بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ های پاییزی سرشار از شعور ِ درخت اند و خاطرات ِ سه فصل را بر دوش می کشند آرام قدم بگذار …. بر چهره ی تکیده ی آن ها این برگها حُرمت دارند.. درد ِ پاییز ،درد ِ ” دانستن ” است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام رفتن حق همه ی آدمهاســـ فقط خواستم بدانی پاییز با تو زیباســت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیــــــدانمـــ  تعبیـــــر نگاهتـــــــ  خداحافظـــــ یستـــ ــ ـ  یا انتــــــظار ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاراלּسربـے میشوב وقتـے نیستـے میریزב بر سرم פֿـاطـراتت. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ” خوب ” ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش حداقل جوانمردی می کردی و " مهربانی ام " را بهانه رفتنت نمی کردی ! تا من مجبور نباشم هرروز "سنگ " را نشان دلم بدهم و بگویم اگر مثل این بودی . .  او نمی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده تاحالا نصف شب ازصدای تیک تاک ساعت دلت بگیره؟ خسته شی ازش؟ چیکارش میکنی میزنی داغونش میکنی؟ نامرد............. من بعدتو ازصدای نفس کشیدنم خسته ام!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید با یک لبخند از کنار همه چیز رد شویم بگذار بگویند نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تلخ تر از این نیست که بدونی راه به راه داره بهت دروغ می گه اما هنوزم باتموم وجود دوستش داشته باشی و نتونی نسبت به کاراش اعتراض کنی که فقط نزاری دلخور بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدانم نیستی دردی نیست ز تنهایی اینکه هستی وتنهایم درد دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جایمان را عوض کنیم..... "دلم تنگ شده برای اینکه کسی عاشقم باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي با توام ... كمي مراقب يادت باش تو كه نيستي  بي اجازه ات ميايد در افكارم شلوغ مي كنند  اگر وقتي نيستي يادت را هم نمي خاهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرماي زمستان را باور نكن....... . . اينجا هواي بي تو بودن سردتر از اين حرفهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلمه واسه لایک نیستها عاشقشم خداکنه اونم دوستم داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی سخته: این که زیر مشد و لگد پدرت تنها جمله ای که میتونی بگی این باشه: دوســـش دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ های پاییزی سرشار از شعور ِ درخت اند و خاطرات ِ سه فصل را بر دوش می کشند آرام قدم بگذار …. بر چهره ی تکیده ی آن ها این برگها حُرمت دارند.. درد ِ پاییز ،درد ِ ” دانستن ” است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام رفتن حق همه ی آدمهاســـ فقط خواستم بدانی پاییز با تو زیباســت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیــــــدانمـــ  تعبیـــــر نگاهتـــــــ  خداحافظـــــ یستـــ ــ ـ  یا انتــــــظار ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاراלּسربـے میشوב وقتـے نیستـے میریزב بر سرم פֿـاطـراتت. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ” خوب ” ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش حداقل جوانمردی می کردی و " مهربانی ام " را بهانه رفتنت نمی کردی ! تا من مجبور نباشم هرروز "سنگ " را نشان دلم بدهم و بگویم اگر مثل این بودی . .  او نمی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده تاحالا نصف شب ازصدای تیک تاک ساعت دلت بگیره؟ خسته شی ازش؟ چیکارش میکنی میزنی داغونش میکنی؟ نامرد............. من بعدتو ازصدای نفس کشیدنم خسته ام!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید با یک لبخند از کنار همه چیز رد شویم بگذار بگویند نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تلخ تر از این نیست که بدونی راه به راه داره بهت دروغ می گه اما هنوزم باتموم وجود دوستش داشته باشی و نتونی نسبت به کاراش اعتراض کنی که فقط نزاری دلخور بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدانم نیستی دردی نیست ز تنهایی اینکه هستی وتنهایم درد دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا جایمان را عوض کنیم..... "دلم تنگ شده برای اینکه کسی عاشقم باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي با توام ... كمي مراقب يادت باش تو كه نيستي  بي اجازه ات ميايد در افكارم شلوغ مي كنند  اگر وقتي نيستي يادت را هم نمي خاهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرماي زمستان را باور نكن....... . . اينجا هواي بي تو بودن سردتر از اين حرفهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلمه واسه لایک نیستها عاشقشم خداکنه اونم دوستم داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی سخته: این که زیر مشد و لگد پدرت تنها جمله ای که میتونی بگی این باشه: دوســـش دارم