بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نزنی ! طاقت جنجال ندارم / بدجور شکسته ست دلم حال ندارم درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز / از حس پریدن پرم و بال ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران بریدم تا مهربان بمانی نامهربان تو رفتی با دیگران بمانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ من در این صحرای غربت حتمی است... انتظار نکش... فقط بمیر ای دل سرخوش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است … پرواز میخواهم؛ تا کجایش را نمیدانم؟ از زمین بیزارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجيح ميدهم بميرم وبا تو نباشم تا اينكه با تو باشم و بفكر مردن باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کن! بگذار بغض هایت سربسته بماند... گاهی سبک نشوی سنگین تری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـاید بپرسـی از خودت : کجــامُ در چه حالیَــم ؟! برای دلخـوشیت میگم : خوش باش عـزیزم ، عالیَـم ... امّـا حقیقت این ـه که بدون ـه تو شکستـه ام ... ! رو مَـرز ـه مرگــ زندگــی بدون ـه تو نشستـه ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای دست هایت را بر پوستم میکشم... شاید پرواز یعنی همین . هی صبورا ! بی تو بودن چه اتهام بزرگیست وقتی اخرین قطار برمیگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمانش را از پشت بگیرم .... دیدم طاقت اسم هایی که میگوید ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داده ام اگر نیایی .. پیاده از خیالت بروم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالشان !! خوش به حال اونی که … وقتی درآغوشت آرام گرفت به او میگویی : قبل تر از تو ، هیچ کس نبود در افکارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــســــود بودند سیب بهانه بود شیطان بهانه بود خدا بهانه بود ما در اغوش هم عشق بازی میکردیم فرشتگان گناه نوشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مزه اش زیر دندانم نرفت! &.‏&‏ "دوستت دارم"هایی را که به خوردم دادی! &.‏&‏ از همان اول طعمی از "عاشقی" نداشتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ....نه فکرش اجازه میده تنهاییتو با کس دیگه ای پرکنی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نزنی ! طاقت جنجال ندارم / بدجور شکسته ست دلم حال ندارم درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز / از حس پریدن پرم و بال ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران بریدم تا مهربان بمانی نامهربان تو رفتی با دیگران بمانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ من در این صحرای غربت حتمی است... انتظار نکش... فقط بمیر ای دل سرخوش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفسهایت را باخود بیاورد برای دلم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است … پرواز میخواهم؛ تا کجایش را نمیدانم؟ از زمین بیزارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجيح ميدهم بميرم وبا تو نباشم تا اينكه با تو باشم و بفكر مردن باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کن! بگذار بغض هایت سربسته بماند... گاهی سبک نشوی سنگین تری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـاید بپرسـی از خودت : کجــامُ در چه حالیَــم ؟! برای دلخـوشیت میگم : خوش باش عـزیزم ، عالیَـم ... امّـا حقیقت این ـه که بدون ـه تو شکستـه ام ... ! رو مَـرز ـه مرگــ زندگــی بدون ـه تو نشستـه ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای دست هایت را بر پوستم میکشم... شاید پرواز یعنی همین . هی صبورا ! بی تو بودن چه اتهام بزرگیست وقتی اخرین قطار برمیگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشمانش را از پشت بگیرم .... دیدم طاقت اسم هایی که میگوید ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داده ام اگر نیایی .. پیاده از خیالت بروم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالشان !! خوش به حال اونی که … وقتی درآغوشت آرام گرفت به او میگویی : قبل تر از تو ، هیچ کس نبود در افکارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــســــود بودند سیب بهانه بود شیطان بهانه بود خدا بهانه بود ما در اغوش هم عشق بازی میکردیم فرشتگان گناه نوشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مزه اش زیر دندانم نرفت! &.‏&‏ "دوستت دارم"هایی را که به خوردم دادی! &.‏&‏ از همان اول طعمی از "عاشقی" نداشتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی نه خودش هست که از تنهایی درت بیاره ....نه فکرش اجازه میده تنهاییتو با کس دیگه ای پرکنی....