بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگیرم.... یک صحرا گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد غم دلها را نگاشت کاش می شد ماه را صفحهً دل کرد وز خوبی و بدی در آن نگاشت کاش می شد اشکها را بوسید و گل یاد و بوئید کاش می شد به قناری فهماند که زمستان زیباست!تنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــری؟؟!! باشه برو به درک ... دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم از ناز کشیدن هم خبری نیست سخت شدم مثل سنگ پس راهت را بگیرو برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شدم معادله ی چند مجهولی؛هیچکس از هیچ راهی مرا نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق؛؛هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق؛؛شمع روشن شد و پروانه در اتش بسوخت؛؛شمع حق داشت،ب پروانه نمی آمد عشق؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه چقد سخته که یکی روخیلی دوسش داششته باشی ...ولی بی دلیل بهش گیره بدی دعوا کنی باش ولی اون بازم بیاد سمتت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به هيچ بدادي و من هنوز برآنم كه تار مويي از تو به عالمي نفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعی: به معنای واقعی این جمله رو درک کردم: چقد سخته کسی دوست داشته باشی ولی تو عین خیالت نیاد اما یه روزی برسه که تو عاشقش باشی ولی اون عین خیالش نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا قسمت میدم ، نزار عروسی یکی،عزای یه نفر دیگه باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران میبارد، تنم را به قطرات باران میسپارم... میگویند باران رساناست!!! شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهل روز گذشت،نه اشکهادرچشم دوام آوردند نه حرفهابر زبان!روایت درد آسان نیست..اربعین حسینی تسلیت باد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب دیدم خدا دارد گریه می کند ... ، لعنتی تو از آن جا هم رفته ای ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو ... دردناک ترین التماس ِ جهان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتاتودلت نمیخوادگناه کنی ولی توی این دنیااگه صادق باشی باختی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط نخ بده ! دھان مردم را . . . من میدوزم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الـآن 5 روز و 78 سآعت و 11 دقیقـه است که صدآشو نَشنیدم بِ سَلامتی هر چی عآشق

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگیرم.... یک صحرا گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد غم دلها را نگاشت کاش می شد ماه را صفحهً دل کرد وز خوبی و بدی در آن نگاشت کاش می شد اشکها را بوسید و گل یاد و بوئید کاش می شد به قناری فهماند که زمستان زیباست!تنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میــری؟؟!! باشه برو به درک ... دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم از ناز کشیدن هم خبری نیست سخت شدم مثل سنگ پس راهت را بگیرو برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شدم معادله ی چند مجهولی؛هیچکس از هیچ راهی مرا نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق؛؛هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق؛؛شمع روشن شد و پروانه در اتش بسوخت؛؛شمع حق داشت،ب پروانه نمی آمد عشق؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه چقد سخته که یکی روخیلی دوسش داششته باشی ...ولی بی دلیل بهش گیره بدی دعوا کنی باش ولی اون بازم بیاد سمتت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به هيچ بدادي و من هنوز برآنم كه تار مويي از تو به عالمي نفروشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعی: به معنای واقعی این جمله رو درک کردم: چقد سخته کسی دوست داشته باشی ولی تو عین خیالت نیاد اما یه روزی برسه که تو عاشقش باشی ولی اون عین خیالش نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا قسمت میدم ، نزار عروسی یکی،عزای یه نفر دیگه باشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران میبارد، تنم را به قطرات باران میسپارم... میگویند باران رساناست!!! شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهل روز گذشت،نه اشکهادرچشم دوام آوردند نه حرفهابر زبان!روایت درد آسان نیست..اربعین حسینی تسلیت باد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب دیدم خدا دارد گریه می کند ... ، لعنتی تو از آن جا هم رفته ای ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرو ... دردناک ترین التماس ِ جهان است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتاتودلت نمیخوادگناه کنی ولی توی این دنیااگه صادق باشی باختی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط نخ بده ! دھان مردم را . . . من میدوزم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الـآن 5 روز و 78 سآعت و 11 دقیقـه است که صدآشو نَشنیدم بِ سَلامتی هر چی عآشق