بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط حال و روزمو ببین... مثل این گداها شدم... اما این روزها به لطف تو چه چیزایی رو گدایی می کنم... محبت عشق علاقه... از تووو...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت این یکی از اخرین حرفاش بود بزرگ شو دیگه اه!بچه نباش سعی کن بفهمی که من دوستت ندارم.من نشد بقیه چی؟گیر نباش این همه ادم من الان با یکی دیگم عاشقش هم هستم!یعنی ادم پررو تر از این ندیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه رو متقاعد کردم که دیگه دوستت ندارم.حالا دیگه نوبتشه خودمو متقاعد کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه سکوت یک آرامش  اتاقی که من هستم ودیگر هیچ  وکسی که بودن برایش اجباریست وقتی که لحظه ها میگذرند بی اجازه از من باید بشناسم کسی را که هیچ وقت بدون آینه ندیدمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی اون لحظه ایست که  شب با کابوسِ تنهائی از خواب بیدار بشی . . . ببینی عشقت کنارت خوابیده ،  آروم دستاتو دورش حلقه کنی و .... با خیالِ راحت بخوابــــــی ! "هرکی داره قدرش رو بدونه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک بــاد ! خـانـه ی مــــردی که نــمی جنـگـــــد بـــرای زنـی که دوستـــش دارد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــبختی هایم را با عجله در ســرنوشــتم نوشته بودند... بد خط بود... روزگــار آنها را نتوانست بخواند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه گریه هام برای همه عادی شده... کاش یکی می اومد کنارم... میگفت ببینمت!چرا چشمات انقدر عرق کرده......؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر، و از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايى يعنى اينكه يكى ميشه همه زندگيت، ولى هيچ جاى زندگيت حضور نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم حتی زمانیکه گمان فراموشی در ذهنت نقش می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبروپيچك من،فكرتنهايي من هيــــــــــچ مكن،روي پيشاني من چيزي نيـــست،غيريك قصه پراز بي كسي وتنهايـــــــــــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم نام زیبایش را در کنار نامم قرار دهم! اما می ترساندم... آینده را میگویم ... آینده ای که او را هیچگاه قسمت من نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَــتــرسَـــک ، حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،!!! میــدانَــم دَرد دارد ٬ باشــــی ُ وجـودت را هیـچ بدانـَنـد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصوراتم از تو با " کــــــــاش " گره خورده تـــو ، توقعاتت از من با " بایـــــــــد" ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاسفـــه دربـــاره عشــــــــق خیلـــی حرفهــا زدند امــــا منطــق هیجکــدامشــــان به پـای منطـــق تـــــــو نرسیـــــد رفتــــــــی و گفتــــــی:همینـــــه کــــــــــــــه هســــت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط حال و روزمو ببین... مثل این گداها شدم... اما این روزها به لطف تو چه چیزایی رو گدایی می کنم... محبت عشق علاقه... از تووو...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میرفت این یکی از اخرین حرفاش بود بزرگ شو دیگه اه!بچه نباش سعی کن بفهمی که من دوستت ندارم.من نشد بقیه چی؟گیر نباش این همه ادم من الان با یکی دیگم عاشقش هم هستم!یعنی ادم پررو تر از این ندیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه رو متقاعد کردم که دیگه دوستت ندارم.حالا دیگه نوبتشه خودمو متقاعد کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه سکوت یک آرامش  اتاقی که من هستم ودیگر هیچ  وکسی که بودن برایش اجباریست وقتی که لحظه ها میگذرند بی اجازه از من باید بشناسم کسی را که هیچ وقت بدون آینه ندیدمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی اون لحظه ایست که  شب با کابوسِ تنهائی از خواب بیدار بشی . . . ببینی عشقت کنارت خوابیده ،  آروم دستاتو دورش حلقه کنی و .... با خیالِ راحت بخوابــــــی ! "هرکی داره قدرش رو بدونه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک بــاد ! خـانـه ی مــــردی که نــمی جنـگـــــد بـــرای زنـی که دوستـــش دارد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــبختی هایم را با عجله در ســرنوشــتم نوشته بودند... بد خط بود... روزگــار آنها را نتوانست بخواند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه گریه هام برای همه عادی شده... کاش یکی می اومد کنارم... میگفت ببینمت!چرا چشمات انقدر عرق کرده......؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر، و از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايى يعنى اينكه يكى ميشه همه زندگيت، ولى هيچ جاى زندگيت حضور نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم حتی زمانیکه گمان فراموشی در ذهنت نقش می بندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبروپيچك من،فكرتنهايي من هيــــــــــچ مكن،روي پيشاني من چيزي نيـــست،غيريك قصه پراز بي كسي وتنهايـــــــــــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم نام زیبایش را در کنار نامم قرار دهم! اما می ترساندم... آینده را میگویم ... آینده ای که او را هیچگاه قسمت من نخواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَــتــرسَـــک ، حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،!!! میــدانَــم دَرد دارد ٬ باشــــی ُ وجـودت را هیـچ بدانـَنـد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تصوراتم از تو با " کــــــــاش " گره خورده تـــو ، توقعاتت از من با " بایـــــــــد" ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاسفـــه دربـــاره عشــــــــق خیلـــی حرفهــا زدند امــــا منطــق هیجکــدامشــــان به پـای منطـــق تـــــــو نرسیـــــد رفتــــــــی و گفتــــــی:همینـــــه کــــــــــــــه هســــت !