بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــاید خاص بود... اما خـــــاصیت نداشــت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دیواردلم کوتاه است....... هرکه ازکوچه ی تنهایی من میگذرد.... به هوای هوسی هم که شده..... سرکی میکشدومیگذرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب نطلبیده همیشه مراد نیست... گاهی بهانه ایست برای اینکه قربانیت کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا آدمها نمی دانند!!? بعضی وقتا "خداحافظ" یعنی ...نذار برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...یک قلم لطفاً!!! میخواهم خودم را خط خطی کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ! یعنی ارامش اینکه مجبور نباشی مجبور نباشی هر شب به کسی بگویی " شب بخیر عزیزم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ می شوم نه برای تو... برای کسی که فکر می کردم تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چایِ گسِ فنجانم می چسبد نه تلخی شکلات... نه! دیگر هیچ مزه ای به نابیِ طعمِ بودنت نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت ک چرا از پا دراومد؟ گفتم ضربه خورده!!! و توچه میدانی ک ضربه چیست... و چه میدانی چه ها میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهايم بي تو بوی خاکسترسيگار پيرمردی راميدهد که به جوانى از دست رفته اش می انديشد و اشک میریزد،امانه!!؛ انگار درنبودنت پيرتر ازپيرمردی شده ام که درزيرسايه عصايش نشسته وباخدايش حرفهادارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشی بهانه است... مشترک موردنظر قصد فراموشی دارد!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به جای عزیزم میگی عزیزویعنی عزیز بی صاحب! عزیزی که عزیز هست..ولی مال تو نیست... شنیدنش که درد داره.. گفتنش رو نمیدونم.. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر میان شعرهایم پرسه زدی که واژه ها هم بد عادت شدند... چه برسد به من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم نبودنت انقدر برایم سنگین است.. که کمرم را خم کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر جدار کلبه ام کــه زندگیســــت بـا خـط ســــیاه عـشــــــــــــق یــادگــــارهـا کشیــــده انــد....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــاید خاص بود... اما خـــــاصیت نداشــت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دیواردلم کوتاه است....... هرکه ازکوچه ی تنهایی من میگذرد.... به هوای هوسی هم که شده..... سرکی میکشدومیگذرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب نطلبیده همیشه مراد نیست... گاهی بهانه ایست برای اینکه قربانیت کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا آدمها نمی دانند!!? بعضی وقتا "خداحافظ" یعنی ...نذار برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...یک قلم لطفاً!!! میخواهم خودم را خط خطی کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ! یعنی ارامش اینکه مجبور نباشی مجبور نباشی هر شب به کسی بگویی " شب بخیر عزیزم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ می شوم نه برای تو... برای کسی که فکر می کردم تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چایِ گسِ فنجانم می چسبد نه تلخی شکلات... نه! دیگر هیچ مزه ای به نابیِ طعمِ بودنت نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت ک چرا از پا دراومد؟ گفتم ضربه خورده!!! و توچه میدانی ک ضربه چیست... و چه میدانی چه ها میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهايم بي تو بوی خاکسترسيگار پيرمردی راميدهد که به جوانى از دست رفته اش می انديشد و اشک میریزد،امانه!!؛ انگار درنبودنت پيرتر ازپيرمردی شده ام که درزيرسايه عصايش نشسته وباخدايش حرفهادارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشی بهانه است... مشترک موردنظر قصد فراموشی دارد!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به جای عزیزم میگی عزیزویعنی عزیز بی صاحب! عزیزی که عزیز هست..ولی مال تو نیست... شنیدنش که درد داره.. گفتنش رو نمیدونم.. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر میان شعرهایم پرسه زدی که واژه ها هم بد عادت شدند... چه برسد به من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم نبودنت انقدر برایم سنگین است.. که کمرم را خم کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر جدار کلبه ام کــه زندگیســــت بـا خـط ســــیاه عـشــــــــــــق یــادگــــارهـا کشیــــده انــد....!