بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیــــــرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی" .....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر باپدرت هم بیایی  »موجه«  نمیشود غیبت روزهایی که نبودی!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید حرف زد گاهی باید سکوت کرد "حرف دل" که گفتنی نیست باید ادمش باشه کسی که با یه نگاه به چشمت تا ته بغضت را بفهمه....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دهنم بوی حرفای تلخ میده... بس ک از چشمای تو اخم دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو الان تو فکرشی .... ؟؟؟؟ یا شایدم باهاش سر رو یه بالشی ..!؟؟! من با اینا کاری ندارم ولی جواب تنهایی هامو کی میخواد بده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاطرش ماندن را تحمل کن.. رفتن از دست همه برمی آید.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش  یکی بیاید  که وقت رفتن نرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشــی یــا نباشــی ..  ایــن شب ســـر میشـــود !  امــا ایــن شب کجـــا و  آن شب کجــــا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بی معرفت ک بادلم بازی کرد همشهری داداش سعید اما. . . بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ی لرزی میره تو تنم ک اصلا از سرما نیست از تنهاییه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ” برای اینکه ” خفه نشم ” همین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــاصل خیره در آیـــیـنه شـُــدن هـا آیــا  دو بَـــرابـر شُـدن غــُـصــه ی تَـنهایــی نیست ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سنگدل ترین ادم دنیا هم که باشی،یک لحظه یاد کسی روی قفسه سینه ات سنگینی میکند،ان لحظه به طور کاملا غریزی نفس عمیقی میکشی تا سنگ کوپ نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز های سخت ک رسید… بسیار تفاوت داشت، آنکس که در روز های خوب با من… بسیار تفاهم داشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی . . سکوت غیرمنتظره میان خنده های بلند‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن وقتی بهم خیانت کردی بهت چیزی نگفتم یعنی اینکه ضعیفم نه ضعیف نیستم سپردمت دست اونی که خودش بالای سرمون بوده و همه چی رو دیده یه روز تو یه جای زندگیت نشونت میده...اونوقت میفهمی کی ضعیفه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیــــــرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : " کجایـی" .....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر باپدرت هم بیایی  »موجه«  نمیشود غیبت روزهایی که نبودی!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید حرف زد گاهی باید سکوت کرد "حرف دل" که گفتنی نیست باید ادمش باشه کسی که با یه نگاه به چشمت تا ته بغضت را بفهمه....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دهنم بوی حرفای تلخ میده... بس ک از چشمای تو اخم دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو الان تو فکرشی .... ؟؟؟؟ یا شایدم باهاش سر رو یه بالشی ..!؟؟! من با اینا کاری ندارم ولی جواب تنهایی هامو کی میخواد بده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاطرش ماندن را تحمل کن.. رفتن از دست همه برمی آید.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش  یکی بیاید  که وقت رفتن نرود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشــی یــا نباشــی ..  ایــن شب ســـر میشـــود !  امــا ایــن شب کجـــا و  آن شب کجــــا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بی معرفت ک بادلم بازی کرد همشهری داداش سعید اما. . . بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا ی لرزی میره تو تنم ک اصلا از سرما نیست از تنهاییه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ” برای اینکه ” خفه نشم ” همین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــاصل خیره در آیـــیـنه شـُــدن هـا آیــا  دو بَـــرابـر شُـدن غــُـصــه ی تَـنهایــی نیست ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سنگدل ترین ادم دنیا هم که باشی،یک لحظه یاد کسی روی قفسه سینه ات سنگینی میکند،ان لحظه به طور کاملا غریزی نفس عمیقی میکشی تا سنگ کوپ نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز های سخت ک رسید… بسیار تفاوت داشت، آنکس که در روز های خوب با من… بسیار تفاهم داشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی . . سکوت غیرمنتظره میان خنده های بلند‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن وقتی بهم خیانت کردی بهت چیزی نگفتم یعنی اینکه ضعیفم نه ضعیف نیستم سپردمت دست اونی که خودش بالای سرمون بوده و همه چی رو دیده یه روز تو یه جای زندگیت نشونت میده...اونوقت میفهمی کی ضعیفه!