بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتيی با يه نفر خوشحالی ، نيازی به دوميش نيست ! بفهم ... باتو هستم بفهم.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نســـل مـــن نسلـــی اســـت ... کـــه غـــرق در معشوقـــه هـــای خیالـــی پیـــر میشـــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد یه سال بهم پیام دادی که زندگی کن خوشبخت شو دیگه نمیشه چیزیو تغییر داد.....زندگیمو به نابودی کشوندی حالا...خدایا جواب ناله ها و تنهاییهامو کی میده؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم از این میسوزه و آتیش میگیره که بفهمی 2 سال بهترین ها رو رد کردی تا فقط با یه نفری باشی که همین 2 سالو داشته بهت خیانت میکرده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ; تاوان پریدن با بعضی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه روز پیش احساس کردم که چشمانم نمی بیند رفتم دکتر واو بهم گفت :که چشمانت دیگر قادر به دیدن نیستند ...اکنون که نابینا شده ام فقط یک آرزو دارم : ای کاش حالا که نابینا هستم تورا می دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها مهمترین حرف میان دو نفر همانی است که هرگز به هم نمی گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت دارم روی خاطراتمان!... برای هر کسی تعریفشان نمیکنم! تو فقط مرد باش و انکارشان نکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر اشکهایم شبیه خودش شده اند......... هرکاری میکنم نمی آیند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تويي كه میگي ديگه مثل من پيدا نميكني واقعا فکر ميكني بعد از تو دنبال يكي مثل تو میگردم؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خيال خودت زيرابي زدي و رفتي اما حواست نبود دقيقا منتظر همين حرکتت بودم ! کيش مات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه تنهـــا ترکت مي کنند … حتـي وقت رفـتن بــا تمام پـــر رويي دستــور هم ميدهند : مواظب خودت بــاش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان! قصه من به سر رسيد سوار شو ! تو را هم به خانه ات مي رسانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستت به پاکی دریاست/ قهر و نازت برای من زیباست / عزیزم با تو بودن برای من یک دنیاست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم دوسش دارم میدونست دنیای من شده ............امش شب دامادیشه بی معرفت خداحافظی هم نکرد و رفت............ من موندمو یه دنیا حسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش . . . بگذارفراموش كنم لحظه هائي راكه درسرماي بي كسي لرزيدم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتيی با يه نفر خوشحالی ، نيازی به دوميش نيست ! بفهم ... باتو هستم بفهم.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نســـل مـــن نسلـــی اســـت ... کـــه غـــرق در معشوقـــه هـــای خیالـــی پیـــر میشـــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد یه سال بهم پیام دادی که زندگی کن خوشبخت شو دیگه نمیشه چیزیو تغییر داد.....زندگیمو به نابودی کشوندی حالا...خدایا جواب ناله ها و تنهاییهامو کی میده؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم از این میسوزه و آتیش میگیره که بفهمی 2 سال بهترین ها رو رد کردی تا فقط با یه نفری باشی که همین 2 سالو داشته بهت خیانت میکرده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط ; تاوان پریدن با بعضی هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه روز پیش احساس کردم که چشمانم نمی بیند رفتم دکتر واو بهم گفت :که چشمانت دیگر قادر به دیدن نیستند ...اکنون که نابینا شده ام فقط یک آرزو دارم : ای کاش حالا که نابینا هستم تورا می دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها مهمترین حرف میان دو نفر همانی است که هرگز به هم نمی گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت دارم روی خاطراتمان!... برای هر کسی تعریفشان نمیکنم! تو فقط مرد باش و انکارشان نکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر اشکهایم شبیه خودش شده اند......... هرکاری میکنم نمی آیند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تويي كه میگي ديگه مثل من پيدا نميكني واقعا فکر ميكني بعد از تو دنبال يكي مثل تو میگردم؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خيال خودت زيرابي زدي و رفتي اما حواست نبود دقيقا منتظر همين حرکتت بودم ! کيش مات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه تنهـــا ترکت مي کنند … حتـي وقت رفـتن بــا تمام پـــر رويي دستــور هم ميدهند : مواظب خودت بــاش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان! قصه من به سر رسيد سوار شو ! تو را هم به خانه ات مي رسانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستت به پاکی دریاست/ قهر و نازت برای من زیباست / عزیزم با تو بودن برای من یک دنیاست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم دوسش دارم میدونست دنیای من شده ............امش شب دامادیشه بی معرفت خداحافظی هم نکرد و رفت............ من موندمو یه دنیا حسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش . . . بگذارفراموش كنم لحظه هائي راكه درسرماي بي كسي لرزيدم.