بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیا نکردم من گناهی فقط کردم به چشمانت نگاهی اگر باشه نگاه من گناهی مجازاتم بکن غیر از جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یوسفی هم که برگشت به کنعان استثنا بود تو غمت رو بخور!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد صدای ترانه که هیچ ,باصدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی...پس دوست بدار آنهایی راکه در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی راکه برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی روزهای دلتنگی ام را میگذارم ..... اتش میزنمت این چند روز ...... وقتی بدانی من در چند کیلومتری توام اما..... تو کاری از دستت بر نمی اید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط اول ناله و فریاد نیست تا کسی از جان نگذرد فرهاد نیست عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و آنچه ماندنیست را جا گذاشت! ! ! مثل یاد. . . مثل خاطره. . . مثل لبخند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم هم شبیه تـــــــو شده اند گریه که می کنم نمی آیند ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلـامـتـي اونــايـي کـه از تـنـهــايـي شـونـه کـه الـان تـو ايـن دنـيــاي مـجـــازي هـسـتـن . . سـلـامـتـي تمام اونــايـي کـه مــــن رو نميشناسن ولي نوشــته هامو ميــخونن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...چند روزیست لحظه هایم پر شده از با تو نبودن میترسم لبریز شود و آتش عشقت را در من خاموش کند... تا دیر نشده برگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که دلم پیش دلت بود گرو  دستان مرا سخت فشردی که نرو روزی که دلت به دیگری مایل شد کفشان مرا جفت نمودی که برو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازت پرسید یارت چه جوری بود؟ بگونامرد نبود تا آخرش بود ولی قسمت نبود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالـــــــم بــِه هَـــم میـخـــورَد از ایــــن زندگـــــــــی که دائـــم بایـــد نقش ِ یـــه دختـــــر مهـــربان و ســـاده و بی غل و غـــش را بازی کنم و دیگــــران هی ویـــــراژ بِـِدَهَند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد حتی به زور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتی است که نامه هایت نمیرسد نمیدانم پستچی مریض یا پستخانه خراب تو که مینویسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز خوب است من خیلی میترسم .... من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیا نکردم من گناهی فقط کردم به چشمانت نگاهی اگر باشه نگاه من گناهی مجازاتم بکن غیر از جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون یوسفی هم که برگشت به کنعان استثنا بود تو غمت رو بخور!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد صدای ترانه که هیچ ,باصدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی...پس دوست بدار آنهایی راکه در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی راکه برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی روزهای دلتنگی ام را میگذارم ..... اتش میزنمت این چند روز ...... وقتی بدانی من در چند کیلومتری توام اما..... تو کاری از دستت بر نمی اید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط اول ناله و فریاد نیست تا کسی از جان نگذرد فرهاد نیست عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و آنچه ماندنیست را جا گذاشت! ! ! مثل یاد. . . مثل خاطره. . . مثل لبخند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم هم شبیه تـــــــو شده اند گریه که می کنم نمی آیند ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلـامـتـي اونــايـي کـه از تـنـهــايـي شـونـه کـه الـان تـو ايـن دنـيــاي مـجـــازي هـسـتـن . . سـلـامـتـي تمام اونــايـي کـه مــــن رو نميشناسن ولي نوشــته هامو ميــخونن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...چند روزیست لحظه هایم پر شده از با تو نبودن میترسم لبریز شود و آتش عشقت را در من خاموش کند... تا دیر نشده برگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که دلم پیش دلت بود گرو  دستان مرا سخت فشردی که نرو روزی که دلت به دیگری مایل شد کفشان مرا جفت نمودی که برو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازت پرسید یارت چه جوری بود؟ بگونامرد نبود تا آخرش بود ولی قسمت نبود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالـــــــم بــِه هَـــم میـخـــورَد از ایــــن زندگـــــــــی که دائـــم بایـــد نقش ِ یـــه دختـــــر مهـــربان و ســـاده و بی غل و غـــش را بازی کنم و دیگــــران هی ویـــــراژ بِـِدَهَند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد حتی به زور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتی است که نامه هایت نمیرسد نمیدانم پستچی مریض یا پستخانه خراب تو که مینویسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز خوب است من خیلی میترسم .... من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم !