بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تنهایی را ترجیح میدهم به تن هایی که روحشان با انسان های دیگر است. "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهـــآ به جــآی "شــِرآفَتــــ "از انســـآن هــــآ فَقَـط" شَــر "و" آفَتــــ "میبینی وَقــتی کــَسی انــدآزَتــــ نیستـــ دَستــــ به اندازه ی خــودَتــــ نَــزَن "حـُسین پـنآهــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد است اما سرما نمیخورم تو نگران نباش ، کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیام هایت نمیرسند سیم بانان را خبرکن ! شاید کاجی افتاده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم، ماهی ها جمع می شوند شاید این ها هم فهمیده اند عمری “طعمه روزگار”بوده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زیــــر باران راه میرفتم. . . امسال راه رفتن اورا با دیگـری در زیر اشــــــک هایم دیدم. . . شاید بــــــــــاران پارسال اشـــــــک های فردی دیگر بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نيستم بالشم هق هق گريه هايم  لرزش دستانم و خدايم همه هستن تنها نيستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امرز بعداز38روز دیدمش! من ودید ولی پشتش و کردبهم. صورتم داغ شد بغض کردم، ولی خندیدو رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خیلی سخته" کسی که با تمام وجودت دوستش داری بعد 2سال بفهمی هرچی بهت گفته دروغ بوده هنوزم باورم نمیشه اخه یعنی همه چی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااين همه آدم كنارم به. قدري تنهام كه دلم واسه خودم ميسوزه كاش خدانظري هم به من وسالارم كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در مقابل کسی کم میاری که حتی فکرشو هم نمی کردی -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش ... اصلا هم نگران کم شدنت نباش اونی که اگه کم باشی گمت میکنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــکوت نکن...!! حرف بزن بلند!! بلندتـــر..!!! آنقدر بلند تا صدای هق هق آرام دلم را حتی دیوارهم نشنود حتی پنجره.. مبادا بگویند یارش بی وفا بود دلش را شکستــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کسی از من پرسید چند سال داری گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم کودکی چند ساله ام!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مصلحم رو خیلی دوس دارم دوس دارم بهش بگم اسمتو تو سایت نوشتم خیلی لایک خورد..... این آرزومو برآورده کنین بچه ها..... (حتی ازتون خواهش هم میکنم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین دردای دنیا اینه که بخاطر عزیزات عشقتو ول کنی و اونم خیلی راحت قبول کنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تنهایی را ترجیح میدهم به تن هایی که روحشان با انسان های دیگر است. "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهـــآ به جــآی "شــِرآفَتــــ "از انســـآن هــــآ فَقَـط" شَــر "و" آفَتــــ "میبینی وَقــتی کــَسی انــدآزَتــــ نیستـــ دَستــــ به اندازه ی خــودَتــــ نَــزَن "حـُسین پـنآهــی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد است اما سرما نمیخورم تو نگران نباش ، کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیام هایت نمیرسند سیم بانان را خبرکن ! شاید کاجی افتاده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم، ماهی ها جمع می شوند شاید این ها هم فهمیده اند عمری “طعمه روزگار”بوده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زیــــر باران راه میرفتم. . . امسال راه رفتن اورا با دیگـری در زیر اشــــــک هایم دیدم. . . شاید بــــــــــاران پارسال اشـــــــک های فردی دیگر بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نيستم بالشم هق هق گريه هايم  لرزش دستانم و خدايم همه هستن تنها نيستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امرز بعداز38روز دیدمش! من ودید ولی پشتش و کردبهم. صورتم داغ شد بغض کردم، ولی خندیدو رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خیلی سخته" کسی که با تمام وجودت دوستش داری بعد 2سال بفهمی هرچی بهت گفته دروغ بوده هنوزم باورم نمیشه اخه یعنی همه چی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بااين همه آدم كنارم به. قدري تنهام كه دلم واسه خودم ميسوزه كاش خدانظري هم به من وسالارم كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در مقابل کسی کم میاری که حتی فکرشو هم نمی کردی -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش ... اصلا هم نگران کم شدنت نباش اونی که اگه کم باشی گمت میکنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــکوت نکن...!! حرف بزن بلند!! بلندتـــر..!!! آنقدر بلند تا صدای هق هق آرام دلم را حتی دیوارهم نشنود حتی پنجره.. مبادا بگویند یارش بی وفا بود دلش را شکستــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کسی از من پرسید چند سال داری گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم کودکی چند ساله ام!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مصلحم رو خیلی دوس دارم دوس دارم بهش بگم اسمتو تو سایت نوشتم خیلی لایک خورد..... این آرزومو برآورده کنین بچه ها..... (حتی ازتون خواهش هم میکنم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین دردای دنیا اینه که بخاطر عزیزات عشقتو ول کنی و اونم خیلی راحت قبول کنه