بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام سیاه است... آرزوهایم سیاه است... دفتر خاطراتم سیاه است... یک نفر ب من رنگ سفید قرض دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برعکس پولهایم زندگیم گوشه دارد... همانجا ک همیشه تنها می نشینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش…! باز معلمی بود و انشایی میخواست…! روزگار خود را چگونه میگذرانید…! تا چند خط برایش دردودل کنم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دید و نشناخت،این بود درد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــادش بخیـــر ... یـــک" میـــم " بـــه آخـــر , اسمـــم اضافـــه میکـــردی ; *مـــن* مـــال *تـــو* میشـــدم ..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حراج كرده ام : تنهاييم نصف قيمت.... سوگ خاطره ها خرج مي خواهد ديگر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـــ... ـــــــــــــــــ یــادِ یــادِ بعضــی از خاطــره هــا افتــادن , بیســت نــــخ خــــرج داره ......................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دلتنگي بخاطر نبودن كسي نيست گاهي بخاطر بودن كسي ست كه حواسش به تو نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفتن دنيا دو روزه ولي باور نميكردم امروز زندگي ميكني و فردا ميميري فكر كنم فردا ، همين امروز بود كه ديروز دنبالش بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه دل لعنتی من  بفهم تو براش هوس بودی عاشقتم حرف همیشگیش به پسرها بود ای دل زود باور من , خفه شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگه این نیز بگذرد آخه این فکر لعنتی من یخ زده سرجاش ...نمیگذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانــو کـه صدایمـ میکردیـــــ تمام احساساتــــ دخترانه امـــ را میپیچیــــدمـــ میانـــ پوششیـــ از عشقـــ و میگذاشتـــــمـــ میانـــ دستانـــ مردانه اتـــــ ... دلم برات تنگ شده دیوونه میفهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از کلمه ی اعتماد بهم میخوره... به هرکی اعتماد کردم آدم نبود فقط هر وقت میگفتم کجایی ؟ میگفت به من اعتماد نداری؟ آخه لعنتی چه کردی با دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گلوی من ابر کوچکی است... میشود مرا بغل کنی؟!؟ قول میدهد گریه کم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش کودکی که تازه به دنیا امده بود گفتم: چیزی از دست ندادی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام سیاه است... آرزوهایم سیاه است... دفتر خاطراتم سیاه است... یک نفر ب من رنگ سفید قرض دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برعکس پولهایم زندگیم گوشه دارد... همانجا ک همیشه تنها می نشینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش…! باز معلمی بود و انشایی میخواست…! روزگار خود را چگونه میگذرانید…! تا چند خط برایش دردودل کنم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دید و نشناخت،این بود درد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــادش بخیـــر ... یـــک" میـــم " بـــه آخـــر , اسمـــم اضافـــه میکـــردی ; *مـــن* مـــال *تـــو* میشـــدم ..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حراج كرده ام : تنهاييم نصف قيمت.... سوگ خاطره ها خرج مي خواهد ديگر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـــ... ـــــــــــــــــ یــادِ یــادِ بعضــی از خاطــره هــا افتــادن , بیســت نــــخ خــــرج داره ......................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دلتنگي بخاطر نبودن كسي نيست گاهي بخاطر بودن كسي ست كه حواسش به تو نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفتن دنيا دو روزه ولي باور نميكردم امروز زندگي ميكني و فردا ميميري فكر كنم فردا ، همين امروز بود كه ديروز دنبالش بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه دل لعنتی من  بفهم تو براش هوس بودی عاشقتم حرف همیشگیش به پسرها بود ای دل زود باور من , خفه شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگه این نیز بگذرد آخه این فکر لعنتی من یخ زده سرجاش ...نمیگذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانــو کـه صدایمـ میکردیـــــ تمام احساساتــــ دخترانه امـــ را میپیچیــــدمـــ میانـــ پوششیـــ از عشقـــ و میگذاشتـــــمـــ میانـــ دستانـــ مردانه اتـــــ ... دلم برات تنگ شده دیوونه میفهمی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از کلمه ی اعتماد بهم میخوره... به هرکی اعتماد کردم آدم نبود فقط هر وقت میگفتم کجایی ؟ میگفت به من اعتماد نداری؟ آخه لعنتی چه کردی با دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گلوی من ابر کوچکی است... میشود مرا بغل کنی؟!؟ قول میدهد گریه کم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش کودکی که تازه به دنیا امده بود گفتم: چیزی از دست ندادی...