بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بدونم ... چراهرکی بامعرفت تره،صادق تره،احساساتی تره،مهربون تره همیشه تنهاس... چرابایدلجن بود تادورت شلوغ باشه..؟ به جوون مادرم عین حقیقته ودیدم که هرکی لجن بود دورش شلوغ تر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدسوال مسخره ای باشه... ولی میخوام بدونم خوردشدن یه قلب چقدر،درد داره؟؟ من که قلبی برام نمونده... شماهم... میشه بالایکاتون بهم بگین؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قلب نداشته ام... سکوت هم زیادیست... این قلب دلش مرگ میخواهد... نه جواب پس دادن اون تواون دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــا نیستــــم ولــــــی میان این همــــه شلوغـــی، باز هم احســــاس تنهـــــایـــی میکنم و ایــــن است درد مـــن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر"تنهایم" که حتی کسی نیست صندلی را اززیرچوبه دارهم بکشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعجبم؟من که راننده نیستم...چراهرکس که به من میرسد! مسافراست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس می کنم بازی را باخته ام! هیچکس هواسش نیست! من یار بودم نه حریف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــی انصافیست حق داشتن همه چیز را داشته باشی  جــــــــز داشتنش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تــــــــو هــــــــــــــــنوز با تمام نـــــــبودنت تمام بودن مــــــــــــــــنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نشان بی نشانی...تو,نشانی از زمانی...زمان عاشقی پایان ندارد,نام تو جز راز معنا ندارد دنیا دنیا تو را میطلبد,دل من نیز,نخواهد برود:) تقدیم با عشق:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آســـمان...تــو دیـــگر نــمک بـــه زخــــمم نـــزن... مــــن بـــا او زیــــر ایـــن بــــاران خـــــیس مــــیشدم... نــــبار...شـــوری بارانــــت ,بدجــــوری زخــــمم را زجـــــر میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــنها بودن یـــه کــــابوسه شــــــومه ...عزیــــــــزم .... کـــــار دل...نبـــــاشی....تمومــــــــــــــه...عزیــــــــزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهـــــــــــا ­ییم عمیق است دیگر دست هیچکس به آن نمی رسد! که بخواهد از تنهــــــــــــ ­ــــــایی درم آورد.‎.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این از طرف اونیه که تنهاست ، تنها اومده ، تنها میره ، تنهاش میزارن ، تنها نمیزاره ، تنها یک آرزو داره اونم اینه که تو تنهاش نزاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوب که عشق من هر روز سر کاره. ومن با خودم میگم حتما سرش خیلی شلوغه .که نه سر میزنه نه اس میده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دست هم به سویم دراز شود !!! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بدونم ... چراهرکی بامعرفت تره،صادق تره،احساساتی تره،مهربون تره همیشه تنهاس... چرابایدلجن بود تادورت شلوغ باشه..؟ به جوون مادرم عین حقیقته ودیدم که هرکی لجن بود دورش شلوغ تر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدسوال مسخره ای باشه... ولی میخوام بدونم خوردشدن یه قلب چقدر،درد داره؟؟ من که قلبی برام نمونده... شماهم... میشه بالایکاتون بهم بگین؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قلب نداشته ام... سکوت هم زیادیست... این قلب دلش مرگ میخواهد... نه جواب پس دادن اون تواون دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــا نیستــــم ولــــــی میان این همــــه شلوغـــی، باز هم احســــاس تنهـــــایـــی میکنم و ایــــن است درد مـــن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر"تنهایم" که حتی کسی نیست صندلی را اززیرچوبه دارهم بکشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعجبم؟من که راننده نیستم...چراهرکس که به من میرسد! مسافراست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس می کنم بازی را باخته ام! هیچکس هواسش نیست! من یار بودم نه حریف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــی انصافیست حق داشتن همه چیز را داشته باشی  جــــــــز داشتنش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تــــــــو هــــــــــــــــنوز با تمام نـــــــبودنت تمام بودن مــــــــــــــــنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نشان بی نشانی...تو,نشانی از زمانی...زمان عاشقی پایان ندارد,نام تو جز راز معنا ندارد دنیا دنیا تو را میطلبد,دل من نیز,نخواهد برود:) تقدیم با عشق:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آســـمان...تــو دیـــگر نــمک بـــه زخــــمم نـــزن... مــــن بـــا او زیــــر ایـــن بــــاران خـــــیس مــــیشدم... نــــبار...شـــوری بارانــــت ,بدجــــوری زخــــمم را زجـــــر میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــنها بودن یـــه کــــابوسه شــــــومه ...عزیــــــــزم .... کـــــار دل...نبـــــاشی....تمومــــــــــــــه...عزیــــــــزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهـــــــــــا ­ییم عمیق است دیگر دست هیچکس به آن نمی رسد! که بخواهد از تنهــــــــــــ ­ــــــایی درم آورد.‎.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این از طرف اونیه که تنهاست ، تنها اومده ، تنها میره ، تنهاش میزارن ، تنها نمیزاره ، تنها یک آرزو داره اونم اینه که تو تنهاش نزاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوب که عشق من هر روز سر کاره. ومن با خودم میگم حتما سرش خیلی شلوغه .که نه سر میزنه نه اس میده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دست هم به سویم دراز شود !!! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …