بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... خیلی سخت است وقتی بدانی او کجای زندگی توست! ولی ندانی تو کجای زندگی او هستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه خدا .....که چقدسخته شبا موقع خواب توگوش عشقت مثل بچه ها براش حرفی بزنی ازعشق قشنگت بگی...اون اروم اروم بخوابه....ای خدا بعداون برگرده اینارو توگوش یکی دیگه بگه......تااون بخواب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا"..همه ازتومی خواهند."بدهی"امامن ازتومی خواهم "بگیری"خستگی..دلتنگی..وغصه هاراازلحظه لحظه روزگار عشق من...هرکی عاشقه ..بزنه لایکو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که مردمان غم دیوانه میخورند دیوانه هم شدیم و غم ما کسی نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم از بازی کلاغ پر میترسم. میترسم بگویم تو ... آرام بگویی پر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگراز ساعت تنهایی قلبم سفر کردی""" برراهت دیده گانم همچون فانوس است""" تا روزی که برگردی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردشور دفترچه تلفی رو ببره که هرموقع میخوای با یکی حرف بزنی هیچ کسی رو پیدا نمیکنی توش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویـآهـآیــم رآ بــﮧ مـלּ بــدهـکـآرے!!  مـرآ اَز شـآهـزادگـے بـﮧ آوارگـے کـشآنـدے !! برگــرد ... مـیخوآهــم مـردآنـگے اتـ را نـقض کـنــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی بلده قلنج گلو بشکنه؟!؟ بغض دارم.. نمیشکنه!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو به رَفتـــَنــَت ادآمه بــده ..!!!!! ايــن اشــکهـآ ، رَبــطي بــه تـُـو نَــدارَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحکــم باش ... وقتي خيلي نرم شوي ؛ همه خـَمـَت مي کنند !!! حتي کسي که انتظار نداري ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق تنهاییم پا به ماه اتفاق تازه ایست ! به گمانم " یکی نبود قصه های من " در راه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خسته ام... دلم یک مرگ شاعرانه میخواهد، غرق پاکی یک وان سفید محصور شمع هایی که برایم اشک می ریزند یکی یکی تا در سکوت، خاطرات با تو بودنم را دوره کنم... این بار اما... بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا منی ک یک سوزن رادرمیان انبارکاه بارهایافته بودم..... نمی توانم هیچ راهی به سمت قلبت پیدا کنم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های روی قلبم راوصله می زنم، وتوچسب های روی بینی ات را میکنی! وهردوازفردا......... انسان های دیگری خواهیم شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...........خدایا...... دیگه بریدم....... چندتابغض......به یک گلو..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است... خیلی سخت است وقتی بدانی او کجای زندگی توست! ولی ندانی تو کجای زندگی او هستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه خدا .....که چقدسخته شبا موقع خواب توگوش عشقت مثل بچه ها براش حرفی بزنی ازعشق قشنگت بگی...اون اروم اروم بخوابه....ای خدا بعداون برگرده اینارو توگوش یکی دیگه بگه......تااون بخواب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا"..همه ازتومی خواهند."بدهی"امامن ازتومی خواهم "بگیری"خستگی..دلتنگی..وغصه هاراازلحظه لحظه روزگار عشق من...هرکی عاشقه ..بزنه لایکو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند که مردمان غم دیوانه میخورند دیوانه هم شدیم و غم ما کسی نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم از بازی کلاغ پر میترسم. میترسم بگویم تو ... آرام بگویی پر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگراز ساعت تنهایی قلبم سفر کردی""" برراهت دیده گانم همچون فانوس است""" تا روزی که برگردی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردشور دفترچه تلفی رو ببره که هرموقع میخوای با یکی حرف بزنی هیچ کسی رو پیدا نمیکنی توش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویـآهـآیــم رآ بــﮧ مـלּ بــدهـکـآرے!!  مـرآ اَز شـآهـزادگـے بـﮧ آوارگـے کـشآنـدے !! برگــرد ... مـیخوآهــم مـردآنـگے اتـ را نـقض کـنــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی بلده قلنج گلو بشکنه؟!؟ بغض دارم.. نمیشکنه!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو به رَفتـــَنــَت ادآمه بــده ..!!!!! ايــن اشــکهـآ ، رَبــطي بــه تـُـو نَــدارَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحکــم باش ... وقتي خيلي نرم شوي ؛ همه خـَمـَت مي کنند !!! حتي کسي که انتظار نداري ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتاق تنهاییم پا به ماه اتفاق تازه ایست ! به گمانم " یکی نبود قصه های من " در راه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خسته ام... دلم یک مرگ شاعرانه میخواهد، غرق پاکی یک وان سفید محصور شمع هایی که برایم اشک می ریزند یکی یکی تا در سکوت، خاطرات با تو بودنم را دوره کنم... این بار اما... بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا منی ک یک سوزن رادرمیان انبارکاه بارهایافته بودم..... نمی توانم هیچ راهی به سمت قلبت پیدا کنم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های روی قلبم راوصله می زنم، وتوچسب های روی بینی ات را میکنی! وهردوازفردا......... انسان های دیگری خواهیم شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...........خدایا...... دیگه بریدم....... چندتابغض......به یک گلو..