بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر همدیگرو دوس داشتیم که بقیه از حسودی داشتن میمردن....روزای خوبی داشتیم.....یادش بخیر!!!من موندم نمیدونم اون الان تو آغوش کیه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است.... فرداهایی را میگویم که قرار است از تو که تمام دنیای منی یک انسان معمولی بسازم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمیه هوای من هم برای تو....برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی نداشت پرسیدند:چه خبر؟گفت:گرگ شد،آن بره ای که نوازشش میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر از ما نیست!خیانت را معلم به ما یاد داد آنجا که گفت جای خالی را باید پر کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی نگران شدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... یک نگاه سـرد روی زمستـــــان را هم کم میکند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خاطرات که خیلی عجیبند ....  گاهی اوقات میخندیم  به روزهای که گریه می کردیم .... گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرروزی داستانم رانقل کردی بگو:بی کس بود،اما نا کس نبود.تنهابود،اماکسی روتنهانذاشت.دلشکسته بود،امادل کسی رونشکست.کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد وشاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی سنگهای کف رودخانه ات را می بینند،بر می دارند و نشانه می روند درست به سوی خودت!این است رسم دنیای ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی حس اخرین بیسکویت مونده تو بسته ساقه طلایی رو درم شکسته و تنها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام من هرچند دیگر از دل تو پاک شد نام تو با هر تپش روی لبم تکرار شد نام من بی معنی و دیگر برایت هیچ نیست... نام تو حک شد به قلبم تا تنم در خاک شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تنهایم که کسی نیستلگد به چهارپایه ی چوبه دارم بزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم تمام لرز و ترس من آن زمان است  که به نسیمی خو کنم و دیگر نوازشش تکرار نشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه گو نیستم اما ... هزار و یک شب چشمانت... شهرزادم میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دستش را محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود. دستانت را خسته نکن.محکم یا آرام تو هم فردا تنهایی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر همدیگرو دوس داشتیم که بقیه از حسودی داشتن میمردن....روزای خوبی داشتیم.....یادش بخیر!!!من موندم نمیدونم اون الان تو آغوش کیه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است.... فرداهایی را میگویم که قرار است از تو که تمام دنیای منی یک انسان معمولی بسازم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمیه هوای من هم برای تو....برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی نداشت پرسیدند:چه خبر؟گفت:گرگ شد،آن بره ای که نوازشش میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر از ما نیست!خیانت را معلم به ما یاد داد آنجا که گفت جای خالی را باید پر کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی نگران شدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... یک نگاه سـرد روی زمستـــــان را هم کم میکند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خاطرات که خیلی عجیبند ....  گاهی اوقات میخندیم  به روزهای که گریه می کردیم .... گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرروزی داستانم رانقل کردی بگو:بی کس بود،اما نا کس نبود.تنهابود،اماکسی روتنهانذاشت.دلشکسته بود،امادل کسی رونشکست.کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد وشاید بد بود ولی برای کسی بد نخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی سنگهای کف رودخانه ات را می بینند،بر می دارند و نشانه می روند درست به سوی خودت!این است رسم دنیای ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی حس اخرین بیسکویت مونده تو بسته ساقه طلایی رو درم شکسته و تنها!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام من هرچند دیگر از دل تو پاک شد نام تو با هر تپش روی لبم تکرار شد نام من بی معنی و دیگر برایت هیچ نیست... نام تو حک شد به قلبم تا تنم در خاک شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تنهایم که کسی نیستلگد به چهارپایه ی چوبه دارم بزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم تمام لرز و ترس من آن زمان است  که به نسیمی خو کنم و دیگر نوازشش تکرار نشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه گو نیستم اما ... هزار و یک شب چشمانت... شهرزادم میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دستش را محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود. دستانت را خسته نکن.محکم یا آرام تو هم فردا تنهایی.