بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک میکردم تو همدردی!ولی نه!تو هم دردی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فلک گر مرا نمیزادی اجاقت کور بود؟/من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟/من که باشمیا نباشم کار دنیا لنگ نیست/من بمانم یا بمیرم هیچکس دلتنگ نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت نوشته های تورو میخونم تا نیم ساعت فقط گریه میکنم تو یه فرشته ای که هنوز عاشقشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرمتها شکسته میشود... ببخشید گفتن ها سودی ندارد سکوت کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا ادم از اینکه بعد از مرگ فراموش بشه وحشت داره؛ چقد سخته زنده باشی و فراموش بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس... تمام موسیقی ضربه می خورد، هنگامی که روح، کوک نباشد... روحتون کوک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترت را کنار ایستگاهی در مه فراموش کن.خیس و خسته ب خانه بیا؛نمیخواهم شاعر باشی،،باران باش...همین برای هفت پشت روییدن گل کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این متروکه ی دنیا ک یاری نیست؛ نشانی از کسی یا از دیاری نیست؛ ب عشقی جز خداوند اعتباری نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این را شنیده ای که زنان در دل "آری" و "نه" به لب دارند ضعف خود را عیان نمی سازند رازدار و خموش و مکارند.... فروغ فرخ زاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درقلبت قبرستانی برای خاکسپاری خطالی دوستانت بساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه می خواهم خدایا به دنبال چه می گردم شب و روز چه می جوید نگاه خسته ی من چرا افسرده است این قلب پرسوز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای خدا که دست توانایت بنیان نهاده عالم هستی را بنمای روی و از دل من بستان شوق گناه و نفس پرستی را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو آگهی و تو میدانی اسرار آن خطای نخستین را تنها تو قادری که ببخشایی بر روح من صفای نخستین را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه می خواهم خدایا به دنبال چه می گردم شب و روز چه می جوید نگاه خسته ی من چرا افسرده است این قلب پرسوز.... £ تیرداد £

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ی ماشین آشغالی نوشته بود : " خودتو واسه هر آشغالی کثیف نکن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب انتهای بودنم رسیده ام ... اما اشک نمیریزم ... پنهان شده ام پشت لبخندی ک درد میکند ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک میکردم تو همدردی!ولی نه!تو هم دردی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فلک گر مرا نمیزادی اجاقت کور بود؟/من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟/من که باشمیا نباشم کار دنیا لنگ نیست/من بمانم یا بمیرم هیچکس دلتنگ نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت نوشته های تورو میخونم تا نیم ساعت فقط گریه میکنم تو یه فرشته ای که هنوز عاشقشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرمتها شکسته میشود... ببخشید گفتن ها سودی ندارد سکوت کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا ادم از اینکه بعد از مرگ فراموش بشه وحشت داره؛ چقد سخته زنده باشی و فراموش بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس... تمام موسیقی ضربه می خورد، هنگامی که روح، کوک نباشد... روحتون کوک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترت را کنار ایستگاهی در مه فراموش کن.خیس و خسته ب خانه بیا؛نمیخواهم شاعر باشی،،باران باش...همین برای هفت پشت روییدن گل کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این متروکه ی دنیا ک یاری نیست؛ نشانی از کسی یا از دیاری نیست؛ ب عشقی جز خداوند اعتباری نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این را شنیده ای که زنان در دل "آری" و "نه" به لب دارند ضعف خود را عیان نمی سازند رازدار و خموش و مکارند.... فروغ فرخ زاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درقلبت قبرستانی برای خاکسپاری خطالی دوستانت بساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه می خواهم خدایا به دنبال چه می گردم شب و روز چه می جوید نگاه خسته ی من چرا افسرده است این قلب پرسوز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای خدا که دست توانایت بنیان نهاده عالم هستی را بنمای روی و از دل من بستان شوق گناه و نفس پرستی را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو آگهی و تو میدانی اسرار آن خطای نخستین را تنها تو قادری که ببخشایی بر روح من صفای نخستین را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه می خواهم خدایا به دنبال چه می گردم شب و روز چه می جوید نگاه خسته ی من چرا افسرده است این قلب پرسوز.... £ تیرداد £

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ی ماشین آشغالی نوشته بود : " خودتو واسه هر آشغالی کثیف نکن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب انتهای بودنم رسیده ام ... اما اشک نمیریزم ... پنهان شده ام پشت لبخندی ک درد میکند ...