بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو هم تلخ بودی تلــخ ! درست مثل قطره های فلج اطفالی كه در كودكی به خوردم می دانند ! غافل از اینكه این بار تلخی تــو دلم را فلــج كرد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخیششش, فصل دو نفره هم تموم شد...!! . . . . . دیگه دور , دور ماست...!! غروبا تنهایی بریم خیابون، *هـــا* کنیم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی‌ بود که توی کوچه‌ها داد میزد خاطره خشکیه… خاطره خشکیه… اونوقت همه ی خاطراتتو همونایی که ارزش گرفتن دمپاییِ پاره هم ندارن میریختم تو کیسه و میدادم بهش و میرفت رد کارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیج وقت به کسی وابسته نشو ؟؟ زیرا وابسته شدن به یه نفر دیر یا زود به قیمت از دست دادن تکه ای از قلبت تمام می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا همه میرن اگه کسی اومد تعجب کن و بهش شک کن چون مشکوک میزنه..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی 2afm که میگه گفتم غرورمم بزار زیر پاهات له بشه/اما نزاشتی که دوستیمون به سال بکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم بی هوا ، هوایت را می کند . . . هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم به خیانت در نبودت با خیالت بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از فَرت مقاومت و تحمل تنهایی می شونم که دیوار اتاقم می گوید: باشه باشه تمومش کن، تو بردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی ، دست در دستم که نگذاشتی سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم به بوی عطر تو حساسیت دارم همین که در ذهنم می پیچد از چشم اشک می آید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که در تدبیر فردا مانده ایم باهمیم اما چه تنها مانده ایم در کلاس جمع و تفریق زمان عاشق جمعیم و منها مانده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار میخندی؟ کمی حرمت نگه دار مگر نمی بینی سیاهپوش آرزوهایم هستم‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهینه رفتار کردی ! ولی من  از همه چیزم گذشتم . . . . . . . . برچسبِ سبز رنگ انرژی  . مبارک قلبت باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچ گاه نخواهی فهمید  که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم  سال هایی را که بی تو گذشت  زنده مانده ام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـ ـدر نیستـ ـی كــه گاهــی حــ ـس مـی كنـم عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده ای بی تـابــ ـم ! نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو هم تلخ بودی تلــخ ! درست مثل قطره های فلج اطفالی كه در كودكی به خوردم می دانند ! غافل از اینكه این بار تلخی تــو دلم را فلــج كرد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخیششش, فصل دو نفره هم تموم شد...!! . . . . . دیگه دور , دور ماست...!! غروبا تنهایی بریم خیابون، *هـــا* کنیم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی‌ بود که توی کوچه‌ها داد میزد خاطره خشکیه… خاطره خشکیه… اونوقت همه ی خاطراتتو همونایی که ارزش گرفتن دمپاییِ پاره هم ندارن میریختم تو کیسه و میدادم بهش و میرفت رد کارش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیج وقت به کسی وابسته نشو ؟؟ زیرا وابسته شدن به یه نفر دیر یا زود به قیمت از دست دادن تکه ای از قلبت تمام می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا همه میرن اگه کسی اومد تعجب کن و بهش شک کن چون مشکوک میزنه..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی 2afm که میگه گفتم غرورمم بزار زیر پاهات له بشه/اما نزاشتی که دوستیمون به سال بکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم بی هوا ، هوایت را می کند . . . هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف می کنم به خیانت در نبودت با خیالت بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از فَرت مقاومت و تحمل تنهایی می شونم که دیوار اتاقم می گوید: باشه باشه تمومش کن، تو بردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی ، دست در دستم که نگذاشتی سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم به بوی عطر تو حساسیت دارم همین که در ذهنم می پیچد از چشم اشک می آید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که در تدبیر فردا مانده ایم باهمیم اما چه تنها مانده ایم در کلاس جمع و تفریق زمان عاشق جمعیم و منها مانده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار میخندی؟ کمی حرمت نگه دار مگر نمی بینی سیاهپوش آرزوهایم هستم‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهینه رفتار کردی ! ولی من  از همه چیزم گذشتم . . . . . . . . برچسبِ سبز رنگ انرژی  . مبارک قلبت باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچ گاه نخواهی فهمید  که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم  سال هایی را که بی تو گذشت  زنده مانده ام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـ ـدر نیستـ ـی كــه گاهــی حــ ـس مـی كنـم عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده ای بی تـابــ ـم ! نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . .