بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شانس یه بار در خونه آدمو می زنه ... پس باید تا آخر عمر با تنهایی بسوزیم و بسازیم ... چون بلد نیست زنگ آیفون رو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــات شــدم از رفـتنت!! هیــچ مـیز ِ شطـرنجی هـمـ... در مــیان نـــبـود! ایـن وســط ، فــقط یـک دل بـــود.. کـه دیگــر نـیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که تنها باشی فارغ از فتنه ی فردا باشی غربت آن است که چون قطره ی آب در پی دریا باشی غربت آن است که مثل من و دل در میان همه کس یکه و تنها باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم یه روزی برمیگردی که دیگه خیلی دیره منظورمو نگرفت،،فکر کرد جای اونو بی یکی دیگه میدم یا میرم دنبال یکی دیگه غافل از اینکه روزی که اون برمیگیره من زیر خاکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی دلیل دلم میگیرد بی دلیل ِ بی دلیل مثلا الانی که دلیلی ندارم برای زندگی من بی دلیل به دنیا آمدم بی دلیل زندگی کردم و بی دلیل میمیرم خدایا برایم دلیلی بیار برای زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پـنـهـان کـاري نـيـسـتـــم ..! اعـتـراف مـي کـنـــم : .. زمــــانـــي دل يـکـي را ســوزانــده ام !! حــالا .. يـــکـــــي.. يـــــکــــــي .. يـــــــــکــــــي .. دلـــم را مــي ســوزانـنـد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنهاییت را پرنمیکنند...فقط خلوتت را میشکنند. هرچه انسانهای اطرافت بیشترباشند،خلوتت آشفته ترو تنهاییت تنهاتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... نوازشــــم کن ُ نتـــــــرس ... تنهایــیــم واگیـــــــر ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــک کــرده بودم کسـی بیـن مـاسـت ! حـالا یقیـن دارم “مـن” بیـن دو نـفر بـودم ! چقـــدر تـفاوت وجـود داشـت بیـن واقعیـت و طـرز فکـر مــن !!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه..... ولی بین خودمان بماند..... سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد........ به سلامتی همه ی اونایی که تو حسرت آغوش عشقشون موندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی روزهایی که نبوده ای گوشی را برمیدارم و زمین میگذارم....... باورم نمی شود بدون خداحافظی رفته ای...... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را برایم نوشتی و گفتی بیادم هستی اما نوشتنت، تمرین بود. شاید برای دیگری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي دلم ميخواد يكي از پشت سر چشامو بگيره و ازم بپرسه اگه گفتي من كي ام؟ منم دستاشو بگيرمو بگم: هركي هستي بمون خيلي تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم …
دیروز من خوش بودم از اینکه در کنارت بودم …
امروز دیگری خوش است برای با تو بودن …
و فردا یکی دیگر…
از تلاش دست نکش عزیزم که چشم ملتی به توست …
تو می تونی …ll

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که نیست : روزی که پیدایت شود جای تمام عصرهای پنجشنبه هایی که نیستی با تو قهر خواهم کرد . در نبودن من ناز کشیدن را تمرین کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن بی تو بودن را...با پرنده هایِ ایوان... با دو خط شعرِ شاملو...با ابرهایِ نمناکِ آسمان...با غزلی از حافظ -به همین سادگی- به سر میکنم. . . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن شانس یه بار در خونه آدمو می زنه ... پس باید تا آخر عمر با تنهایی بسوزیم و بسازیم ... چون بلد نیست زنگ آیفون رو بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــات شــدم از رفـتنت!! هیــچ مـیز ِ شطـرنجی هـمـ... در مــیان نـــبـود! ایـن وســط ، فــقط یـک دل بـــود.. کـه دیگــر نـیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که تنها باشی فارغ از فتنه ی فردا باشی غربت آن است که چون قطره ی آب در پی دریا باشی غربت آن است که مثل من و دل در میان همه کس یکه و تنها باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم یه روزی برمیگردی که دیگه خیلی دیره منظورمو نگرفت،،فکر کرد جای اونو بی یکی دیگه میدم یا میرم دنبال یکی دیگه غافل از اینکه روزی که اون برمیگیره من زیر خاکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی دلیل دلم میگیرد بی دلیل ِ بی دلیل مثلا الانی که دلیلی ندارم برای زندگی من بی دلیل به دنیا آمدم بی دلیل زندگی کردم و بی دلیل میمیرم خدایا برایم دلیلی بیار برای زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پـنـهـان کـاري نـيـسـتـــم ..! اعـتـراف مـي کـنـــم : .. زمــــانـــي دل يـکـي را ســوزانــده ام !! حــالا .. يـــکـــــي.. يـــــکــــــي .. يـــــــــکــــــي .. دلـــم را مــي ســوزانـنـد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها تنهاییت را پرنمیکنند...فقط خلوتت را میشکنند. هرچه انسانهای اطرافت بیشترباشند،خلوتت آشفته ترو تنهاییت تنهاتر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... نوازشــــم کن ُ نتـــــــرس ... تنهایــیــم واگیـــــــر ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــک کــرده بودم کسـی بیـن مـاسـت ! حـالا یقیـن دارم “مـن” بیـن دو نـفر بـودم ! چقـــدر تـفاوت وجـود داشـت بیـن واقعیـت و طـرز فکـر مــن !!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه..... ولی بین خودمان بماند..... سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد........ به سلامتی همه ی اونایی که تو حسرت آغوش عشقشون موندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی روزهایی که نبوده ای گوشی را برمیدارم و زمین میگذارم....... باورم نمی شود بدون خداحافظی رفته ای...... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را برایم نوشتی و گفتی بیادم هستی اما نوشتنت، تمرین بود. شاید برای دیگری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي دلم ميخواد يكي از پشت سر چشامو بگيره و ازم بپرسه اگه گفتي من كي ام؟ منم دستاشو بگيرمو بگم: هركي هستي بمون خيلي تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم …
دیروز من خوش بودم از اینکه در کنارت بودم …
امروز دیگری خوش است برای با تو بودن …
و فردا یکی دیگر…
از تلاش دست نکش عزیزم که چشم ملتی به توست …
تو می تونی …ll

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که نیست : روزی که پیدایت شود جای تمام عصرهای پنجشنبه هایی که نیستی با تو قهر خواهم کرد . در نبودن من ناز کشیدن را تمرین کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن بی تو بودن را...با پرنده هایِ ایوان... با دو خط شعرِ شاملو...با ابرهایِ نمناکِ آسمان...با غزلی از حافظ -به همین سادگی- به سر میکنم. . .