بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك روزهيم را ميسوزانم تا چشمكي شوم براي شب هاي بي ستاره ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونی که گریه میکنه یه درد داره اما اونی که میخنده هزارتا...! من میگم اونی که میخنده هزارتا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزارتا از درداش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم اورده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتن از کسی که روزی قرار بود سهم تو از این زندگی باشد کار ساده ای نیست هست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من اي دوست اگر خوب اگر بدباشي تژش قلب من اين است:تو بايد باشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پاهایم را پاک می کنم به کسی نگویید من روزی در این دنیا بودم. خدایا می شود استعـــــفا دهم؟! کم آورده ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـ ــﮧسلامتــے ڪــســے ڪـه وقتــے بغلش کردم تمام تنم لرزيد نه واسِه خوشحالــے.. ياعشق بازے!! واسه ترس ازفرداے بدوטּ اوטּ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَـمهـ دَر دُنـیآ کسـ ـی رآ دآرندبـَرآی ِ خودشآن خُسروُ شـیرین ... لیلـ ـیُ مَجنـون... رآمـینُ ویـس ... پـیرمَردُ پـیرزَن ... تـُـوُ آون... مَـنُ تَنـ ـهآ یـ ـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون كسي كه وقتي بهش محبت ميكني فكر ميكنه بهش احتياج داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدها ... دو گروه اند انگار ...  گروه ِ اول : دزدها،فاحشه ها، قاتلها، من ها، کثافت ها، ضایع ها، خائن ها،بی صفت ها و ... گروه ِ دوم : دروغ گوها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم خاري شد وبا بادها رفت،اثر ازناله وفرياد ها رفت،خيال وصل ميپختيم هيهات،چه آسان ميتوان از يادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا با خنده ی بلند میشناسند بیچاره بالشم با گریه های بیصدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردید وقتی میگن غصه نخور، آدم بیشترغصه اش میگیره؟!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق" که میشوی همه چیز "بی علت" می شود ... و تمام دنیا "علـت" میشود تا "عـشق" را از تو بگیرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هنگام خوابیدن باخود قدری فکرکنیم...... امروز چه کرده ایم؟؟؟؟ که فردالایق زنده ماندن باشیم!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِشتبآهَم اینـ بود هَر جآ رَنجیدمـ خَندیـدمـ فِکر کَردند دَرد نَدارد ... ضَربهـ هآ رآ محکمـ تَر زَدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی زندگی ... با توام رفیق سیخ را تا دسته هم فرو کنی و بچرخانی باز هم تسلیم نخواهم شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك روزهيم را ميسوزانم تا چشمكي شوم براي شب هاي بي ستاره ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونی که گریه میکنه یه درد داره اما اونی که میخنده هزارتا...! من میگم اونی که میخنده هزارتا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزارتا از درداش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم اورده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتن از کسی که روزی قرار بود سهم تو از این زندگی باشد کار ساده ای نیست هست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من اي دوست اگر خوب اگر بدباشي تژش قلب من اين است:تو بايد باشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پاهایم را پاک می کنم به کسی نگویید من روزی در این دنیا بودم. خدایا می شود استعـــــفا دهم؟! کم آورده ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـ ــﮧسلامتــے ڪــســے ڪـه وقتــے بغلش کردم تمام تنم لرزيد نه واسِه خوشحالــے.. ياعشق بازے!! واسه ترس ازفرداے بدوטּ اوטּ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَـمهـ دَر دُنـیآ کسـ ـی رآ دآرندبـَرآی ِ خودشآن خُسروُ شـیرین ... لیلـ ـیُ مَجنـون... رآمـینُ ویـس ... پـیرمَردُ پـیرزَن ... تـُـوُ آون... مَـنُ تَنـ ـهآ یـ ـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون كسي كه وقتي بهش محبت ميكني فكر ميكنه بهش احتياج داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدها ... دو گروه اند انگار ...  گروه ِ اول : دزدها،فاحشه ها، قاتلها، من ها، کثافت ها، ضایع ها، خائن ها،بی صفت ها و ... گروه ِ دوم : دروغ گوها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم خاري شد وبا بادها رفت،اثر ازناله وفرياد ها رفت،خيال وصل ميپختيم هيهات،چه آسان ميتوان از يادها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا با خنده ی بلند میشناسند بیچاره بالشم با گریه های بیصدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردید وقتی میگن غصه نخور، آدم بیشترغصه اش میگیره؟!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق" که میشوی همه چیز "بی علت" می شود ... و تمام دنیا "علـت" میشود تا "عـشق" را از تو بگیرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هنگام خوابیدن باخود قدری فکرکنیم...... امروز چه کرده ایم؟؟؟؟ که فردالایق زنده ماندن باشیم!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِشتبآهَم اینـ بود هَر جآ رَنجیدمـ خَندیـدمـ فِکر کَردند دَرد نَدارد ... ضَربهـ هآ رآ محکمـ تَر زَدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی زندگی ... با توام رفیق سیخ را تا دسته هم فرو کنی و بچرخانی باز هم تسلیم نخواهم شد