بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــر بــیــایی دهــمــت جـــان گـــر نــیــایی کــشــدم غـــــم مـــن که بــایـــســتــی بمــیــرم چـــه بیــــــایــــــــــی... چـــه نیـــــایــــــی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها بایدگفت : پارسال دوست ، امسال خیلی لاشی شدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر عاشقانه به سویم امد که خود را فراموش کردم و همسفر قصه هاشدم.... اما همین که مراشنید و اشک چشم هایم را دید رهگذری شد و من مترسک خیابان ها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره عروسک! دلش میخواست زارزار بگرید اما خندا بر لبانش دوخته بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید چرابهش نمیگم که دوسش دارم وکلی وقته عاشقشم میگه:ابجی امتحانت و خوب دادی؟؟ یامیگه الان میام ولی دیگه نمیاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم میخواهد خرمایی بخورم وفاتحه ای بخوانم برای دلم! رفتنش ارزانی کسانی ک رفتنم را لحظه شماری میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی را دیدم که باسایه ی خود دردودل میکرد... بیچاره چه زجری میکشد وقتی هوا ابری است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده کسی دوستتون نداشته باشه بابا بی انصافیه تو به فکرهمه باشی تونگران باشی هیچکس حتی یک لحظه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتم! نه این که دوست نداشته باشم، نه... فقط از نخودی بودن متنفرمممم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده است دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدی غزلی سرود؟ عاشق شده بود. انگار خودش نبود عاشق شده بود. افتاد.شکست . زير باران پوسيد... آدم که نکشته بود . عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من آرزو کن : زمستان اگررفت گرمی دستان تو باشداما ، "مای "ما " من" نشود، سایه ات از سر تنهایی من کم نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هیچ دردی نمیخورم.... این دردها هستند که چپ وراست به من میخورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بد است، اما بد تر از آن اینست که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی، آدم هایی که بود و نبودشان به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از عشق میگفتم از پشیمانی و از اینکه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!... در جواب صدایی بی وقفه می گفت: "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...یادت را جا گذاشتی نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش برمی ‌گردی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــر بــیــایی دهــمــت جـــان گـــر نــیــایی کــشــدم غـــــم مـــن که بــایـــســتــی بمــیــرم چـــه بیــــــایــــــــــی... چـــه نیـــــایــــــی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها بایدگفت : پارسال دوست ، امسال خیلی لاشی شدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر عاشقانه به سویم امد که خود را فراموش کردم و همسفر قصه هاشدم.... اما همین که مراشنید و اشک چشم هایم را دید رهگذری شد و من مترسک خیابان ها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره عروسک! دلش میخواست زارزار بگرید اما خندا بر لبانش دوخته بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید چرابهش نمیگم که دوسش دارم وکلی وقته عاشقشم میگه:ابجی امتحانت و خوب دادی؟؟ یامیگه الان میام ولی دیگه نمیاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم میخواهد خرمایی بخورم وفاتحه ای بخوانم برای دلم! رفتنش ارزانی کسانی ک رفتنم را لحظه شماری میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی را دیدم که باسایه ی خود دردودل میکرد... بیچاره چه زجری میکشد وقتی هوا ابری است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده کسی دوستتون نداشته باشه بابا بی انصافیه تو به فکرهمه باشی تونگران باشی هیچکس حتی یک لحظه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتم! نه این که دوست نداشته باشم، نه... فقط از نخودی بودن متنفرمممم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده است دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدی غزلی سرود؟ عاشق شده بود. انگار خودش نبود عاشق شده بود. افتاد.شکست . زير باران پوسيد... آدم که نکشته بود . عاشق شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من آرزو کن : زمستان اگررفت گرمی دستان تو باشداما ، "مای "ما " من" نشود، سایه ات از سر تنهایی من کم نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هیچ دردی نمیخورم.... این دردها هستند که چپ وراست به من میخورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بد است، اما بد تر از آن اینست که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی، آدم هایی که بود و نبودشان به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از عشق میگفتم از پشیمانی و از اینکه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!... در جواب صدایی بی وقفه می گفت: "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...یادت را جا گذاشتی نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش برمی ‌گردی