بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ تویی که میگفتی نفستم میگفتی اگه نباشی میمیرم بیا ببین چجوری نفسم به شماره افتاده....... و دارم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرین اینقدر برای از دست دادنم ابتکار به خرج دادی ک برای بدست آوردنم نداده بودی.... نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم را کسی نمیگیرد... در جیب میگذارم... شاید در ته جیبم خاطره ای مانده که هنوز گرم است... ‏ "بی کسی هم عالمی دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانِ سربی میشود وقتی نیستی میریزد بر سرم خاطراتـــــتــــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد , بــوی ” خــاک “بلنــد می شــود… امــا ,اینجــا بــاران کــه میزنــد ; بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره میان خنده هایی بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس … حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام بگو کسی حرفی نزند بگذار لحظه ای آرام بگیرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد.... ی زمانی دلش برام تنگ میشد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهمَ حتی به درخواست چترم هم جواب رد میدهم....!!!! میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم.... باران نبار من.... نه چتر دارم و نه یار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست" را اگر قدر ندانی میشود "بود" و چه تلخ است "هستی" که "بود" شود و "داری" که "داشتم" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را باور نکن هوا بی تو سردتر از این حرفهاست...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم تنها یک جمله! هنوزم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی شیرینی که به تو دل بستم از تو پرسیدم من : تو منی یا من تو ؟ و تو گفتی هر دو ، و به تو پیوستم گفتم ای کاش پناهم باشی همه جا و همه وقت تکیه گاهم باشی … و تو گفتی هستم ؛ تا نفس هست کنارت هستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديـــگر از اين شـهـــر ميخواهم سفر کنم ! چمدانم را بسته ام ، اگر خـــدا بخواهد امروز ميروم ... منــتـظــر قـــطـــــارم ! امـــا نــــه در ايــســتــگــاه ، روی ريــــــل قــطــــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا را ببين ! بخدا ، 
خدا عاشق است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي ؛ يعني اين همه آغوش واسه تو بازه امـــّــــــا تو همونيو ميخواي که بهت پشت کرده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ تویی که میگفتی نفستم میگفتی اگه نباشی میمیرم بیا ببین چجوری نفسم به شماره افتاده....... و دارم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرین اینقدر برای از دست دادنم ابتکار به خرج دادی ک برای بدست آوردنم نداده بودی.... نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایم را کسی نمیگیرد... در جیب میگذارم... شاید در ته جیبم خاطره ای مانده که هنوز گرم است... ‏ "بی کسی هم عالمی دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانِ سربی میشود وقتی نیستی میریزد بر سرم خاطراتـــــتــــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد , بــوی ” خــاک “بلنــد می شــود… امــا ,اینجــا بــاران کــه میزنــد ; بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره میان خنده هایی بلند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس … حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام بگو کسی حرفی نزند بگذار لحظه ای آرام بگیرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد.... ی زمانی دلش برام تنگ میشد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهمَ حتی به درخواست چترم هم جواب رد میدهم....!!!! میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم.... باران نبار من.... نه چتر دارم و نه یار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هست" را اگر قدر ندانی میشود "بود" و چه تلخ است "هستی" که "بود" شود و "داری" که "داشتم" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را باور نکن هوا بی تو سردتر از این حرفهاست...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم تنها یک جمله! هنوزم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی شیرینی که به تو دل بستم از تو پرسیدم من : تو منی یا من تو ؟ و تو گفتی هر دو ، و به تو پیوستم گفتم ای کاش پناهم باشی همه جا و همه وقت تکیه گاهم باشی … و تو گفتی هستم ؛ تا نفس هست کنارت هستم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديـــگر از اين شـهـــر ميخواهم سفر کنم ! چمدانم را بسته ام ، اگر خـــدا بخواهد امروز ميروم ... منــتـظــر قـــطـــــارم ! امـــا نــــه در ايــســتــگــاه ، روی ريــــــل قــطــــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا را ببين ! بخدا ، 
خدا عاشق است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي ؛ يعني اين همه آغوش واسه تو بازه امـــّــــــا تو همونيو ميخواي که بهت پشت کرده...