بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی رابطه ها با جمله ی "توبا بقیه فرق داری" شروع میشه...وبه جمله "تو هم مثل بقیه ای" ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که همیشه آدم های تنوع طلب دست می گذارند روی آدم های باوفا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار یعنی روحِ بیمار  چشایِ بسته اما بیدار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی:  چیز خاصی شما رو به لاشی بودن هدایت میکنه..؟ یا همش تلاش بی دریغ خودته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم اشک میریختم بهش گفتم : نرو توروخدا ... با انگشتاش اشکمو پاک کرد و گفت : به خدا منم دوسش دارم ! هه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاری نکن مث تار موهام تو رو هم بندازم پشت گووشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دنباله آرزوهات میری مدام ب پشت سرت نکاه کن تا مبادا جیزایی ک امروز داری بشه آرزوی فردات!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر از تنهایی نترس  تو تنها وارد این دنیا شدی  گاهی بایدتنها ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويندشب سياه است من ديدم سياه ترازجدايي نيست،ميگويندمرگ سخت است اماسختترازبيوفايي نيست،ميگويندزهرتلخ است اماتلخ ترازتنهايي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی من رو به ما تبدیل میکردی نه اینکه من ما شده را به خاک تبدیل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسرتی است رد شدن از كنار عابرانی كه عطر تو را ميزنند اما تو نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ازدحامی به پا کرده ای در من... همین تو یک نفر ! ******* خوش به حالت... پیش " خودت " هستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستونم به یاد تو میمونم برف و بارونم به یاد تو میمونم هرچی میتونی نیا و تلافی کن من تا میتونم به یاد تو میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...گله نمیکنم ولی...کمی ارامترامتحانم کن !!به خودت قسم خسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــایـیز اسـت فصلِ بـاران ، راستی پــاییـــز ؟! ...... من بـارانی ترم یـا تــو ؟  تــو یـک فصل می بـاری !  من امـــا ، چـهــار فــصـــــل ! می بـارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلت واسه کسی تنگ شده لایک کن من که خیلی دلم تنگ شده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی رابطه ها با جمله ی "توبا بقیه فرق داری" شروع میشه...وبه جمله "تو هم مثل بقیه ای" ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که همیشه آدم های تنوع طلب دست می گذارند روی آدم های باوفا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار یعنی روحِ بیمار  چشایِ بسته اما بیدار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس بگی:  چیز خاصی شما رو به لاشی بودن هدایت میکنه..؟ یا همش تلاش بی دریغ خودته؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم اشک میریختم بهش گفتم : نرو توروخدا ... با انگشتاش اشکمو پاک کرد و گفت : به خدا منم دوسش دارم ! هه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاری نکن مث تار موهام تو رو هم بندازم پشت گووشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دنباله آرزوهات میری مدام ب پشت سرت نکاه کن تا مبادا جیزایی ک امروز داری بشه آرزوی فردات!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر از تنهایی نترس  تو تنها وارد این دنیا شدی  گاهی بایدتنها ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويندشب سياه است من ديدم سياه ترازجدايي نيست،ميگويندمرگ سخت است اماسختترازبيوفايي نيست،ميگويندزهرتلخ است اماتلخ ترازتنهايي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی من رو به ما تبدیل میکردی نه اینکه من ما شده را به خاک تبدیل کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسرتی است رد شدن از كنار عابرانی كه عطر تو را ميزنند اما تو نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ازدحامی به پا کرده ای در من... همین تو یک نفر ! ******* خوش به حالت... پیش " خودت " هستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستونم به یاد تو میمونم برف و بارونم به یاد تو میمونم هرچی میتونی نیا و تلافی کن من تا میتونم به یاد تو میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...گله نمیکنم ولی...کمی ارامترامتحانم کن !!به خودت قسم خسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــایـیز اسـت فصلِ بـاران ، راستی پــاییـــز ؟! ...... من بـارانی ترم یـا تــو ؟  تــو یـک فصل می بـاری !  من امـــا ، چـهــار فــصـــــل ! می بـارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلت واسه کسی تنگ شده لایک کن من که خیلی دلم تنگ شده