بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... خیلی وقته آسمونت ابری شده...  ستاره هات خاموش شدن... سایه ها هم جاسوس تنهایی من شدم... خدایا کمکم کن دوستم تنهایی رو پیدا نمیکنم از دوستای خاکیم خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی... مردی که پا به پایم در مغازه های شهر می آید تا وسواسهایم را برای خرید یک روسری ساده عاشقانه بپرستد کیست؟ توئی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــناهش پــــآیِ تـــو... بـــ ه هــــیچ عشقـــ ی دیگــــر ایــــمان ندآرم کــــآفـر شده اَم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــخـــــــــــوری هایم  دلـــبستــــــــــــــگی ها یم  وتمام اشـــــــــــــــک های من بماند برای بعد تنها به من بگو با اون چگونه میگذرد که با من نمیـــــــــگذشـــــــــــت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته خواب کسی رو ببینی که دیگه نمی تونی تو واقعیت ببینیش ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس من قيمتي داشت...كه تو براي پرداخت ان فقير بودي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه خـوب مـی شد تـو هـمـیـن روزا … خـدا مـیومـد و بــوسـم مـی کـرد و بـعـد مـی گـفـت : ایــن چـنـد وقـت داشتـم بــاهـات شوخـی مـی کــردم … بـبـیـنـم جـنبـشو داری یــا نــه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت چه دست سنگینی دارد... این را وقتی ب سرم زد فهمیدم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـَعــضـے اوقـآتـــ اوטּــقـَבر בِلــَم اَز בُنیـــآ پـُرـهـ کــہ בِلــَم مے פֿـوآב یـہ جیـــــغ بــزَטּـَمــــو بـــہ یـــکے بگــَــم פֿــَـفــہ شــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدایش را نازک می کرد و نه دست هایش را آردی! از کجا باید به "گرگ" بودنش شک می کردم...!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل اگر کم است بگو سر بیاورم یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم خیلی خلاصه عرض کنم "دوست دارمت"... دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش درد بدنم بهانه بود! کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را درآورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به آدم می آموزد اما تو نرو بگذار نادان بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه جمله رو میگم یه دنیا حرف توشه: "تا کی دورنگی"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا دوست باش یا بیگانه!!!!!!!!!!!!آره رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمعرفت ما, معنی پروازچنین است: بابال شکسته به هوای توپریدن..,

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... خیلی وقته آسمونت ابری شده...  ستاره هات خاموش شدن... سایه ها هم جاسوس تنهایی من شدم... خدایا کمکم کن دوستم تنهایی رو پیدا نمیکنم از دوستای خاکیم خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی... مردی که پا به پایم در مغازه های شهر می آید تا وسواسهایم را برای خرید یک روسری ساده عاشقانه بپرستد کیست؟ توئی؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــناهش پــــآیِ تـــو... بـــ ه هــــیچ عشقـــ ی دیگــــر ایــــمان ندآرم کــــآفـر شده اَم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــخـــــــــــوری هایم  دلـــبستــــــــــــــگی ها یم  وتمام اشـــــــــــــــک های من بماند برای بعد تنها به من بگو با اون چگونه میگذرد که با من نمیـــــــــگذشـــــــــــت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته خواب کسی رو ببینی که دیگه نمی تونی تو واقعیت ببینیش ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس من قيمتي داشت...كه تو براي پرداخت ان فقير بودي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه خـوب مـی شد تـو هـمـیـن روزا … خـدا مـیومـد و بــوسـم مـی کـرد و بـعـد مـی گـفـت : ایــن چـنـد وقـت داشتـم بــاهـات شوخـی مـی کــردم … بـبـیـنـم جـنبـشو داری یــا نــه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت چه دست سنگینی دارد... این را وقتی ب سرم زد فهمیدم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـَعــضـے اوقـآتـــ اوטּــقـَבر בِلــَم اَز בُنیـــآ پـُرـهـ کــہ בِلــَم مے פֿـوآב یـہ جیـــــغ بــزَטּـَمــــو بـــہ یـــکے بگــَــم פֿــَـفــہ شــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه صدایش را نازک می کرد و نه دست هایش را آردی! از کجا باید به "گرگ" بودنش شک می کردم...!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل اگر کم است بگو سر بیاورم یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم خیلی خلاصه عرض کنم "دوست دارمت"... دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش درد بدنم بهانه بود! کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را درآورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به آدم می آموزد اما تو نرو بگذار نادان بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه جمله رو میگم یه دنیا حرف توشه: "تا کی دورنگی"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا دوست باش یا بیگانه!!!!!!!!!!!!آره رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمعرفت ما, معنی پروازچنین است: بابال شکسته به هوای توپریدن..,