بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردااگر ازراه نمی امد"من تاابد کنارتومی ماندم"" پروازرا بخاطر بسپار"پرنده مردنی است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفضایی همه اکنده ز ایمان وصفا" کلبه ای ساخته ایم" سایبانش همه عشق" زیرپافرش غرور" که صداقت نورش" وکرامت کویش" وحسارش همه تکرارصفا" وهمه را به درگاه خدا" من دراین حجم لطیف" لطف دیدارتورا می طلبم"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله را هرچندمیخواهم که پنهانش کنم" سینه می گوید:که من تنگ امدم" فریاد کن""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر بودن ، بهتر از اینه که وانمود کنی که بهترینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست آن کودک که ول شد در شلوغی خیابانها... طعم آن دستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا درت راباز کن دیگر انگشتی برای در زدن باقی نمانده است$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تنهایی بازی کرد ، میشه تنهایی خندید ،میشه تنهایی سفر کرد ، اما خیلی سخته تنهایی ، تنهایی رو تحمل کرد. نظر شما چیه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعــنـت بـه مـخــاطـبـای خـــاصـی کـه تـا وقـتــی خــودشــون خـاسـن مــونـدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـنـهـــایـی مـن کـه مـی گـذری گـوشـهـایـت را بـگـیــر و چـشـمـهــایـت را بـبـنـــد ! ایـنـجــا سـکـــــوت ، آدم را کـــر و بـی هـمــزبـانـی ، آدم را دیــوانـه مـی کـنـــــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مردم بغض هایم را میفروشم..... کسی هست آنها را از من بخرد در ازای یک لحظه دیدنش..؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتش را سوزاندم، بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد... اتفاق تازه ای نیست... دوباره عـــــاشقش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سوزنی اگر مرا می خواست، زمین و زمان را به هم میدوخـــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دیدین اطرافتون خلوت شده و هیچکس سراغتون رو نمیگیره,حتی بهترین رفیقاتون خبری ازتون نمیگیرن,و یه جورایی دور هم هستن و از شما خبری نمیگیرن,شک نکنید دارن بهتون خیانت میکنن,... بیچاره من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کهن ترین احساس من به تو هر چند چروکیده و سالخورده باشد خیال مرگ ندارد. این جمله واسم یه دنیا ارزش داره چون از طرف عشقمه که سرطان داره و بستریه. با هر لایک یه صلوات واسه عزیزاتون بفرستین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم بمیرم و نتوانم لبهایت را ببوسم و نمیخواهم در حسرت طعم شیرین لبهایت بسوزم چقدر دنیا بی وفاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهای گرون قیمت رو بیخیال ادم باید بوی اعتماد وانسانیت بده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردااگر ازراه نمی امد"من تاابد کنارتومی ماندم"" پروازرا بخاطر بسپار"پرنده مردنی است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفضایی همه اکنده ز ایمان وصفا" کلبه ای ساخته ایم" سایبانش همه عشق" زیرپافرش غرور" که صداقت نورش" وکرامت کویش" وحسارش همه تکرارصفا" وهمه را به درگاه خدا" من دراین حجم لطیف" لطف دیدارتورا می طلبم"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله را هرچندمیخواهم که پنهانش کنم" سینه می گوید:که من تنگ امدم" فریاد کن""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر بودن ، بهتر از اینه که وانمود کنی که بهترینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست آن کودک که ول شد در شلوغی خیابانها... طعم آن دستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا درت راباز کن دیگر انگشتی برای در زدن باقی نمانده است$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تنهایی بازی کرد ، میشه تنهایی خندید ،میشه تنهایی سفر کرد ، اما خیلی سخته تنهایی ، تنهایی رو تحمل کرد. نظر شما چیه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعــنـت بـه مـخــاطـبـای خـــاصـی کـه تـا وقـتــی خــودشــون خـاسـن مــونـدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـنـهـــایـی مـن کـه مـی گـذری گـوشـهـایـت را بـگـیــر و چـشـمـهــایـت را بـبـنـــد ! ایـنـجــا سـکـــــوت ، آدم را کـــر و بـی هـمــزبـانـی ، آدم را دیــوانـه مـی کـنـــــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مردم بغض هایم را میفروشم..... کسی هست آنها را از من بخرد در ازای یک لحظه دیدنش..؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتش را سوزاندم، بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد... اتفاق تازه ای نیست... دوباره عـــــاشقش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سوزنی اگر مرا می خواست، زمین و زمان را به هم میدوخـــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دیدین اطرافتون خلوت شده و هیچکس سراغتون رو نمیگیره,حتی بهترین رفیقاتون خبری ازتون نمیگیرن,و یه جورایی دور هم هستن و از شما خبری نمیگیرن,شک نکنید دارن بهتون خیانت میکنن,... بیچاره من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کهن ترین احساس من به تو هر چند چروکیده و سالخورده باشد خیال مرگ ندارد. این جمله واسم یه دنیا ارزش داره چون از طرف عشقمه که سرطان داره و بستریه. با هر لایک یه صلوات واسه عزیزاتون بفرستین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم بمیرم و نتوانم لبهایت را ببوسم و نمیخواهم در حسرت طعم شیرین لبهایت بسوزم چقدر دنیا بی وفاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهای گرون قیمت رو بیخیال ادم باید بوی اعتماد وانسانیت بده...