بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه بوده است... با همه خوابیده است... عجب هرزه ایست این تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه سلامتــــی اونایــــی کـــه قلبشــــون یه ویـلــــای اختصـاصـــی برای یــــه “نـــفــــره” نـــه یـــه هتــــل بـــــی‌ ستـــــاره بـــرای هــــــــــــر  “رهــگــذر” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته بودکه تنهام....وقتی توروندارم...اینم میگم بدونی منم خدای دارم....لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تنهایی.... .. .. تو با چه تن هایی؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم … باران را می گویم، به شانه ام زد و گفت: ... “خسته شدی … امروز را تو استراحت کن… من به جایت می بارم... “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست ، هیچ رویایی نمی بینم کسی رگ خواب مرا بگیرد نکند مرده باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ، مرا انتخاب کرد من ، تو را تو ، رفتن را آسوده برو ! دلواپس نباش من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها نفرین میکنن ... تلافی میکنن... اما نه ... نفرین من ... الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره ... تلافی من .... میرم تا به اون برسی ... سره راهت نباشم ... راستی ... قد من دوست داره ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی محبت میکنه و یکی ناز میکنه ! اونی که ناز میکنه همیشه محبت می بینه اما اونی که محبت میکنه همیشه تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر غم انگیز است... هر چه با هم تر ... تنهاتر... بود و نبودی نداشتی و نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش تنهایی خیلی بهتره  تا اینکه با یک دروغگو باشی و بازیت بده و تو دلش بهت بخنده بگه طرف چقد دیوونس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا قدم بزنیم . . . من با " تـــــــــو " تو با هر که دلت خواست ! فقط بیــــــــــا قدم بزنیم . . . اصلا بیا و بگذار . . . سایه ات باشـــــــــــم . . . سایه که آزار ندارد ! دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـاشـــِـــقــــــــــانه تــــــَــرین غـَــزل استـــــ دستــــــــــــانِ تـــــــــــــو که می پیچـــــــَـــد میــــــــانِ مـــــــــــوهـــآیِ مــــــــــــــَــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش یا بـــــــــــودی یـــــا از اول نبودی !! ایـــــن که هســـتیو کنــــارم نیســــتی ... "دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشیانه دوستت داشتم لاشیانه ترکم کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام بازی های کودکانه تنها "یادم تورا فراموش" را خوب بلد بودی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه بوده است... با همه خوابیده است... عجب هرزه ایست این تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه سلامتــــی اونایــــی کـــه قلبشــــون یه ویـلــــای اختصـاصـــی برای یــــه “نـــفــــره” نـــه یـــه هتــــل بـــــی‌ ستـــــاره بـــرای هــــــــــــر  “رهــگــذر” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته بودکه تنهام....وقتی توروندارم...اینم میگم بدونی منم خدای دارم....لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تنهایی.... .. .. تو با چه تن هایی؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم … باران را می گویم، به شانه ام زد و گفت: ... “خسته شدی … امروز را تو استراحت کن… من به جایت می بارم... “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست ، هیچ رویایی نمی بینم کسی رگ خواب مرا بگیرد نکند مرده باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ، مرا انتخاب کرد من ، تو را تو ، رفتن را آسوده برو ! دلواپس نباش من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها نفرین میکنن ... تلافی میکنن... اما نه ... نفرین من ... الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره ... تلافی من .... میرم تا به اون برسی ... سره راهت نباشم ... راستی ... قد من دوست داره ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی محبت میکنه و یکی ناز میکنه ! اونی که ناز میکنه همیشه محبت می بینه اما اونی که محبت میکنه همیشه تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر غم انگیز است... هر چه با هم تر ... تنهاتر... بود و نبودی نداشتی و نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش تنهایی خیلی بهتره  تا اینکه با یک دروغگو باشی و بازیت بده و تو دلش بهت بخنده بگه طرف چقد دیوونس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا قدم بزنیم . . . من با " تـــــــــو " تو با هر که دلت خواست ! فقط بیــــــــــا قدم بزنیم . . . اصلا بیا و بگذار . . . سایه ات باشـــــــــــم . . . سایه که آزار ندارد ! دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـاشـــِـــقــــــــــانه تــــــَــرین غـَــزل استـــــ دستــــــــــــانِ تـــــــــــــو که می پیچـــــــَـــد میــــــــانِ مـــــــــــوهـــآیِ مــــــــــــــَــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش یا بـــــــــــودی یـــــا از اول نبودی !! ایـــــن که هســـتیو کنــــارم نیســــتی ... "دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشیانه دوستت داشتم لاشیانه ترکم کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام بازی های کودکانه تنها "یادم تورا فراموش" را خوب بلد بودی