بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ...  من باید چه کار کنم ... ؟! ، که یک جاهائی از تنهائی را ... نمی شود سکوت کرد ... ، نمی شود غُر زد ... ، نمی شود نوشت و ... لعنتی را ... فقط باید گریه کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... از یک جائی به بعد فاصله دیگر دور نیست ... ، درد است ... نزدیک است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مســول همهــ روابــط مــَــن ، بعــد از خــودتـــ هستیــــــــ!! وقتی یکـــ قـــَـــلبــــ شکــستـــی اون آدمــ میمیره و یه ابلیس بجـــاش متولد میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می توانستم مجازاتت کنم از تو می خواستم...... به اندازه ای که تو رو دوست دارم مرا دوست داشته باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ما نمیخوردن ! ما جا خالی دادیم خوردن به شما ! مبارکتون باشه ! بــــــــــله!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را ک میبینی سالهاست ک بعد ار او رنگی از دلخوشی را ندیدم... این ادرس لعنتی من را فقط غم و غصه میداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید عاشقه ارایشش شد که رفت شاید عاشقه.....شاید عاشقه چی؟!  منکه هیچ چیز بجز این براش کم نزاشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه حرارت لازم نيست؛گاهي ازسردبودن يک نفرميتوان آتش گرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای خدا..... چقدر دلم براش تنگ شده واسه مهربونیاش ....واسه اون دستای مهربون که تودهنم شکلات میذاشت ضعف نکنم سرجلسه .....واسه اون چشمای پراشکش روزاخر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اون رفت انگار ابرارو هم برد خدايا ميخوام گريه كنم اشكاموكسي نبينه  خداياكاري كن ابرا ببارن ديگه طاقت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــرو!!!! ترس از هیچ چیز ندارم وقتی یقین دارم بیشتر از من کسی دوستت نخـــــــواهد داشت بــــــــــــرو!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت میرم سرجلسه امتحان بدم لامصب عشق اولم یادم میفته دوست دارم دادبزنم لامصب گندزدی به زندگیم بزار امتحانمو حداقل گندنزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بلد نیستم در سایه دوست داشته باشم من میخواهم خواستنم گوش فلک را کر کند من میخواهم، مرد من دلش غنج بزند از اینکه زنی اینگونه دوستش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی شبیه معجزه است وقتی شب ها به خیر میگذرد بی انکه کسی بگوید شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی پل های پشت سرم راخراب کردم ! از عمد ، راه اشتباه را نباید برگشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هـــــــــــای تعطیل سخت تـــــــــــر میگذرد، زیرا که میدانم وقت داری به من بیندیشی ولی نمی اندیشی...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ...  من باید چه کار کنم ... ؟! ، که یک جاهائی از تنهائی را ... نمی شود سکوت کرد ... ، نمی شود غُر زد ... ، نمی شود نوشت و ... لعنتی را ... فقط باید گریه کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... از یک جائی به بعد فاصله دیگر دور نیست ... ، درد است ... نزدیک است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مســول همهــ روابــط مــَــن ، بعــد از خــودتـــ هستیــــــــ!! وقتی یکـــ قـــَـــلبــــ شکــستـــی اون آدمــ میمیره و یه ابلیس بجـــاش متولد میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می توانستم مجازاتت کنم از تو می خواستم...... به اندازه ای که تو رو دوست دارم مرا دوست داشته باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ما نمیخوردن ! ما جا خالی دادیم خوردن به شما ! مبارکتون باشه ! بــــــــــله!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را ک میبینی سالهاست ک بعد ار او رنگی از دلخوشی را ندیدم... این ادرس لعنتی من را فقط غم و غصه میداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید عاشقه ارایشش شد که رفت شاید عاشقه.....شاید عاشقه چی؟!  منکه هیچ چیز بجز این براش کم نزاشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه حرارت لازم نيست؛گاهي ازسردبودن يک نفرميتوان آتش گرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای خدا..... چقدر دلم براش تنگ شده واسه مهربونیاش ....واسه اون دستای مهربون که تودهنم شکلات میذاشت ضعف نکنم سرجلسه .....واسه اون چشمای پراشکش روزاخر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اون رفت انگار ابرارو هم برد خدايا ميخوام گريه كنم اشكاموكسي نبينه  خداياكاري كن ابرا ببارن ديگه طاقت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــرو!!!! ترس از هیچ چیز ندارم وقتی یقین دارم بیشتر از من کسی دوستت نخـــــــواهد داشت بــــــــــــرو!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت میرم سرجلسه امتحان بدم لامصب عشق اولم یادم میفته دوست دارم دادبزنم لامصب گندزدی به زندگیم بزار امتحانمو حداقل گندنزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بلد نیستم در سایه دوست داشته باشم من میخواهم خواستنم گوش فلک را کر کند من میخواهم، مرد من دلش غنج بزند از اینکه زنی اینگونه دوستش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی شبیه معجزه است وقتی شب ها به خیر میگذرد بی انکه کسی بگوید شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی پل های پشت سرم راخراب کردم ! از عمد ، راه اشتباه را نباید برگشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هـــــــــــای تعطیل سخت تـــــــــــر میگذرد، زیرا که میدانم وقت داری به من بیندیشی ولی نمی اندیشی...!!