بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

->سلامَـتـــی خـــــــــودَم ↬ کِ چند وقتِ تنهایی هـــــم  داره جلـــــــــــــ ــــوم کَم میاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه چیزایی میبینی.... با یه بلخند تلخ.... تو دلت میگی!!! خب منم میخواااااااااام:( مگه چی میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لال میشوم  حرف دارم اما... کلمه ندارم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریش به کار/ این بی خبری بد جوری دیونت میکنه / این بی خبری هم بکنار / بیاد بگه چرا ازم خبری نمیگرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه هدفون میزارم گوشم.نه اینکه عاشق آهنگ باشم.فقط نمیخام صدای بعضیارو بشنوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم  امانگاه پر مهرت مراشرمگین کرد! چه کسی بهترازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هایی را که برایت خوردم... بالا می آورم. . . طعم بیهودگی می داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ببینی بهترین رفیقت بادیگری خوشه بگی خوشیش آرزومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قبل عاشق شدن: پسری که خیانت کنه از نظر من مرده....... من بعد عاشق شدن: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﻮ ﺗﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﻛﻦ ,ﺣﺮﻳﺺ ﺍﻣﻦ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻛﻪ ﺍﺯﻳﺎﺩﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرایم ازجنس عشقی ازجنس فرشته از جنس دوست داشتن ازجنس زندگی  من تورا برای همه ی عمرم انتخاب کرده ام پس تنهایم نگذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چی میتونه بگه،چی بگه که عمق ناراحتیشو برسونه؟نبض احساس رفت...برای شادی روحش یه صلوات بفرستید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَمـــــــآن هـــيـچ چـــيــز رو دَوآ نـِـمـيـکُُُـنـــــِِِِه  ايــن مــَن بـــودَم کــِـه بــــــه شـَـرآيـــِط عـــــآدَت کـَــردَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختے کہ امروز صبـــح خالے شد... و قلبے کہ دیگر روے تکرار نیست... و ھوادارانے کہ دیگر نمے توانند نگرانت شوند... و صدایے کہ تا ابد جــــــــــــــاودانہ مے ماند... خداحافظ مرتضے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و "تو‏"‏ هنوز با تمام نبودنت، تمام بودن منی ...‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پآییــز آمده است پشت پنجـره.. بیا برویم کمی قـدم بزنیم. نگران نبـاش; دوبـاره بازمی گردانمت به قاب عکس...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

->سلامَـتـــی خـــــــــودَم ↬ کِ چند وقتِ تنهایی هـــــم  داره جلـــــــــــــ ــــوم کَم میاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه چیزایی میبینی.... با یه بلخند تلخ.... تو دلت میگی!!! خب منم میخواااااااااام:( مگه چی میشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لال میشوم  حرف دارم اما... کلمه ندارم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریش به کار/ این بی خبری بد جوری دیونت میکنه / این بی خبری هم بکنار / بیاد بگه چرا ازم خبری نمیگرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه هدفون میزارم گوشم.نه اینکه عاشق آهنگ باشم.فقط نمیخام صدای بعضیارو بشنوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم  امانگاه پر مهرت مراشرمگین کرد! چه کسی بهترازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هایی را که برایت خوردم... بالا می آورم. . . طعم بیهودگی می داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ببینی بهترین رفیقت بادیگری خوشه بگی خوشیش آرزومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قبل عاشق شدن: پسری که خیانت کنه از نظر من مرده....... من بعد عاشق شدن: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﻮ ﺗﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﻛﻦ ,ﺣﺮﻳﺺ ﺍﻣﻦ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻛﻪ ﺍﺯﻳﺎﺩﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرایم ازجنس عشقی ازجنس فرشته از جنس دوست داشتن ازجنس زندگی  من تورا برای همه ی عمرم انتخاب کرده ام پس تنهایم نگذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چی میتونه بگه،چی بگه که عمق ناراحتیشو برسونه؟نبض احساس رفت...برای شادی روحش یه صلوات بفرستید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَمـــــــآن هـــيـچ چـــيــز رو دَوآ نـِـمـيـکُُُـنـــــِِِِه  ايــن مــَن بـــودَم کــِـه بــــــه شـَـرآيـــِط عـــــآدَت کـَــردَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختے کہ امروز صبـــح خالے شد... و قلبے کہ دیگر روے تکرار نیست... و ھوادارانے کہ دیگر نمے توانند نگرانت شوند... و صدایے کہ تا ابد جــــــــــــــاودانہ مے ماند... خداحافظ مرتضے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و "تو‏"‏ هنوز با تمام نبودنت، تمام بودن منی ...‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پآییــز آمده است پشت پنجـره.. بیا برویم کمی قـدم بزنیم. نگران نبـاش; دوبـاره بازمی گردانمت به قاب عکس...