بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان چگونه از یاد می روی؟وقتی بر صخره وجودم کتیبه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

{{{پرده اخر}}} زمان زیادی به پرده اخر باقی نمانده وپیکرناتوان من خسته تر وناتوان تر از ادامه بازی پس حذف می شوم.......... خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـرد بود...نیـــامدی!... ســـرد است... نمی آیی!... ســــرمـا دارد به سختـــی می گـذرد.... من همچـــنان دختــر روزهای سختــــم وتو... رهگذر روزهای ســــرد!!!فــقط آمدی که بگـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کرد!!! چه کسی بهتر از تو....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه میتــونــن اسمـــت رو صـــدا کنن امـــا … کـم هستــن کســایــی کــه وقتــی اسمــت رو میـــگن لـــذت میبـــری و بــا تمـــام وجــود در جـــوابشــون دوســـت داری بــگــــی جــــــــــونــ ­ـم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی بکن ... گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه.. ارزویی بکن ... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی 3تا سیم کارت روشن داشته باشی ولی از صبح تا شب برات 2تااس ام اسم نیاد..... :( به نظرتون بشکونمشون بهتر نیس؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال این روز های مرا هیچکس نمی فهمد... جز دانه های هرزه خیال که گاه و بیگاه تمنای آغوش حرامت را می کند... آری این روز ها زندگی بر من حرام شده است... نه یارای ماندن دارم ... و نه شهامت ترک گفتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن کنار من لیاقت میخواست...نه بهانه....بلند میگویم...به درک که رفتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز عصبانی بودم بهت گفتم :بـــی لــــــــــیاقت ................... الان عصبانی نیستم.... بی لیاقت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسته دردمندمD$D$D اون اصلا لیاقت این رو نداره که خودت رو بخاطرش زجر بدی برو و اون بیرون و به کسایی شایسته ی احساساتت هستن فرصت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترســــــــــك اینـــــقدر دســـــــت هــــــایت را بــاز نكــــن كـــــــسی تو را در آغـــوش نمیـــــــــگیرد ایــــــــستادگــــــی تـــــــــنهایـــی مــــی آورد...!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی داغونت می کنه وقتی که میگه بچه نباش بزرگ شو بلاخره یه روز شروع میشه یه روز تموم میشه...عشقه دیگه!اخه بی احساس تو میدونی اصلا عشق چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم! اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآورى کند یا خیانت خودش را توجیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــی لرزم ...ســــرد بود ...آب ِ پاکی که روی ِدستانم ریختـــــی ... !!! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه شب من بی تو و بی آب و رنگه بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم منم من, عاشقت,آروم باش بهترینم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان چگونه از یاد می روی؟وقتی بر صخره وجودم کتیبه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

{{{پرده اخر}}} زمان زیادی به پرده اخر باقی نمانده وپیکرناتوان من خسته تر وناتوان تر از ادامه بازی پس حذف می شوم.......... خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـرد بود...نیـــامدی!... ســـرد است... نمی آیی!... ســــرمـا دارد به سختـــی می گـذرد.... من همچـــنان دختــر روزهای سختــــم وتو... رهگذر روزهای ســــرد!!!فــقط آمدی که بگـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کرد!!! چه کسی بهتر از تو....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه میتــونــن اسمـــت رو صـــدا کنن امـــا … کـم هستــن کســایــی کــه وقتــی اسمــت رو میـــگن لـــذت میبـــری و بــا تمـــام وجــود در جـــوابشــون دوســـت داری بــگــــی جــــــــــونــ ­ـم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی بکن ... گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه.. ارزویی بکن ... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی 3تا سیم کارت روشن داشته باشی ولی از صبح تا شب برات 2تااس ام اسم نیاد..... :( به نظرتون بشکونمشون بهتر نیس؟ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال این روز های مرا هیچکس نمی فهمد... جز دانه های هرزه خیال که گاه و بیگاه تمنای آغوش حرامت را می کند... آری این روز ها زندگی بر من حرام شده است... نه یارای ماندن دارم ... و نه شهامت ترک گفتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن کنار من لیاقت میخواست...نه بهانه....بلند میگویم...به درک که رفتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز عصبانی بودم بهت گفتم :بـــی لــــــــــیاقت ................... الان عصبانی نیستم.... بی لیاقت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسته دردمندمD$D$D اون اصلا لیاقت این رو نداره که خودت رو بخاطرش زجر بدی برو و اون بیرون و به کسایی شایسته ی احساساتت هستن فرصت بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترســــــــــك اینـــــقدر دســـــــت هــــــایت را بــاز نكــــن كـــــــسی تو را در آغـــوش نمیـــــــــگیرد ایــــــــستادگــــــی تـــــــــنهایـــی مــــی آورد...!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی داغونت می کنه وقتی که میگه بچه نباش بزرگ شو بلاخره یه روز شروع میشه یه روز تموم میشه...عشقه دیگه!اخه بی احساس تو میدونی اصلا عشق چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم! اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآورى کند یا خیانت خودش را توجیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــی لرزم ...ســــرد بود ...آب ِ پاکی که روی ِدستانم ریختـــــی ... !!! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خواب و بیدارت قشنگه شب من بی تو و بی آب و رنگه بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم منم من, عاشقت,آروم باش بهترینم