بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایم پر از تنهاییست... این را میتوانی از عنکبوتی بپرسی که سالهاست بر در خانه ام تار تنیده است بدون انکه حتی یک بار خانه اش اسیب دیده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت دست کسی که دوست داری تو دست یکی دیگه ببینی هیچی جز این نتونی بگی:اهای غریبه مراقب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچکس رو انقدر تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه.عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویی ” دیگران فراموشند بگذار در گوشت بگویم ”میخواهمت” این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقانه دنیاست ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ مـــن اگر می آیی تنــد و آهســته چه فرقی دارد !؟ تــــــو به هر جور دلت خواست بـــــیا ! مثل سهراب دگر ، جنس تنهایی من چینــی نیست، که ترک بردارد مثل آهــــن شده است ، تــو فقط . . . . زود بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردیت ...نماندنت هیچ کدام نه اذیتم کرد....نه برایم سوال شد...فقط یک بغض خفه ام میکند....چگونه نگاهت کرد...؟که این گونه تنهایم گذاشتی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم نیشت را تا بناگوش باز كنی ... چشمهـایت نشان میدهد چقدر غمگیـنی ... :| :| :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین آنقدرهاهم ک فکرمیکردم گرد نبود! ازروزی ک رفته ای تاالان بایدحداقل دوبارازاینجا رد میشدی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته درجمع بودن....ولی درگوشه ی تنها نشستن....به چشم دیگران کوه بودن....ولی درخودبه ارامی شکستن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگـاه جـرم پــدر فقیرمــــــ ثـــــابت نــــــمیشود،چـــــون اثــــر انـــــــگشتانش را کــــارگــــری ســــاییده! بدون او خیلی تنهـــــــــام .................. بزنید به ســـــلامتی همه پدران کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عزیززیبای من! خبری ازقرص های اعصاب وبی خوابی نیست! بعدازتو تازه فهمیده ام ک......... چقدرتنهایی به آدم خوش میگذرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــــــــــبـــاشــــــی دلــــــــــــــــــم کـــه هــــــیچ... دنــــــــــــیا هـــم تــــــــــــــــــــــــنگ میــــــــــــشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش یا بـــــــــــودی یـــــا از اول نبودی  ایـــــن که هســـتیو کنــــارم نیســــتی ... "دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اَندازه ى چای داغ شَبهای امتحان دوستَت ميدارَم اَما اضـطراب نميگُذارد نَه گَــــرمايَت را حـــــس كُــنَم نه آرامــــــشت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی...."هروقت حرف دلم را زدم......دلت را زدم.......خداخداخداخدا دارم میترکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتوازهمان روزاول محکوم به از دست دادن بودیم! توهمان یک ذره احساست را...... ومن....... تمام زندگی ام را......!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایم پر از تنهاییست... این را میتوانی از عنکبوتی بپرسی که سالهاست بر در خانه ام تار تنیده است بدون انکه حتی یک بار خانه اش اسیب دیده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت دست کسی که دوست داری تو دست یکی دیگه ببینی هیچی جز این نتونی بگی:اهای غریبه مراقب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچکس رو انقدر تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه.عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویی ” دیگران فراموشند بگذار در گوشت بگویم ”میخواهمت” این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقانه دنیاست ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ مـــن اگر می آیی تنــد و آهســته چه فرقی دارد !؟ تــــــو به هر جور دلت خواست بـــــیا ! مثل سهراب دگر ، جنس تنهایی من چینــی نیست، که ترک بردارد مثل آهــــن شده است ، تــو فقط . . . . زود بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردیت ...نماندنت هیچ کدام نه اذیتم کرد....نه برایم سوال شد...فقط یک بغض خفه ام میکند....چگونه نگاهت کرد...؟که این گونه تنهایم گذاشتی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم نیشت را تا بناگوش باز كنی ... چشمهـایت نشان میدهد چقدر غمگیـنی ... :| :| :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین آنقدرهاهم ک فکرمیکردم گرد نبود! ازروزی ک رفته ای تاالان بایدحداقل دوبارازاینجا رد میشدی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته درجمع بودن....ولی درگوشه ی تنها نشستن....به چشم دیگران کوه بودن....ولی درخودبه ارامی شکستن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگـاه جـرم پــدر فقیرمــــــ ثـــــابت نــــــمیشود،چـــــون اثــــر انـــــــگشتانش را کــــارگــــری ســــاییده! بدون او خیلی تنهـــــــــام .................. بزنید به ســـــلامتی همه پدران کارگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عزیززیبای من! خبری ازقرص های اعصاب وبی خوابی نیست! بعدازتو تازه فهمیده ام ک......... چقدرتنهایی به آدم خوش میگذرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــــــــــبـــاشــــــی دلــــــــــــــــــم کـــه هــــــیچ... دنــــــــــــیا هـــم تــــــــــــــــــــــــنگ میــــــــــــشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش یا بـــــــــــودی یـــــا از اول نبودی  ایـــــن که هســـتیو کنــــارم نیســــتی ... "دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اَندازه ى چای داغ شَبهای امتحان دوستَت ميدارَم اَما اضـطراب نميگُذارد نَه گَــــرمايَت را حـــــس كُــنَم نه آرامــــــشت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی...."هروقت حرف دلم را زدم......دلت را زدم.......خداخداخداخدا دارم میترکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتوازهمان روزاول محکوم به از دست دادن بودیم! توهمان یک ذره احساست را...... ومن....... تمام زندگی ام را......!!!!!!!