بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزهابرای گرفتن خبری از من عجب صبور شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهی عجیب می کشم امشب به یاد تو /خود را صلیب میکشم ام شب به یاد تو/نعنا و پرتقال که هیچ است ای رفیق/دارم دو سیب میکشم امشب به یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم/ نکند فرقی به حالم/چه برانی/چه بخوانی/ چه به اوجم برسانی/چه به خاکم بکشانی/ نه من انم که برنجم/نه تو انی که برانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀــﯿـﺎ ﮔـــﻔـﺖ : نــﺎﺭﺍﺣــتــــَ ﭼـــ ـﮧ ﻫــﺴــﺘــے ؟ בُﻧــﯿـــآ ﮐـــِﮧ ﺑـــِﮧ آפֿُـﺮ ﻧــﺮﺳـــﯿــבهــــَ ﻣــــטּ ﻧــﺸــــבُ ؛ ﯾـﮑـــے בُﯾـﮕـــــﮧ ﺗــﻮ ﮐــﮧ ﻋــﺎבُتـ בُارے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...کوچه ها را بلد شدم....مغازها را..رنگهای چراغ راهنما را... حتی جدول ضرب ودیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمیشوم....... اما گاهی میان آدمها گم میشوم..........آدمها را بلد نیستم..............!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم صاف نمیشود با تو... حالا تو هی به مهربانیم دخیل ببند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مخاطب خاصم که پیش خداست  تو رفتی ... اما من .. تازه می فهمم چه احمقانه بود گیر دادن هایم برای فراموشیت در روزهای مناسبتی ..... قول میدهم اگر بیایی دیگر چیزی نمی خواهم ..... نفس کشیدنت کافیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا باخندههایبلند میشناسند.....بیچاره بالشم باگریه های بی صدا#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که فکر میکنی خیلی خاصی : نبودنت هم مثله بودنت عادت میشه ؛ شک نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــَــــ‌دَمـْ زَدَن بــا تــــ‌و رآ ، ح‌تـے دَر کوچـ‌ه عـَ‌لے چپ دوســ‌تــْـــــــ دآرَمــــــْ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی دیگه نباشی؟؟؟؟؟؟؟ آفرین!!! چه با اراده!!! لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت می آیی, یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند, نه دستی که شانه هایت را بگیرد, نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد......... تنهایی یعنی همبن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است..!! سیگار را می شناسد و بس.... همین نزدیکی بود.!! کجاست فندک شکسته من؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافته.... آن وقت به او میگفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که.... بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر خودم خط کشیدم که مهم شم... فکر کردن غلط املایی ام ... پاکم کردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزهابرای گرفتن خبری از من عجب صبور شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهی عجیب می کشم امشب به یاد تو /خود را صلیب میکشم ام شب به یاد تو/نعنا و پرتقال که هیچ است ای رفیق/دارم دو سیب میکشم امشب به یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم/ نکند فرقی به حالم/چه برانی/چه بخوانی/ چه به اوجم برسانی/چه به خاکم بکشانی/ نه من انم که برنجم/نه تو انی که برانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀــﯿـﺎ ﮔـــﻔـﺖ : نــﺎﺭﺍﺣــتــــَ ﭼـــ ـﮧ ﻫــﺴــﺘــے ؟ בُﻧــﯿـــآ ﮐـــِﮧ ﺑـــِﮧ آפֿُـﺮ ﻧــﺮﺳـــﯿــבهــــَ ﻣــــטּ ﻧــﺸــــבُ ؛ ﯾـﮑـــے בُﯾـﮕـــــﮧ ﺗــﻮ ﮐــﮧ ﻋــﺎבُتـ בُارے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...کوچه ها را بلد شدم....مغازها را..رنگهای چراغ راهنما را... حتی جدول ضرب ودیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمیشوم....... اما گاهی میان آدمها گم میشوم..........آدمها را بلد نیستم..............!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم صاف نمیشود با تو... حالا تو هی به مهربانیم دخیل ببند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مخاطب خاصم که پیش خداست  تو رفتی ... اما من .. تازه می فهمم چه احمقانه بود گیر دادن هایم برای فراموشیت در روزهای مناسبتی ..... قول میدهم اگر بیایی دیگر چیزی نمی خواهم ..... نفس کشیدنت کافیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مرا باخندههایبلند میشناسند.....بیچاره بالشم باگریه های بی صدا#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که فکر میکنی خیلی خاصی : نبودنت هم مثله بودنت عادت میشه ؛ شک نکن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــَــــ‌دَمـْ زَدَن بــا تــــ‌و رآ ، ح‌تـے دَر کوچـ‌ه عـَ‌لے چپ دوســ‌تــْـــــــ دآرَمــــــْ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستی دیگه نباشی؟؟؟؟؟؟؟ آفرین!!! چه با اراده!!! لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت می آیی, یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند, نه دستی که شانه هایت را بگیرد, نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد......... تنهایی یعنی همبن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است..!! سیگار را می شناسد و بس.... همین نزدیکی بود.!! کجاست فندک شکسته من؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافته.... آن وقت به او میگفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که.... بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر خودم خط کشیدم که مهم شم... فکر کردن غلط املایی ام ... پاکم کردن