بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر وقتی معلم میخواست درس بپرسه یکی داوطلب میشد یه نفس راحت می کشیدیم دلم واسه نفس کشیدن تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی برای خدا طاقت فرساترین دردها،تنهایی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرام آرام میگذرد و من بر قایق یاد تو تنها نشسته ام ، اندوهگین و منتظر ؛ با خود زمزمه می کنم : اگر شب هم بگذرد من از تو نمی گذرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بغض میکنم  وقتی اشکهایم را خودم پاک میکنم میفهم انها که دو نفره هستند چه خوش هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوله بارم خالی سفرم دورو دراز جاده در مه تنها وخیالی که غبار الود است بی کلام ازتو جدا خواهم شد ذهنت از یادمرا خواهد برد سازم از غصه ترک خواهد خورد!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند؟ صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند، یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست، امروز به یاد کیست که یادم نمیکند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها رو نگفتن... معرفت می خواهد نه طاقت... طاقت یه روزی تموم میشه... اما معرفت نه...جاشو عوض میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید زیاد نفهمید ! زیاد که بفهمید در جوانی پیر می‌شوید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را دور گردنم حلقه کن عزیزم … این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون، به قصه خود بازگرد... اینجا لیلی با همه مجنون ها "محرم" است... به جز مجنون خود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح مــیدهم همــه را غریبــه صـدا کنم! تا وقتــی از پشت خنجر میزننـد؛ با خودم بگویم: بـی خیال..! از غریبــه بیش از ایـن انتظاری نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواستنت  رو  بلد نیستم ...! ...  نداشتنت  رو  یادم نده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بضیا گفتـــــــ درستهــــ کهـــ وقتیــــ شاخـــ میشیــــ شاختو نمیشکنیمــــ ولیـــــ هولـــ برتـــ ندارهـــ نهــ اینکهــ نتونستیمـــ ...نهــــ طرفدار حقوق حیواناتیمــــ  عزیزم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است بین تنها بودن و تنها شدن.... تنها بودن عادت است و تنها شدن ....درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای بی عشق همواره باید سکوت کرد سکوتی که مرگ آور است مانند روزه سکوت مانند مهری که تا ابد بر لبانت مینشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاگذاشته ام دلی را.... هرکه یافتمژدگانی اش تمام “زندگی ام”!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر وقتی معلم میخواست درس بپرسه یکی داوطلب میشد یه نفس راحت می کشیدیم دلم واسه نفس کشیدن تنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی برای خدا طاقت فرساترین دردها،تنهایی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آرام آرام میگذرد و من بر قایق یاد تو تنها نشسته ام ، اندوهگین و منتظر ؛ با خود زمزمه می کنم : اگر شب هم بگذرد من از تو نمی گذرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بغض میکنم  وقتی اشکهایم را خودم پاک میکنم میفهم انها که دو نفره هستند چه خوش هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوله بارم خالی سفرم دورو دراز جاده در مه تنها وخیالی که غبار الود است بی کلام ازتو جدا خواهم شد ذهنت از یادمرا خواهد برد سازم از غصه ترک خواهد خورد!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند؟ صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند، یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست، امروز به یاد کیست که یادم نمیکند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها رو نگفتن... معرفت می خواهد نه طاقت... طاقت یه روزی تموم میشه... اما معرفت نه...جاشو عوض میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید زیاد نفهمید ! زیاد که بفهمید در جوانی پیر می‌شوید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را دور گردنم حلقه کن عزیزم … این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون، به قصه خود بازگرد... اینجا لیلی با همه مجنون ها "محرم" است... به جز مجنون خود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح مــیدهم همــه را غریبــه صـدا کنم! تا وقتــی از پشت خنجر میزننـد؛ با خودم بگویم: بـی خیال..! از غریبــه بیش از ایـن انتظاری نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواستنت  رو  بلد نیستم ...! ...  نداشتنت  رو  یادم نده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بضیا گفتـــــــ درستهــــ کهـــ وقتیــــ شاخـــ میشیــــ شاختو نمیشکنیمــــ ولیـــــ هولـــ برتـــ ندارهـــ نهــ اینکهــ نتونستیمـــ ...نهــــ طرفدار حقوق حیواناتیمــــ  عزیزم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است بین تنها بودن و تنها شدن.... تنها بودن عادت است و تنها شدن ....درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای بی عشق همواره باید سکوت کرد سکوتی که مرگ آور است مانند روزه سکوت مانند مهری که تا ابد بر لبانت مینشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاگذاشته ام دلی را.... هرکه یافتمژدگانی اش تمام “زندگی ام”!!!