بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم از حرف خالیست.. هرچه هست تویی.. و تو حرف نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حتي ازتنهايي تنهاترم  همه آدمهاي تنها به تنهايي فكرميكنن  ولي هيچكس به من تنهافكرنميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا كه خوابم نميبره باخودم ميگم اي كاش بودي تا ولنتاين بهت تبريك ميگفتم ولي ديگه نيستي رفتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَرکــَت کَـــرده ؟؟؟ شَــب هآ بـ ـه يآدَش گــــريه مـ ـي کـــُني ؟؟؟ نــ ـآرآحَــــت َنبـ ـآش ... يــه روز تــو تَنهـــا آرزوي زنـــــدگــيش مـي شي ايـن بَدتـــــَرين انتــقامــــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دستانش را آردی میکرد نه صدایش را نازک از کجا باید به گرگ بودنش شک می کردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو پایان من نیست اوج بی لیاقتی توست آنها که عوض شدنشان بعید نیست عوضی شدنشان قطعیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقى نمیکند که تقویم زمستان است یا بهار...بی توهیچ زمانی قشنگ نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه " شوري" ميزند دلم وقتي در نگاه ديگران "شيرين" ميشوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دركت مي كنم كه عروسيش برات سخته ولي من چي بگم كه خودم باعث رسيدن به عشقش شدم،خودم شب عروسيش از مهموناش پذيرايي مي كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:سعی کن تو این مدت به من وابسته نشی گفتم مگه میشه مگه دست خودمه گفت اگه بخوای میشه اون خبر نداشت کارم از وابستگی گذشته من عاشقش شده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو کوچه دانشگاه دستشو تو دست یکی دیگه دیدم تمام بدنم یخ زد غرورم شکست دوستام گفتن بیخیال دیگه بش فکر نکن اما دست خودم نیست هنوزم با دیدنش قلبم تند میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم؟من که راننده نیستم .....چرا هرکس که به من میرسد مسافر است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بود و تو بودی و یک جاده بی انتها......... آنوقت به دنیا میگفتم خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖בور مـی شَوے اَز مـَטּ✖ ✖بــے آטּ کـِ بـבانـی؛✖ ✖اَگَـــر اَز هَفـتــ آسِــــــماטּ هَـґـ بُــگذَرے✖ ✖هَــґـ ـچِنـــــاטּ בَر قـَلـبــِ مـَטּ جـآ בارے...!!!✖

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تتگ تر میشود  راه م افتم بدون چتر من بغض میکنم وآسمان گریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری ام را پای ضعف و بی کسی ام نگذار........ دلم به چیزهایی پایبند است که تو یادت نمی آید!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم از حرف خالیست.. هرچه هست تویی.. و تو حرف نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حتي ازتنهايي تنهاترم  همه آدمهاي تنها به تنهايي فكرميكنن  ولي هيچكس به من تنهافكرنميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا كه خوابم نميبره باخودم ميگم اي كاش بودي تا ولنتاين بهت تبريك ميگفتم ولي ديگه نيستي رفتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَرکــَت کَـــرده ؟؟؟ شَــب هآ بـ ـه يآدَش گــــريه مـ ـي کـــُني ؟؟؟ نــ ـآرآحَــــت َنبـ ـآش ... يــه روز تــو تَنهـــا آرزوي زنـــــدگــيش مـي شي ايـن بَدتـــــَرين انتــقامــــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دستانش را آردی میکرد نه صدایش را نازک از کجا باید به گرگ بودنش شک می کردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو پایان من نیست اوج بی لیاقتی توست آنها که عوض شدنشان بعید نیست عوضی شدنشان قطعیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقى نمیکند که تقویم زمستان است یا بهار...بی توهیچ زمانی قشنگ نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه " شوري" ميزند دلم وقتي در نگاه ديگران "شيرين" ميشوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دركت مي كنم كه عروسيش برات سخته ولي من چي بگم كه خودم باعث رسيدن به عشقش شدم،خودم شب عروسيش از مهموناش پذيرايي مي كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:سعی کن تو این مدت به من وابسته نشی گفتم مگه میشه مگه دست خودمه گفت اگه بخوای میشه اون خبر نداشت کارم از وابستگی گذشته من عاشقش شده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو کوچه دانشگاه دستشو تو دست یکی دیگه دیدم تمام بدنم یخ زد غرورم شکست دوستام گفتن بیخیال دیگه بش فکر نکن اما دست خودم نیست هنوزم با دیدنش قلبم تند میزنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم؟من که راننده نیستم .....چرا هرکس که به من میرسد مسافر است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بود و تو بودی و یک جاده بی انتها......... آنوقت به دنیا میگفتم خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✖בور مـی شَوے اَز مـَטּ✖ ✖بــے آטּ کـِ بـבانـی؛✖ ✖اَگَـــر اَز هَفـتــ آسِــــــماטּ هَـґـ بُــگذَرے✖ ✖هَــґـ ـچِنـــــاטּ בَر قـَلـبــِ مـَטּ جـآ בارے...!!!✖

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تتگ تر میشود  راه م افتم بدون چتر من بغض میکنم وآسمان گریه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری ام را پای ضعف و بی کسی ام نگذار........ دلم به چیزهایی پایبند است که تو یادت نمی آید!!!!!!!