بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هم حریفم نمی شود هنوز هم گرمم می کند ، خاطراتت را مرور کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا این روزها نه مجالی برای دلتنگی دارم و نه حوصله خودم را... ولی با این همه، گاه گاهی دلم هوای تو را میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من، تنهایی نیست،مرگ ملتی است که گدایی را قناعت;بى عرضگى را صبر;و باتبسمى برلب،اين حماقت را حكمت خداوندمينامند.!؟(گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از عزيزم و عاشقتم به هم ميخوره بي ريايي شرف داره به ريا كاري به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سنگ گفتند ميخواهي جاي انسان باشي؟گفت:هنوز آنقدر سخت نشده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــــچه کـــــه نـــــامش زنـــــدگی بــــود مـــا رو کـــشت مــــانده ام آنــــکه نــــــامش مــــرگ است بــــا مـــا چـــه میــــکند؟؟؟؟؟؟.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم کودکیست ک "بی تو بودنش" را نق میزند.من هیچ،لااقل بهانه ی او باش!!:-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه بدونی بی تو نابودم؛اگه جایی ازت گفتن بگم من عاشقش بودم؛برای من همین خوبه که از هرکی تورو دیده؛شبی صدبار میپرسم ازم چیزی نپرسیده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالاحرفهایمان بماندبرای بعد... دلخوریهایمان... دلتنگیهایمان... وتمام اشکهای من... فقط همین رابگو....بااوچگونه میگذرد...که بامن نمیگذشت....ای خداچقدادموداغون میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ماپرازدستهای است..که خسته نمیشوند...ازنگه داشتن نقابها.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزااران دل میشکنم..گناهش پای کسی که دلم را شکست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهای انقدرقیمت داردکه درب را بازنمیکنم....حتی برای اوکه سالها منتظردرزدنش بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ته فنجان قهوه فهميدم بايد تنهايي به راهم ادامه دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رفتن توهم برو من ماندم يه قاب عكس خالي يه دنيا خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم به خیانت...تو که نبودی با خیالت بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بزرگتر از دهانت بودم برای همین مرا خورد میکردی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان هم حریفم نمی شود هنوز هم گرمم می کند ، خاطراتت را مرور کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا این روزها نه مجالی برای دلتنگی دارم و نه حوصله خودم را... ولی با این همه، گاه گاهی دلم هوای تو را میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من، تنهایی نیست،مرگ ملتی است که گدایی را قناعت;بى عرضگى را صبر;و باتبسمى برلب،اين حماقت را حكمت خداوندمينامند.!؟(گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم از عزيزم و عاشقتم به هم ميخوره بي ريايي شرف داره به ريا كاري به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سنگ گفتند ميخواهي جاي انسان باشي؟گفت:هنوز آنقدر سخت نشده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــــچه کـــــه نـــــامش زنـــــدگی بــــود مـــا رو کـــشت مــــانده ام آنــــکه نــــــامش مــــرگ است بــــا مـــا چـــه میــــکند؟؟؟؟؟؟.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم کودکیست ک "بی تو بودنش" را نق میزند.من هیچ،لااقل بهانه ی او باش!!:-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من همین خوبه بدونی بی تو نابودم؛اگه جایی ازت گفتن بگم من عاشقش بودم؛برای من همین خوبه که از هرکی تورو دیده؛شبی صدبار میپرسم ازم چیزی نپرسیده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالاحرفهایمان بماندبرای بعد... دلخوریهایمان... دلتنگیهایمان... وتمام اشکهای من... فقط همین رابگو....بااوچگونه میگذرد...که بامن نمیگذشت....ای خداچقدادموداغون میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ماپرازدستهای است..که خسته نمیشوند...ازنگه داشتن نقابها.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزااران دل میشکنم..گناهش پای کسی که دلم را شکست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهای انقدرقیمت داردکه درب را بازنمیکنم....حتی برای اوکه سالها منتظردرزدنش بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ته فنجان قهوه فهميدم بايد تنهايي به راهم ادامه دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رفتن توهم برو من ماندم يه قاب عكس خالي يه دنيا خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم به خیانت...تو که نبودی با خیالت بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بزرگتر از دهانت بودم برای همین مرا خورد میکردی...