بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دستانش را آنقدر محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود دستانت را خسته نکن.محکم یا آرام فردا تو هم تنهایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راهت بشینه برای دل من واسه جسم خستم منی که غرورو تو چشمات شکستم ...واسه من که برعکس کار زمونه یکی نیست که قدر دلم رو بدونه گناهی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر با کبوتر.... باز تنهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما تنها که باشند میروند .......... تنها که می شوند برمیگردند ............ وقتی که برگشتند تنها لایق یک کلمه اند ............ هرررررررررررررررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد........ وقتی چیزی را کسر می کنی که با تمام وجودت جمع زده ای ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــُـو . . .و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یدونه یوسفی هم که برگشت به کنعانش استثنا بود! تو غمتو بخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود...نه با دوست...نه با دشمن...بلکه با خودت...و چه بزرگت میکند آن سیلی که خودت میخوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد. هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... در انجماد نگاه هاي سرد اين مردم...  بغض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حق نداره دربارت قضاوت کنه چون هیچکس دقیقا نمیدونه چی بهت گذشته. شاید یکم از سرگذشتتو شنیده باشه اما هیچ وقت اون حسی رو که توقلبت احساس کردی حس نکرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـعد از مـُــردَنـَم سـَــرَم را جـُـدا کُــنید بگــذارید روی شــانه ام ، شــانه ای که سَــر میخواســـت ، سَـــرے که شــانه میخواســت ، هَــر دو را برســانید به آرزو شــــان ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریان شده دلم...... همچون دخترکی لجباز..... پا به زمین می کوبد........ تورا میخواهد.......... فقط «تو» را.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تنت روی پیراهنم مانده......... امروز بوییدمش عمیق عمیق!!!!!!! و با هر نفس بغضم را سنگین تر کردم!!!!!!! وبه یاد آوردم که دیگر تنت سهم دیگری ست.......... و غمت سهم من!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته چیزی رو كه تا دیشب بود یادگاری صبح بلند شیو ببینی كه دیگه دوسش نداری خیلی سخته كه نباشه هیچ جایی برای آشتی بی وفا شه اون كسی كه جونتو براش گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزمانی احساس کردی"گناه کسی انقدربزرگ است که درخورچشم پوشی نیست""" این حقیقت رابپذیر""" که این اندیشه""" ازکوچکی روح توست""" نه بزرگی گناه او.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دستانش را آنقدر محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود دستانت را خسته نکن.محکم یا آرام فردا تو هم تنهایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راهت بشینه برای دل من واسه جسم خستم منی که غرورو تو چشمات شکستم ...واسه من که برعکس کار زمونه یکی نیست که قدر دلم رو بدونه گناهی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر با کبوتر.... باز تنهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما تنها که باشند میروند .......... تنها که می شوند برمیگردند ............ وقتی که برگشتند تنها لایق یک کلمه اند ............ هرررررررررررررررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد........ وقتی چیزی را کسر می کنی که با تمام وجودت جمع زده ای ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــُـو . . .و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یدونه یوسفی هم که برگشت به کنعانش استثنا بود! تو غمتو بخور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود...نه با دوست...نه با دشمن...بلکه با خودت...و چه بزرگت میکند آن سیلی که خودت میخوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد. هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... در انجماد نگاه هاي سرد اين مردم...  بغض هایم را به آسمان سپرده ام ، خدا به خیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس حق نداره دربارت قضاوت کنه چون هیچکس دقیقا نمیدونه چی بهت گذشته. شاید یکم از سرگذشتتو شنیده باشه اما هیچ وقت اون حسی رو که توقلبت احساس کردی حس نکرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـعد از مـُــردَنـَم سـَــرَم را جـُـدا کُــنید بگــذارید روی شــانه ام ، شــانه ای که سَــر میخواســـت ، سَـــرے که شــانه میخواســت ، هَــر دو را برســانید به آرزو شــــان ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریان شده دلم...... همچون دخترکی لجباز..... پا به زمین می کوبد........ تورا میخواهد.......... فقط «تو» را.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تنت روی پیراهنم مانده......... امروز بوییدمش عمیق عمیق!!!!!!! و با هر نفس بغضم را سنگین تر کردم!!!!!!! وبه یاد آوردم که دیگر تنت سهم دیگری ست.......... و غمت سهم من!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته چیزی رو كه تا دیشب بود یادگاری صبح بلند شیو ببینی كه دیگه دوسش نداری خیلی سخته كه نباشه هیچ جایی برای آشتی بی وفا شه اون كسی كه جونتو براش گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزمانی احساس کردی"گناه کسی انقدربزرگ است که درخورچشم پوشی نیست""" این حقیقت رابپذیر""" که این اندیشه""" ازکوچکی روح توست""" نه بزرگی گناه او.......