بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن باید (دندان لق) رو بکشی بندازی دور ! این دندانی که من کشیدم لق که نبودهیچ,ریشه داشت تا کل وجودم! جاش همیشه خالی شد و تا ابد درد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا اسمش رو گذاشتن (مخاطب خاص) بیخیال بابا کسی که من رو سوزوند و رفت (مخاطب عام) بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به روی عکس تو دست میکشم و تو به عکس من، دست میکشی از من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص = بیشورترین مخاطب دنیا!!! نه حرفاتو میفهمه! نه لوس کردناتو! نه دوس داشتنتو! اصلأ بره گم شه :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بن بست زندكي انجاست ... كه نه حق خواستن داري نه توانايي فراموش كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم گریه بده واسه مرد غرور زیادش خوبه ، کم نمیشه مرد برا بستن بند کفشش پاشو بالا میاره ... خم نمیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشق باشی حتی یه تشابه اسمی هم دیووووووونت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند و خیلی ها هم بعدا می آیند........ اما من می خواهم عزیز دل تو باشم میفهمی؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون لامصبایی که از پیشمون رفتن....... ولی از دلمون نرفتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدیم نمیشود درزمین عاشق شدبه اسمان پروازکردیم وقتی برگشتیم مارادرقفس انداختند نتوانستیم ثابت کنیم پرنده نیستیم ماتنها عاشق شده بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانستی با چه اشتیاقی...خودم را قسمت میکنم پس چرا ...زودتر از تکه تکه شدنم...جوابم نکردی...برای خداحافظی ...خیلی دیر بود...خیلی دیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجــ گـذاشـتـــہ امــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین مخاطب خاصم بم چی گفت : گفت من تورو مث دوست اجتماعی خودم میدونستم ...  دیگه از دوستیم حالم بهم میخوره !!!!! ینی چی ؟؟؟ اخه لامصب من تورو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن مثل دست زدن به آتیش می مونه... پس سعی کن تا وقتی که جرأتش رو پیدا نکردی  هیچ وقت بهش دست نزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشته ام اما تنها نیستم یادت امان تنهایی نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه در کودکی میماندیم.... تا بجای دلمان سر زانوهایمان زخم میشد...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن باید (دندان لق) رو بکشی بندازی دور ! این دندانی که من کشیدم لق که نبودهیچ,ریشه داشت تا کل وجودم! جاش همیشه خالی شد و تا ابد درد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا اسمش رو گذاشتن (مخاطب خاص) بیخیال بابا کسی که من رو سوزوند و رفت (مخاطب عام) بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به روی عکس تو دست میکشم و تو به عکس من، دست میکشی از من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص = بیشورترین مخاطب دنیا!!! نه حرفاتو میفهمه! نه لوس کردناتو! نه دوس داشتنتو! اصلأ بره گم شه :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بن بست زندكي انجاست ... كه نه حق خواستن داري نه توانايي فراموش كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم گریه بده واسه مرد غرور زیادش خوبه ، کم نمیشه مرد برا بستن بند کفشش پاشو بالا میاره ... خم نمیشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عاشق باشی حتی یه تشابه اسمی هم دیووووووونت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند و خیلی ها هم بعدا می آیند........ اما من می خواهم عزیز دل تو باشم میفهمی؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون لامصبایی که از پیشمون رفتن....... ولی از دلمون نرفتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدیم نمیشود درزمین عاشق شدبه اسمان پروازکردیم وقتی برگشتیم مارادرقفس انداختند نتوانستیم ثابت کنیم پرنده نیستیم ماتنها عاشق شده بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانستی با چه اشتیاقی...خودم را قسمت میکنم پس چرا ...زودتر از تکه تکه شدنم...جوابم نکردی...برای خداحافظی ...خیلی دیر بود...خیلی دیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجــ گـذاشـتـــہ امــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین مخاطب خاصم بم چی گفت : گفت من تورو مث دوست اجتماعی خودم میدونستم ...  دیگه از دوستیم حالم بهم میخوره !!!!! ینی چی ؟؟؟ اخه لامصب من تورو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن مثل دست زدن به آتیش می مونه... پس سعی کن تا وقتی که جرأتش رو پیدا نکردی  هیچ وقت بهش دست نزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشته ام اما تنها نیستم یادت امان تنهایی نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشه در کودکی میماندیم.... تا بجای دلمان سر زانوهایمان زخم میشد...!!