بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی است همه میگویند،حرف دلت را بزن اما هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش هنــوز بچـّهـ بودیــمـ ... لـااقل شبهــا عروســـک بغل میکردیـــمـ تا خوابمــان ببرد ..! حـالـآ گوشــــــی رآ ... و یــک دُنیــا انتظــــــــآر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی ست...... این روز ها انگار انسان ها به دست هم بیر می شوند نه به بای هم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر من و تویی ... همیشه ما نمی شود درست مثل من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را آرزو نخواهم کرد..هیچ وقت..! تو را زمانی می خواهم که خودت بیایی نه با آرزوی من  حکایت من و تو حکایت آسمان و زمین است  فقط چیزی شبیه رعدوبرق مارا به هم می رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا برای داشتنش با قسمت میجنگم پس خطو نشان جهنمت را به رخم نکش!که جهنم تر از نبودنش راسراغ ندارم**********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تو نوشتن...كمي ازخود مينويسم..... اين منم كه.....دوستت دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تو را عاشق کنم! بعد من باران فقط اب است و بس! هر که بعد از من سراغت را گرفت! زشت یا زیبا فقط خوابس و بس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیفم روشن شد خاموش میشوم شیرینم .... فرهاد وار اینبار باید به جای کوه  دل بکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانم نزدیک است...نبودنم را تمرین کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی نیست که با دیوار حرف می زند ... ، تنها کسی است که بعد از حرف زدن با دیوار به حرف های ِ دیوار گوش می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ تنها شاخ و دُم ندارد ... ولی از ده فرسخی معلوم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از همان روزه اول محکوم به از دست دادن بودیم  تو همان یک ذره احساست را.... ومن تمام زندگیم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه داشتم، برایش رو کردم. اما، نامهربان اسیر نشد.... سیر شد....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی ِ دست ِ تو اما باشد آرزو کن با من “ما” ی ما ” من” نشود سایه ات از سر ِ تنهایی ِ من کم نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال هیــچکس که تنهــا نیست ! ما که انگار هیچکس هم نیستــیم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی است همه میگویند،حرف دلت را بزن اما هر وقت حرف دلم را زدم ، دل همه را زدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش هنــوز بچـّهـ بودیــمـ ... لـااقل شبهــا عروســـک بغل میکردیـــمـ تا خوابمــان ببرد ..! حـالـآ گوشــــــی رآ ... و یــک دُنیــا انتظــــــــآر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبی ست...... این روز ها انگار انسان ها به دست هم بیر می شوند نه به بای هم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر من و تویی ... همیشه ما نمی شود درست مثل من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را آرزو نخواهم کرد..هیچ وقت..! تو را زمانی می خواهم که خودت بیایی نه با آرزوی من  حکایت من و تو حکایت آسمان و زمین است  فقط چیزی شبیه رعدوبرق مارا به هم می رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا برای داشتنش با قسمت میجنگم پس خطو نشان جهنمت را به رخم نکش!که جهنم تر از نبودنش راسراغ ندارم**********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تو نوشتن...كمي ازخود مينويسم..... اين منم كه.....دوستت دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تو را عاشق کنم! بعد من باران فقط اب است و بس! هر که بعد از من سراغت را گرفت! زشت یا زیبا فقط خوابس و بس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیفم روشن شد خاموش میشوم شیرینم .... فرهاد وار اینبار باید به جای کوه  دل بکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانم نزدیک است...نبودنم را تمرین کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی نیست که با دیوار حرف می زند ... ، تنها کسی است که بعد از حرف زدن با دیوار به حرف های ِ دیوار گوش می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ تنها شاخ و دُم ندارد ... ولی از ده فرسخی معلوم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از همان روزه اول محکوم به از دست دادن بودیم  تو همان یک ذره احساست را.... ومن تمام زندگیم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه داشتم، برایش رو کردم. اما، نامهربان اسیر نشد.... سیر شد....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو کن با من که اگر خواست زمستان برود گرمی ِ دست ِ تو اما باشد آرزو کن با من “ما” ی ما ” من” نشود سایه ات از سر ِ تنهایی ِ من کم نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال هیــچکس که تنهــا نیست ! ما که انگار هیچکس هم نیستــیم !