بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خسته ام... وقتی دلتنگم... بشقابها را نمیشکنم... شیشه ها را نمیشکنم... دلت را نمیشکنم... در این دلتنگی ها تنها چیزی را که میتوانم بشکنم... این بغض لعنتیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی شبیه کس دیگری زندگی کنی.... پس چه کسی زندگی مربوط به تورا تجربه خواهد کرد؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم میاد آسمون شهرمون هم حال منو داره اونم بغض کرده ... خدا میدونه کی بغضش پاره میشه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا برا همه چی دیه گذاشتن،اما برای دل شکسته هیچ کس خسارتی نمیده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت شب تنها شدم .اسیر قفس غمها شدم .امروز هم بی او گذشت.باز منتظر فردا شدم......... تقدیم به......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــنــہــا کـسـے کـہـ تـــنـــہـات نـمـے زارـہـ خـــودتــے.... بـا خـودت دشـمـنـی نـکـלּ لـــطــفـا"... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــــــــــايـــ خـــالـــيـــ اتـــ را… بـــــــــــا فــــرضـــ پُـــــــر کــــرده امـــ… حــــــرامــــشــــ بـــــاد آنـــــکــــهــ پُــــــر کـــــــرد جــــــــايـــ مــــــــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدونـــــــ منـــــــ هـــــوا ســـــــــــــــــــــــردهــ.... الـــــان گـــــــرمـــــی نــمیــفــهـــمـیــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدانگه دارش اگر نمیخواست برگردد اصراری نبود خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر قطارم... قطاری که مسافرم در آن نیست و مندر ایستگاه نیستم... من روی ریلم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم.... گفتم از خیرش می گذرم.... شنیدم زیر لب گفت: از شرش راحت شدم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه می دهمدر زیر باران... حتی به درخواست چتر هم جواب رد می دهم! می خواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم..!! باران ببار من نه چتر دارم نه یار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ... نه یک پاکت... یک عمر هم که سیگار بکشم فایده ای ندارد... تا خودم نسوزم دلم آرام نمی شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نبودم روزی چه میکنی با خاطراتم!دلتنگ نمیشوی،دلتنگ لبخند آخرم که نور امید را در چشمان تو درخشاند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او؛شدبا شب گریه روبه رو عاشق او؛پایان حکایتم شنیدن دارد؛من عاشق او بودم و او عاشق او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که هنوز تو شوک رفتن کسی هستن... و نمی خوان باور کنن اونی که رفت باید می رفت... موندن پایه کسی معرفت می خواد نه بهانه..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خسته ام... وقتی دلتنگم... بشقابها را نمیشکنم... شیشه ها را نمیشکنم... دلت را نمیشکنم... در این دلتنگی ها تنها چیزی را که میتوانم بشکنم... این بغض لعنتیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی شبیه کس دیگری زندگی کنی.... پس چه کسی زندگی مربوط به تورا تجربه خواهد کرد؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم میاد آسمون شهرمون هم حال منو داره اونم بغض کرده ... خدا میدونه کی بغضش پاره میشه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا برا همه چی دیه گذاشتن،اما برای دل شکسته هیچ کس خسارتی نمیده؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت شب تنها شدم .اسیر قفس غمها شدم .امروز هم بی او گذشت.باز منتظر فردا شدم......... تقدیم به......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــنــہــا کـسـے کـہـ تـــنـــہـات نـمـے زارـہـ خـــودتــے.... بـا خـودت دشـمـنـی نـکـלּ لـــطــفـا"... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــــــــــايـــ خـــالـــيـــ اتـــ را… بـــــــــــا فــــرضـــ پُـــــــر کــــرده امـــ… حــــــرامــــشــــ بـــــاد آنـــــکــــهــ پُــــــر کـــــــرد جــــــــايـــ مــــــــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدونـــــــ منـــــــ هـــــوا ســـــــــــــــــــــــردهــ.... الـــــان گـــــــرمـــــی نــمیــفــهـــمـیــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدانگه دارش اگر نمیخواست برگردد اصراری نبود خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر قطارم... قطاری که مسافرم در آن نیست و مندر ایستگاه نیستم... من روی ریلم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم.... گفتم از خیرش می گذرم.... شنیدم زیر لب گفت: از شرش راحت شدم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه می دهمدر زیر باران... حتی به درخواست چتر هم جواب رد می دهم! می خواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم..!! باران ببار من نه چتر دارم نه یار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه یک نخ... نه یک پاکت... یک عمر هم که سیگار بکشم فایده ای ندارد... تا خودم نسوزم دلم آرام نمی شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نبودم روزی چه میکنی با خاطراتم!دلتنگ نمیشوی،دلتنگ لبخند آخرم که نور امید را در چشمان تو درخشاند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او؛شدبا شب گریه روبه رو عاشق او؛پایان حکایتم شنیدن دارد؛من عاشق او بودم و او عاشق او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که هنوز تو شوک رفتن کسی هستن... و نمی خوان باور کنن اونی که رفت باید می رفت... موندن پایه کسی معرفت می خواد نه بهانه..