بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرا بــه اســم کــوچـ♥ـکــم کـه... صــدا مــی زنــی! لـحــن صـ♥ـدای تــو... دوسـ♥ـتــ داشـتـ♥ـنــی تــریــن .. صـدای عــالـ♥ـم اســتــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وختی با یکی " تیک " می زنی رو بقیه" ضربدر" بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندی... فقط یک آرزو دارم، که در دنیای شیرینت، میان قلب تو با غم  نباشد هیچ پیوندی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهانشسته ام اما تنهانیستم... یادتو امان تنهایی نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدنداشته باش.روزی پروانه خواهیم شد... بگذارروزگار هرچه میخواهد پیله کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازشیشه باش ولی به همه بگوازسنگم... مردم این زمانه فقط دنبال شکستنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبخندی مرا از غم جدا کن مرا از بی کسی هایم رها کن اگر مردن سزای عاشقان است برای مردنم هر شب دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي مــــــيرود وهمــــــه ميگوـــــــــــيند ((دوســــتت نداشـــــت)) و تــــو نمــــيتواني ثـــــابـــــت كـــــني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مراازیادبرده ای...این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند..صحبت ازفراموشی نیس صحبت ازلیاقت است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهدصورتت ته ریش داشته باشد،،تامن بهانه ای داشته باشم برای بوسیدن لبهایت راستی سیگارام نکش دلم میخواهد لب هایت فقط مال من باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن جدای خیلی چیزهابه ادم یادمیده ولی تونرو بذارمن نادون بمونم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غم نامردمی ها بغض ها در سینه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید خلوت کسی را بهم ریخت تا بداند تنها نیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار… چه میکنی با نامردی مردمان… من هم … اگر بگذارند … دارم خرده های دلم را… چسب میزنم… راستی این دل … دل می شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی دوستت دارم تا بشکنم قانونی را که همیشه علت می طلبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با "تنهایی" او نیز با چه "تن هایی"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــرا بــه اســم کــوچـ♥ـکــم کـه... صــدا مــی زنــی! لـحــن صـ♥ـدای تــو... دوسـ♥ـتــ داشـتـ♥ـنــی تــریــن .. صـدای عــالـ♥ـم اســتــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وختی با یکی " تیک " می زنی رو بقیه" ضربدر" بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندی... فقط یک آرزو دارم، که در دنیای شیرینت، میان قلب تو با غم  نباشد هیچ پیوندی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهانشسته ام اما تنهانیستم... یادتو امان تنهایی نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تردیدنداشته باش.روزی پروانه خواهیم شد... بگذارروزگار هرچه میخواهد پیله کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازشیشه باش ولی به همه بگوازسنگم... مردم این زمانه فقط دنبال شکستنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبخندی مرا از غم جدا کن مرا از بی کسی هایم رها کن اگر مردن سزای عاشقان است برای مردنم هر شب دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي مــــــيرود وهمــــــه ميگوـــــــــــيند ((دوســــتت نداشـــــت)) و تــــو نمــــيتواني ثـــــابـــــت كـــــني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مراازیادبرده ای...این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند..صحبت ازفراموشی نیس صحبت ازلیاقت است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهدصورتت ته ریش داشته باشد،،تامن بهانه ای داشته باشم برای بوسیدن لبهایت راستی سیگارام نکش دلم میخواهد لب هایت فقط مال من باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن جدای خیلی چیزهابه ادم یادمیده ولی تونرو بذارمن نادون بمونم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غم نامردمی ها بغض ها در سینه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید خلوت کسی را بهم ریخت تا بداند تنها نیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار… چه میکنی با نامردی مردمان… من هم … اگر بگذارند … دارم خرده های دلم را… چسب میزنم… راستی این دل … دل می شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی دوستت دارم تا بشکنم قانونی را که همیشه علت می طلبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با "تنهایی" او نیز با چه "تن هایی"