بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که جرات دارن می گن دیگه نمیخوامت....... نه اونایی که میگن :میدونی؟تو لایق بهتر از منی...... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه کوچکم میبینی گاه بزرگ نه کوچکم نه بزرگ... خودت هستی که گاه دور میشوی گاه نزدیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی دلش واسه خدا تنگ شده..... هرکی از این دنیا متنفره.... هرکی دلش میخواد بره پیشه خدا تا کسی نتونه دلشو بشکنه بزنه لایکو تا ببینم چند نفر مثل من خسته ن........ خسته از همه چی.... حتی خودشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو داری که بهت بگه :  غصه نخور،من باهاتم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخـــَر ِ بـــازي ست...!  ســــُك ســـــُك....!!  پـــــيدايـــــَت كــــردَم...!!!  آنجــــا...!!!!  دَرآغـــوش ِ او......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برايم مثل آب خوردن بود از همان آب هايي که مي پرد توي گلو و سالها سرفه ميکنيم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي سکــــــــوت ، همان دروغ است ! کمـي شيک تر........، روشنفکــرانـه تر............ و با مسئوليت کمتر................... (تازه فهمیدم چرا وقتی بهش میگفتم دوست دارم سکوت میکرد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا مهم نيست به چه نامي فقط ميم مالکيت را آخرش بگذار مي خواهم باور کنم ، مال تو هستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین کسیکـــــــــــــــــــــــه وارد زندگیمان میشود همان کسی است که بارفتنش  برای یک عمر ماتمان میکنــــــــــــــــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که از آن متنفریم به ما میچسبد و آنچه را که میخواهیم ما را نمیخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد.... وقتی چیزی را کسر میکنی که با وجودت جمع کرده ای...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که  نمیتوانیم پا به پای زندگی حرکت کنیم نا امیدی توان را از قدم هایمان میگیرد و ترفندها برای رهایی بجایی نمیرسد... برای بازیابی توان از دست رفته بیایید معجزه اشک را از یاد نبریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت میرفت.. میدونین اونوقت چی آدمو از همه داغون تر میکنه؟ اینکه هرکاری که در توانت بود واسش انجام دادی ولی بگه: مگه من ازت خواستم...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص گناهانم هستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه کوه دردم با اینکه غمم زیاده همینکه باتو باشم از سرمم زیاده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمـــه چیـــزْ خَنـــدِه בار بُــــــود…. בاشـتَنِ تُــو …!! بُــــودטּ مَــن …!! مانْــــــدטּ مـا …!! رَفـتــــنِ تُــو …!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که جرات دارن می گن دیگه نمیخوامت....... نه اونایی که میگن :میدونی؟تو لایق بهتر از منی...... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه کوچکم میبینی گاه بزرگ نه کوچکم نه بزرگ... خودت هستی که گاه دور میشوی گاه نزدیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی دلش واسه خدا تنگ شده..... هرکی از این دنیا متنفره.... هرکی دلش میخواد بره پیشه خدا تا کسی نتونه دلشو بشکنه بزنه لایکو تا ببینم چند نفر مثل من خسته ن........ خسته از همه چی.... حتی خودشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رو داری که بهت بگه :  غصه نخور،من باهاتم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخـــَر ِ بـــازي ست...!  ســــُك ســـــُك....!!  پـــــيدايـــــَت كــــردَم...!!!  آنجــــا...!!!!  دَرآغـــوش ِ او......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برايم مثل آب خوردن بود از همان آب هايي که مي پرد توي گلو و سالها سرفه ميکنيم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي سکــــــــوت ، همان دروغ است ! کمـي شيک تر........، روشنفکــرانـه تر............ و با مسئوليت کمتر................... (تازه فهمیدم چرا وقتی بهش میگفتم دوست دارم سکوت میکرد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا مهم نيست به چه نامي فقط ميم مالکيت را آخرش بگذار مي خواهم باور کنم ، مال تو هستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین کسیکـــــــــــــــــــــــه وارد زندگیمان میشود همان کسی است که بارفتنش  برای یک عمر ماتمان میکنــــــــــــــــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که از آن متنفریم به ما میچسبد و آنچه را که میخواهیم ما را نمیخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد.... وقتی چیزی را کسر میکنی که با وجودت جمع کرده ای...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که  نمیتوانیم پا به پای زندگی حرکت کنیم نا امیدی توان را از قدم هایمان میگیرد و ترفندها برای رهایی بجایی نمیرسد... برای بازیابی توان از دست رفته بیایید معجزه اشک را از یاد نبریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت میرفت.. میدونین اونوقت چی آدمو از همه داغون تر میکنه؟ اینکه هرکاری که در توانت بود واسش انجام دادی ولی بگه: مگه من ازت خواستم...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر میکردم هدیه ای هستی از طرف خدا اما امروز فهمیدم تقاص گناهانم هستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه کوه دردم با اینکه غمم زیاده همینکه باتو باشم از سرمم زیاده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَمـــه چیـــزْ خَنـــدِه בار بُــــــود…. בاشـتَنِ تُــو …!! بُــــودטּ مَــن …!! مانْــــــدטּ مـا …!! رَفـتــــنِ تُــو …!!