بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم، و این نشان دهنده قدرت من نیست! مسئله خستگی از اعتمادهای شکسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمی زنم  اماگه بفهمم خطش خاموشه دق میکنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــمـــش مــی خـــوریــم و شـــــکـایـت نمـی کنـیـــم مـا را چـه غـم ز غـم کـه غـمــش غـمــگسـار مـاسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من چشمانی است که به من اشک هدیه میداد و به دیگران چشمک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانده ام با دوستت دارمی که قبل از رفتنت گفتی چه کنم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ...  دکارت یک چیزی برای ِ خودش گفته که " می اندیشم پس هست َم ... " ، نه آقا جان ... ، فلسفه ی ِ وجودی این است  گریه می کنم ... پس نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند… بعد هی می پرسند چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی ِ تنهائی را ... هر چقدر هم خوب ببافند ... بی قواره بر تن ِ آدم زار می زند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقـــت کردـی وســطِ دعــوآ اعصـــــآبت کــ ه دآغونه  وقــــتی میگــــ ه عــــزیزمــ ـــ... بغضــت سنگــــین تر مـــیشـ ه:"(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دکمه های کیبورد شل شده اند ...!!!  بس که استفاده شده اند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوان برای یک دوست چندسطرسکوت به یادگارگذاشت تااودرخلوت خود هرطورکه خواست آنرا معناکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود... پررنگ نوشته بودمت... به سختی پاک میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادم بده... که یادم باشد... به یادت باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونم اينجايى كه اومدم جام نيست باشه! بند كفشامو كه ببندم ميرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم پست کوبنده : وقتی با يه نفر خوشحالی ،  نيازی به دوميش نيست !بفهم ...با توام نفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این‌روزها دلم بیمار است.. هی دارد بالا می‌آورد پس‌مانده‌های تو را...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم، و این نشان دهنده قدرت من نیست! مسئله خستگی از اعتمادهای شکسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمی زنم  اماگه بفهمم خطش خاموشه دق میکنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــمـــش مــی خـــوریــم و شـــــکـایـت نمـی کنـیـــم مـا را چـه غـم ز غـم کـه غـمــش غـمــگسـار مـاسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من چشمانی است که به من اشک هدیه میداد و به دیگران چشمک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانده ام با دوستت دارمی که قبل از رفتنت گفتی چه کنم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ...  دکارت یک چیزی برای ِ خودش گفته که " می اندیشم پس هست َم ... " ، نه آقا جان ... ، فلسفه ی ِ وجودی این است  گریه می کنم ... پس نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت می کنند… بعد هی می پرسند چرا حرف نمی زنی؟؟! این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه ی ِ تنهائی را ... هر چقدر هم خوب ببافند ... بی قواره بر تن ِ آدم زار می زند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقـــت کردـی وســطِ دعــوآ اعصـــــآبت کــ ه دآغونه  وقــــتی میگــــ ه عــــزیزمــ ـــ... بغضــت سنگــــین تر مـــیشـ ه:"(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دکمه های کیبورد شل شده اند ...!!!  بس که استفاده شده اند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوان برای یک دوست چندسطرسکوت به یادگارگذاشت تااودرخلوت خود هرطورکه خواست آنرا معناکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه از من بود... پررنگ نوشته بودمت... به سختی پاک میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادم بده... که یادم باشد... به یادت باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونم اينجايى كه اومدم جام نيست باشه! بند كفشامو كه ببندم ميرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم پست کوبنده : وقتی با يه نفر خوشحالی ،  نيازی به دوميش نيست !بفهم ...با توام نفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این‌روزها دلم بیمار است.. هی دارد بالا می‌آورد پس‌مانده‌های تو را...