بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرچه فرقی میکند زوج باشی یافرد؟! تااطلاع ثانوی هواآلوده است و حق نداری ازخانه ات بیرون بیایی!!! دنبال بهانه نباش عزیزدلم،،، به همین سادگی همه چیزحل می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته...که حالم راگرفته....اینده که حالی برای رسیدنش ندارم....وحال هم حالم رابهم میزنند...چه زندگی شیرینی خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بي*رويا*... مثل روز بدون خورشيد مثل شب بدون ماه مثل نفس بدون هوا زندگي بي*رويا*...خود تنهاييه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان بودکه باهم کنار بیاییم امافقط.......... ازکنارهم ردشدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند: دنیا بی وفاست اما... قدرش را بدانید! من دنیای بی وفاتری هم داشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!!!.... لعنت به تو اـے " دلـــ " که همیشه جائے جا میمانے که تو را نمی خواهند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موریانه های نبودنت، صندوق خاطراتم را ذره ذره نابود می کنند... یادت، سمی است مهلک برای موریانه ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده فرو میریزد همه ی یک ذهنیت... حتی با یک منظوری نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم.... تمبر و پاکت هم هست.... و یک عالمه حرف.... کاش کسی جایی منتظرم بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها شده ام...! کجایی بهترین شونه برای گریه های من... کجایی بهترین هم صدای من... کجایی سنگ صبور من که دیگه صبر من مرده... کجــــــــــــــــــــــــــایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا به يه موضوع خيلى مهم دست پيدا كردم:متوجه شدم اگه اين همه محبتى كه در حق مخاطب خاصم كردم به يه سيب زمينى كرده بودم حتمأ ريشه كرده بود بنابراين تصميم گرفتم به عشق و ورزى به گل و گياه رو بيارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت... این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمیکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفهـــارا نباید #زد# بعضی حرفهـــا را نباید#خورد# بیچاره دل..... چـه میکشد میـان این #زد وخورد#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست او جانشین تمام نداشته های من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا جاي كافي براي همه است, پس به جاي آن كه جاي ديگران را بگيريد, سعي كنيد جاي خود را بيابيد آهای تویی که جای منو گرفتی مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو نیز مانند پینوکیو هنگام دروغ گفتن دماغت دراز میشود.....! آخه من از کجا بفهمم دوست داشتنت راست است یا دروغ .... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرچه فرقی میکند زوج باشی یافرد؟! تااطلاع ثانوی هواآلوده است و حق نداری ازخانه ات بیرون بیایی!!! دنبال بهانه نباش عزیزدلم،،، به همین سادگی همه چیزحل می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته...که حالم راگرفته....اینده که حالی برای رسیدنش ندارم....وحال هم حالم رابهم میزنند...چه زندگی شیرینی خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بي*رويا*... مثل روز بدون خورشيد مثل شب بدون ماه مثل نفس بدون هوا زندگي بي*رويا*...خود تنهاييه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان بودکه باهم کنار بیاییم امافقط.......... ازکنارهم ردشدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند: دنیا بی وفاست اما... قدرش را بدانید! من دنیای بی وفاتری هم داشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!!!.... لعنت به تو اـے " دلـــ " که همیشه جائے جا میمانے که تو را نمی خواهند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موریانه های نبودنت، صندوق خاطراتم را ذره ذره نابود می کنند... یادت، سمی است مهلک برای موریانه ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده فرو میریزد همه ی یک ذهنیت... حتی با یک منظوری نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم.... تمبر و پاکت هم هست.... و یک عالمه حرف.... کاش کسی جایی منتظرم بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تنها شده ام...! کجایی بهترین شونه برای گریه های من... کجایی بهترین هم صدای من... کجایی سنگ صبور من که دیگه صبر من مرده... کجــــــــــــــــــــــــــایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا به يه موضوع خيلى مهم دست پيدا كردم:متوجه شدم اگه اين همه محبتى كه در حق مخاطب خاصم كردم به يه سيب زمينى كرده بودم حتمأ ريشه كرده بود بنابراين تصميم گرفتم به عشق و ورزى به گل و گياه رو بيارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت... این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمیکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفهـــارا نباید #زد# بعضی حرفهـــا را نباید#خورد# بیچاره دل..... چـه میکشد میـان این #زد وخورد#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست او جانشین تمام نداشته های من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا جاي كافي براي همه است, پس به جاي آن كه جاي ديگران را بگيريد, سعي كنيد جاي خود را بيابيد آهای تویی که جای منو گرفتی مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو نیز مانند پینوکیو هنگام دروغ گفتن دماغت دراز میشود.....! آخه من از کجا بفهمم دوست داشتنت راست است یا دروغ .... !