بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب دست تقدیر،قسمت و روزگار بود که از هم دور افتادیم اما خوب چه کنیم؟!! تنها به این دلخوشم که تو قیامت از خدا حکمتش رو میپرسم! یا... پس چه کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحــتـــــ . . . شکسـ ــــته ها نفرین هم بکـ ــنند ، گیرا نیسـ ــت …! نـــفرین ، ته ِ دل می خـ ــواهد دلِ شکسـ ــته هـ ـــم که دیگر ســــر و ته ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی خون همه آدما از من رنگین تره که بار رو دوش من از همه سنگین تره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف ميزني اما تلخ،محبت ميكني اما سرد،چ اجباريست دوست داشتن من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که مث من ترجیح میدن تنها باشن و اصلا هم ناراحت نیستن لایــــــــک بچه ها باور کنید تنهایی بد نیست  لطفا خودتونو به خاطر اینکه تنها نباشین انقد  کوچیک نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم وبا دیگری دیدمش... فهمیدم هرگز نرسیدن بهترازدیررسیدن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جایی است که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای! به جای همدردی،برایت پول خرد می اندازند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن سـرد هــوا ســرد بــرف ســرد زمســتان سـرد تــو بــا مــن ســرد دنيـاي مــن ســرد همــه چــي ســرد ! ولــي سيــــــــگارم گــــــرم ، ايــن تضــاد ، بـراي يه لحـــظه مــنو بـه آرامــــش ميـبـره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد، چه دلمان نخواهد، خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد، ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر تنها و دلشکسته ... با ی سیگار نشسته کنار پنجره... بعد از زدن اخرین پک به سیگار... یادش نبود که باید سیگار را زمین بندازد ن خودش را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزء من که واست همه دنیامو دادم  دیروز و امروز و فردامو دادم واسه تو مردم غصتو خوردم ظالم چجوری نفهمیدی هنوز که هنوز عشق تو توی قلبمه هنوزم نبودنت تو تنها دردمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که ما به درد هم نمی خوریم!.. اما هرگز نفهمیدی... من تو را برای دردهایم نمی خواستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودمان نیست ک سرحرفمان نمیمانیم...مابرروی زمینی زندگی میکنیم ک هرروز خودش رادورمیزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دلم تنگ شده....دوباره سرمو بذارم روشونه هاش دست بکشه توموهام بگه جوجم خوابت نبره بعدمیگفتم اخه من جوجه ام یاتواونم فقط بخنده ....امااگه قسمتون جدایی بود دوستداشتم رو شونه هاش بمیرم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب دست تقدیر،قسمت و روزگار بود که از هم دور افتادیم اما خوب چه کنیم؟!! تنها به این دلخوشم که تو قیامت از خدا حکمتش رو میپرسم! یا... پس چه کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحــتـــــ . . . شکسـ ــــته ها نفرین هم بکـ ــنند ، گیرا نیسـ ــت …! نـــفرین ، ته ِ دل می خـ ــواهد دلِ شکسـ ــته هـ ـــم که دیگر ســــر و ته ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی خون همه آدما از من رنگین تره که بار رو دوش من از همه سنگین تره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف ميزني اما تلخ،محبت ميكني اما سرد،چ اجباريست دوست داشتن من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که مث من ترجیح میدن تنها باشن و اصلا هم ناراحت نیستن لایــــــــک بچه ها باور کنید تنهایی بد نیست  لطفا خودتونو به خاطر اینکه تنها نباشین انقد  کوچیک نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم وبا دیگری دیدمش... فهمیدم هرگز نرسیدن بهترازدیررسیدن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جایی است که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای! به جای همدردی،برایت پول خرد می اندازند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن سـرد هــوا ســرد بــرف ســرد زمســتان سـرد تــو بــا مــن ســرد دنيـاي مــن ســرد همــه چــي ســرد ! ولــي سيــــــــگارم گــــــرم ، ايــن تضــاد ، بـراي يه لحـــظه مــنو بـه آرامــــش ميـبـره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد، چه دلمان نخواهد، خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد، ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر تنها و دلشکسته ... با ی سیگار نشسته کنار پنجره... بعد از زدن اخرین پک به سیگار... یادش نبود که باید سیگار را زمین بندازد ن خودش را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزء من که واست همه دنیامو دادم  دیروز و امروز و فردامو دادم واسه تو مردم غصتو خوردم ظالم چجوری نفهمیدی هنوز که هنوز عشق تو توی قلبمه هنوزم نبودنت تو تنها دردمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که ما به درد هم نمی خوریم!.. اما هرگز نفهمیدی... من تو را برای دردهایم نمی خواستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودمان نیست ک سرحرفمان نمیمانیم...مابرروی زمینی زندگی میکنیم ک هرروز خودش رادورمیزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دلم تنگ شده....دوباره سرمو بذارم روشونه هاش دست بکشه توموهام بگه جوجم خوابت نبره بعدمیگفتم اخه من جوجه ام یاتواونم فقط بخنده ....امااگه قسمتون جدایی بود دوستداشتم رو شونه هاش بمیرم....