسکوییت ساقه طلایی رو دارم ! شکسته... تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله ای نیست... خودم آرزو کردم به هر چه می خواهی برسی. آرزویم برآورده شد... به " او " رسیدی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که خوشتراش ترین تن ها را به سکه سیمی توان خرید دریغا ...دریغ... و هنگامی که به کیمیای عشق احساس  نیاز میافتد از یادمبر  که ما "من و تو" عشق را رعایت نکرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما شقایق های باران خورده ایم سیلی ناحق فراوان خورده ایم ساقه احساسمان خشکیده است زخمها از باد و طوفان خورده ایم تا چه بوده تاکنون تقصیرمان تا چه باشد بعد از این تقدیرمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه خیلیا پیش میاد ک اس های عاشقانه واسه مخاطب خاص میفرستن؛  ولی زمانی ک رابطشون ب هم میخوره از بابت اس عاشقانه ای ک فرستاده افسوس میخورن.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده وقتی بخوای به مخاطب خاصِت پیام بدی همزمان اونم بهت پیام بده ...انقده خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من: من فقط میخواستم به تو بگویم چقدرخوشحالم که من قسمتی اززندگی تو هستم ومن میخواستم که بدانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه خداجون!قربون بزرگيت،وفاى سگ به چه كارمون مياديه فكرى به حال آدمات ميكردي...!